fbpx

Cursus Sass and Less Preprocessing

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Sass and Less Preprocessing : Inhoud

  In de cursus Sass and Less Preprocessing leren de deelnemers de functionaliteiten van de CSS Preprocessors Sass en Less. Preprocessors zijn script talen die een uitbreiding bieden op de default mogelijkheden van CSS. Hierdoor wordt het mogelijk logica in CSS code te gebruiken met variabelen, nesting, inheritance, mixins, functies en mathematische operaties. CSS preprocessors maken het makkelijk zich steeds herhalende taken te automatiseren en het aantal fouten te verminderen.

  Syntax Sass en Less

  De cursus gaat van start met een bespreking de basis kenmerken van Sass en Less. De Sass syntax met de .scss file extension wordt besproken. Sass gebruikt standard CSS syntax met braces en semicolons. Ook wordt uitgelegd hoe Less eigenlijk een JavaScript library is die of NodeJS vereist dan wel compilatie met behulp van .less files.

  Sass Variables en Types

  Vervolgens komen de variabelen en types van Sass aan de orde en wordt ingegaan op de scope van variabelen, nested rules en nested properties. En ook Sass Plugins worden besproken.

  Less Variables en Types

  Eveneens wordt aandacht besteed aan Less variabelen en types en komt de syntax van variabele interpolatie ter sprake. Ook het gebruik van mixin's en het parameteriseren daarvan is onderdeel van het programma van de cursus.

  Directives

  In Sass kunnen een aantal directives worden gebruikt zoals @import, @mixin, @include en @extend. De betekenis en de toepassing van deze directives wordt besproken. En ook is er aandacht voor diverse Sass functies zoals Map, Selector en Introspection.

  Testen van Sass en Less

  De cursus wordt afgesloten het testen van Sass en Less. Hierbij komen onder andere de Less Hat, Clearless en 3L libraries aan de orde.

 • Cursus Sass and Less Preprocessing : Training

  Doelgroep Cursus Sass and Less Preprocessing

  De cursus Sass and Less Preprocessing is bedoeld voor Web Designers en Developer die Sass and Less Preprocessing willen gebruiken bij de ontwikkeling van Web Applicaties.

  Voorkennis Cursus Sass and Less Preprocessing

  Kennis en ervaring met HTML en de basis principes van Cascading Style Sheets (CSS) zijn vereist.

  Uitvoering Training Sass and Less Preprocessing

  De concepten worden behandeld aan de hand van presentatie slides. Demo projecten worden gebruikt om de concepten te verduidelijken. De theorie en de demos worden afgewisseld met hands-on oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Sass and Less Preprocessing

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Sass and Less Preprocessing.

  Cursus Sass and Less Preprocessing
 • Cursus Sass and Less Preprocessing : Modules

  Module 1 : CSS Preprocessors

  Module 2 : Sass Variables

  Module 3 : Less Variables

  What is Sass?
  Installing Sass
  CSS Extensions
  Sass Transpilation
  What is Less?
  CSS3 for Styling
  CSS Inheritance
  CSS Cascading
  Compiling Less
  CSS Resets
  Layout in Less
  Autoprefixing
  BEM Methodology
  Variable Syntax
  Strings
  Numbers
  Colors
  Booleans
  Lists
  Nulls
  SCSS Syntax
  Variable Scope
  Sass !global
  Plugins
  Nested Rules
  Nested Properties
  Naming Variables
  Variable Types
  Using Variables
  Variable Interpolation
  Non Staticness
  Declaration Order
  Escaping Values
  Detached Rulesets
  Lazy Loading
  Mixins
  Basic Mixins
  Parametric Mixins
  Default Values

  Module 4 : Sass Directives

  Module 5 : Sass Functions

  Module 6 : Testing Sass and Less

  Importing Files
  Sass @import
  Partials
  Sass Mixins
  @mixin
  Defining Mixins
  Passing Parameters
  Vendor Prefixes Mixin
  @include
  @extend Directive
  Inheritance
  String Functions
  Numeric Functions
  List Functions
  join and append
  Map Functions
  Selector Functions
  Introspection Functions
  feature-exists
  function-exists
  type-of
  Color Functions
  Using Developer Tools
  Understanding TDD
  Test Cycle
  Using Style Guides
  Building Style Guides
  Prebuilt Mixins
  Less Hat Library
  SEO Debugging
  HTML Debugging
  Clearless Library
  3L Library
 • Cursus Sass and Less Preprocessing : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Sass and Less Preprocessing : Reviews

 • Cursus Sass and Less Preprocessing : Certificaat