fbpx

Cursus Puppet Configuration Management

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Puppet Configuration Management : Inhoud

  In de cursus Puppet Configuration Management leren de deelnemers het open source configuratie management tool Puppet te gebruiken om een complexe infrastructuur van fysieke en virtuele machines te managen. Puppet maakt gebruik van Ruby om de infrastructuur te vertalen in code zodat die eenvoudig kan worden geconfigureerd. Puppet volgt het client-server model, waarbij één puppet master machine in een cluster fungeert als server en de anderen als slaves op nodes.

  Puppet Architecture

  De cursus gaat van start met een bespreking van de Puppet Architectuur en de Ruby DSL taal. Hierbij komt aan de orde hoe configuraties worden gedefinieerd en hoe de deployment kan worden geautomatiseerd. Het verschil tussen Push Based Deployment en Pull Based Deployment komt daarbij aan bod.

  Puppet Components

  Vervolgens wordt ingegaan op de componenten van Puppet en hoe deze met elkaar samenwerken zoals de Puppet Master, Puppet Agents en Puppet Modules. Aandacht wordt ook besteed aan de Configuration Catalog en de Config Repository en aan de rol van het manifest, templates en static files.

  Puppet Resources

  Dan worden Puppet Resources zoals Files, Users, Services en Processen besproken. Het onderscheid tussen de diverse Resource Types zoals Built-in Resource Types, Puppet Defined Resources en Custom Resource Types komt eveneens aan de orde.

  Puppet Configuratie

  Onderdeel van het cursus programma zijn ook rol het het Puppet configuratie file Puppet.conf en de diverse Puppet Commands zoals de commands describe, schedule, service en mount. Het werken met classes als reusable units in Puppet met implementation hiding, iterator functions en events wordt daarna behandeld.

  Puppet en Containers

  Tenslotte wordt de cursus afgesloten door in te gaan om het gebruik van Puppet in combinatie met containers. Dan wordt ingegaan op Docker, Vagrant, Kubernetes en Docker Swarm.

 • Cursus Puppet Configuration Management : Training

  Doelgroep Cursus Puppet Configuration Management

  De cursus Puppet Configuration Management is bedoeld voor systeembeheerders en devops engineers die systeembeheer en applicatie deployment met Puppet willen automatiseren.

  Voorkennis Cursus Puppet Configuration Management

  Algemene ervaring met systeembeheer in een IT infrastructuur en kennis van de programmeertaal Ruby is bevorderlijk voor de begripsvorming.

  Uitvoerig Training Puppet Configuration Management

  De stof wordt besproken aan de hand van presentatie slides en demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. Het cursus materiaal is Engelstalig. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Puppet Configuration Management

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Puppet Configuration Management.

  Cursus Puppet Configuration Management
 • Cursus Puppet Configuration Management : Modules

  Module 1 : Puppet Intro

  Module 2 : Puppet Components

  Module 3 : Puppet Resources

  What is Puppet?
  Managing Infrastructure
  Puppet Setup
  Ruby DSL Language
  Deployment Automation
  Deployment Models
  Push Based Deployment
  Pull Based Deployment
  Resource Abstraction Layer
  Idempotency
  Cross Platform
  Puppet Workflow
  Defining Configurations
  Puppet Master
  Puppet Agents
  Puppet Modules
  Reusable Units
  Puppet Resources
  Configuration Catalog
  Config Repository
  Puppet Classes
  Providers
  Manifest
  Templates
  Static Files
  Facter and Facts
  Resource Types
  Built-in Resource Types
  Puppet Defined Resources
  Files and Users
  Services and Processes
  Packages
  Resource Title
  Resource Tasks
  Listing Resources
  Attributes and Values
  Testing Resources
  Custom Resource Types
  Resource Parameters

  Module 4 : Puppet Commands

  Module 5 : Puppet Classes

  Module 6 : Puppet and Containerization

  Puppet.conf
  Settings Lines
  Setting Variables
  Environment Timeout
  Sign Request
  resource Command
  describe Command
  schedule Command
  service Command
  mount Command
  cron Command
  Class Syntax
  Defining Classes
  Declaring Classes
  Differences with OOP
  Bundling Resources
  Reusable Units
  Implementation Hiding
  Passing Events
  Iterator Functions
  Parameterized Classes
  include Keyword
  Vagrant and Docker
  Docker Hub
  Docker File
  Automated Builds
  The Puppet Forge
  Creating a puppetfile
  Puppet Manifest
  Puppet Module Generator
  Using .erb Files
  Containers Schedulers
  Kubernetes and Docker Swarm
 • Cursus Puppet Configuration Management : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Puppet Configuration Management : Reviews

 • Cursus Puppet Configuration Management : Certificaat