fbpx

Cursus .NET GUI Development met WinForms

In de cursus .NET GUI Development met WinForms krijgen deelnemers hands-on training in het bouwen van desktop applicaties met behulp van Windows Forms. Deelnemers leren GUI interfaces te ontwerpen en te implementeren, user input te verwerken en controls te gebruiken. De cursus behandelt ook event driven programmeren, databinding en de integratie van WinForms met databases.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus .NET GUI Development met WinForms : Inhoud

  Intro WinForms

  De cursus .NET GUI Development met WinForms gaat van start met de bespreking van de structuur van WinForms projecten en desktop layout in Visual Studio. Hierbij komt ook de application class en de Windows Forms designer aan bod.

  WinForms Fundamentals

  Vervolgens wordt ingegaan op fundamentele elementen van WinForms applicaties zoals menu's, panels, controls en de statusbar. Ook de werking van event handling wordt besproken.

  Libraries

  Dan is er aandacht voor herbruikbare libraries in .NET WinForms applicaties en hoe de assemblies daarvan in projecten worden gerefereerd. De data collection classes en andere class libraries komen daarbij ter sprake.

  Controls

  In het GUI interface van WinForms applicaties worden veel controls gebruikt die de gebruikers in staat stellen interacties uit te voeren. Aan bod komen onder andere buttons, text boxes, check boxes, radio buttons en list boxes evenals de bijbehorende events.

  Dialogs

  De vele kant en klare dialog vensters uit de WinForms library worden vervolgens besproken waaronder diverse message boxes en de common file dialogs OpenFileDialog en SaveFileDialog. Tevens wordt dan ingegaan op het verschil tussen modal en modeless dialogs.

  Views

  Views in WinForms vormen het user interface in de WinForms applicatie. Aandacht is er voor diverse standaard views in WinForms zoals het Tab Pages view, het Listview, Treeview an Grid Views.

  Drawing and Scrolling

  Eveneens wordt besproken hoe in WinForms applicaties images kunnen worden getekend en getoond en hoe scrolling van views met scrollbars kan worden geimplementeerd.

  MDI Forms

  Zowel Single als Multiple Document Interfaces (MDI) interfaces komen aan bod. En er wordt aandacht besteed aan MDI child forms.

  Data Binding

  Tenslotte wordt ingegaan op data binding waarbij de inhoud van user interface elementen, zoals een data grid, worden gekoppeld aan de waarden van variabelen in de applicatie. Ook komt dan database connectivity aan de order met ADO.NET, SQL en LinQ.

 • Cursus .NET GUI Development met WinForms : Training

  Doelgroep Cursus .NET GUI Development met WinForms

  De cursus .NET GUI Development met WinForms is bestemd voor C# developers die web applicaties willen ontwikkelen op basis van WinForms.

  Voorkennis Cursus .NET GUI Development met WinForms

  Voor deelname aan cursus is kennis van Web standaards als HTTP en HTTPS wenselijk en de fundamentals van C# vereist.

  Uitvoering Training .NET GUI Development met WinForms

  Theorie en praktijk worden in de cursus met elkaar afgewisseld. Uitleg aan de hand van slides en demos worden gevolgd door praktijk oefeningen.

  Certificaat .NET GUI Development met WinForms

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een certificaat van deelname aan .NET GUI Development met WinForms.

  Cursus .NET GUI Development met WinForms
 • Cursus .NET GUI Development met WinForms : Modules

  Module 1 : Intro WinForms

  Module 2 : WinForms Fundamentals

  Module 3 : Reusable Libraries

  Intro WinForms and .NET
  C# Primer
  Namespaces and Classes
  Constructors and Methods
  Application Class
  Visual Studio IDE
  Program Execution
  AssemblyInfo File
  Creating Forms
  Controls and Events
  Desktop Layout
  Menu Class
  Menu Bars
  Main Menu
  Click Events
  Adding Handlers
  Popup Events
  Context Menu's
  Control Class
  Status Bar Class
  Owner Drawn Panels
  DrawItem Events
  Data Collection Classes
  Interfaces
  Class Libraries
  Referring Assemblies
  ICollection Interface
  IList Interface
  Object Class
  Overriding Methods
  Disposing Resources
  Exception Handling
  Finally Blocks

  Module 4 : Controls

  Module 5 : Dialogs

  Module 6 : Views

  Labels and Text Boxes
  Form Inheritance
  Button Classes
  Radio Buttons
  Check Boxes
  List Boxes
  Combo Boxes
  Calendar Control
  Mouse Events
  Keyboard Events
  Message Boxes
  OK and YesNo Dialog
  Form.Close Method
  Modal Dialogs
  Modeless Dialogs
  Common File Dialogs
  Multiple File Selection
  Files and Paths
  Save File Dialogs
  Open File Dialogs
  Tab Pages
  Tab Control
  ListView Class
  Populating Columns
  Editing Columns
  Item Activation
  TreeView Class
  Splitter Class
  Dynamic Tree Nodes
  Node Selection

  Module 7 : Drawing and Scrolling

  Module 8 : MDI Forms

  Module 9 : Data Binding

  Image Drawing
  Image Menu
  Stretch to Fit Option
  Scale to Fit Option
  Repainting
  ScrollableControl Class
  Automated Scrolling
  Scrolling Properties
  Panels
  Status Bar Panel
  Interface Styles
  Single Document Interface
  Multiple Document Interface
  Explorer Interfaces
  MDI Forms
  MDI Child Forms
  Merged Menu's
  Child Window Management
  Replacing the Toolbar
  Updating Title Bar
  Data Grids
  Editable Objects
  Simple Data Binding
  Data Grid Customization
  IEditableObject Interface
  Database Connections
  Connection Strings
  SQL Command Object
  Using ADO.NET
  LinQ versus SQL
 • Cursus .NET GUI Development met WinForms : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus .NET GUI Development met WinForms : Reviews

 • Cursus .NET GUI Development met WinForms : Certificaat