fbpx
Code: PRG500
Duur in dagen: 3
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1499

Cursus Ruby Programmeren

15-07 t/m 17-07-2019
16-09 t/m 18-09-2019
18-11 t/m 20-11-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Ruby

Cursus RubyDe cursus Ruby Programmeren is bedoeld voor ervaren developers die de scripttaal Ruby willen leren.

Voorkennis Cursus Ruby Programmeren

Kennis en ervaring met programmeren in een andere programmeertaal, zoals C, C++, C#, Visual Basic, Java of Perl is gewenst.

Uitvoering Training Ruby Programmeren

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met praktische oefeningen. Illustratieve demo’s zorgen voor een verdere verduidelijking van de concepten. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering Ruby Programmeren

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Ruby Programmeren.

Inhoud Cursus Ruby

In de cursus Ruby Programmeren leren de deelnemers programmeren in Ruby aan de hand van de syntax en taalconstructies van deze scripttaal. Na een introductie over de achtergronden van Ruby, de installatie en de wijze waarop Ruby code kan worden uitgevoerd, komen de variabelen, data types en control flow aan de orde. Ook is er aandacht voor methods en parameter overdracht en voor de object georiënteerde aspecten zoals classes, objects, inheritance en polymorfisme. Daarnaast komt ook het afhandelen van fouten door middel van exception handling ter sprake. Vervolgens wordt ingegaan op het indelen van code in modules, modules als namespaces en mixins evenals op het gebruik van modules uit de standard library. Ook closures zoals blocks, lambda’s en Procs komen aan de orde en er wordt ingegaan op Meta Programming met introspection, Open Classes en dynamic method invocation. Tenslotte komt het schrijven van Ruby Gems aan bod en wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden van de Standard library.

Module 1 : Ruby Intro

Module 2 : Variables and Data Types

Module 3 : Control Flow

What is Ruby?
Ruby Timeline
Object Orientation
Installation
Interactive Ruby
Ruby Execution
Loading Ruby Code
Naming Conventions
Executing External Programs
Ruby Blocks
Resources
Numbers and Big Numbers
Strings and String Literals
String Interpolation
Arrays
Hash
Range
Struct
Types of Variables
Naming Conventions
Constants
Pre-defined Variables
Statements
Assignment operators
Conditionals
Multiple Selection
while and until Loop
for Loop
each Iteration
Aritmetic operators
Comparison operators
Ruby truth
Logical Operators

Module 4 : Methods and Parameters

Module 5 : Classes and Objects

Module 6 : Exception Handling

Method Definitions
Invoking Methods
Methods and Parenthesis
Return values
Default value argument
Variable Argument List
Array Argument
Hash Argument
Methods with Code Block
Method with Bang
Aliasing Methods
Classes and Objects in Ruby
Object Initialization
Attribute Accessors
Current Object
Class Variables and Methods
Method Visibility
Singleton Methods
Inheritance
Overriding
Method Lookup
Duck Typing
Error Handling
Exception Handling
Raising Exceptions
Handling Exceptions
Exception Class Hierarchy
Typed Exception Handling
Ensure Block
Retry Command
Throw and Catch
Raising Exceptions
User Defined Exceptions

Module 7 : Modules

Module 8 : Closures

Module 9 : Meta Programming

Modules
Module Importing
Files without Namespacing
Modules for Namespacing
Namespaces
Mixins
Mixin Example
Include versus Extend
Mixins and Inheritance Chain
Modules versus Classes
Comparable Module
Enumerable Module
Benefits of Closures
Lambdas and Procs
Lambdas with Parameters
Procs versus Lambdas
Proc as Argument and Return
Proc Objects as Closure
What are Blocks?
Representing Blocks
Calling Blocks with Yield
Passing Arguments
Ampersand Operator
From Proc to Block
What is Introspection?
Introspection Code
Classes are Open
Class Definition are Executable
Receivers
Classes are Objects
Dynamic Method Invocation
Method Missing
Invoking method_missing
define_method
Evaluating Code
Dynamic Typing

Module 10 : Ruby Gems

Module 11 : Ruby Standard Library

What are Gems?
Creating Gems
gemspec file
Installing and Using the Gem
Publish the Gem
Grabbing the Gem
Rake
Writing Tests
Documenting Code
Using Rdoc
Using Bundler
Standard Library Overview
Files
Accessing Files
File Open Modes
Reading and Writing
Directories
Date and Time
XML Access
DOM Parsing
SAX Parsing
MultiThreading

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl