fbpx

Cursus Wicket Programmeren

De cursus Wicket Programmeren richt zich op het ontwikkelen van Java Web applicaties met behulp van het Wicket Framework. Wicket is een open source, component oriented, server side, Java web application framework. In Wicket worden Web Applicaties ontwikkeld met alleen Java code en HTML met wicket markup tags. De nieuwste versie van Wicket is gebaseerd op Java 11 en ondersteunt nieuwe Java technologieën zoals Java modularisatie en nieuwe libraries zoals JUnit 5.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Wicket Programmeren : Inhoud

  Wicket Intro

  De cursus gaat van start met een uitleg over de architectuur van Wicket. Aan de orde komt hoe in Wicket applicaties zijn opgebouwd uit componenten die bestaan uit een Java class en een bijbehorend HTML file met dezelfde naam. Een Wicket identifier zorgt daarbij voor de koppeling van de class met het HTML file.

  Core Concepts

  Ingegaan wordt op een aantal belangrijke concepten in Wicket zoals de RequestCycle, het verschil tussen stateful and stateless pages, Wicket models en het page rendering process.

  Component Hierarchy

  Eveneens wordt de Wicket component hierarchy behandeld met MarkupContainers, Panels, Listviews en vele andere componenten. Daarbij wordt ook stil gestaan bij de component life cycle en hoe je gebruik kunt maken van behaviors.

  Models

  Dan wordt de rol van models in Wicket uitgelegd. Wicket models stellen componenten in staat data op te halen wanneer ze op het scherm moeten worden getoond. Ook converteren of bewaren ze user input bij het optreden van events.

  Wicket Forms

  Wicket Forms staan ook op het programma van de cursus. In dit verband wordt ingegaan op form layout, het verwerken van gebruikers input, data conversie en validatie.

  Ajax

  En ook passeert de combinatie van Wicket en Ajax de revue. Hierbij worden de vele ingebouwde Ajax componenten zoals AjaxEditableLable, AutoCompleteTextField en AjaxLink besproken en wordt ingegaan op Ajax Behaviors.

  Advanced Topics

  Tenslotte komt de integratie met jQuery en Tree en Wizard componenten aan de orde en wordt ingegaan op de migratie van oudere Wicket versies naar de nieuwste versie 9.

 • Cursus Wicket Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus Wicket Programmeren

  De cursus Wicket Programmeren richt zich op individuen die gebruik willen maken van het Wicket Framework en die een gedetailleerd inzicht in de relevante technologieën willen krijgen.

  Voorkennis Cursus Wicket Programmeren

  Professionele ervaring met programmeren in Java and kennis van Java Web applicaties is vereist.

  Uitvoering Training Wicket Programmeren

  De stof wordt behandeld op basis van presentatie slides. Demos worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. Tijdens de cursus is er ruime gelegenheid tot oefenen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Wicket

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Wicket Programmeren.

  Cursus Wicket Programmeren
 • Cursus Wicket Programmeren : Modules

  Module 1 : Wicket Intro

  Module 2 : Core Concepts

  Module 3 : Components

  What is Wicket?
  Component Orientation
  Wicket Features
  More Wicket Features
  Wicket Timeline
  Component Hierarchy
  Wicket in Architecture
  Wicket Configuration
  Hello Wicket Application
  Hello Wicket HTML Page
  General Application Structure
  Wicket Run Modes
  Wicket Distribution and Modules
  Wicket Resources
  Wicket Application
  Request and Response Classes
  RequestCycle
  Request Processing
  RequestCycle Hooks
  Stateful and Stateless Pages
  Session Class
  Components
  Wicket Models
  Models and POJO‘s
  Link Component
  Wicket Component Examples
  Page Rendering Process
  Behaviors
  Wicket Components
  Component Hierarchy
  Components and Markup
  Component Class
  MarkupContainer class
  Component Lifecycle
  Component Hook Methods
  Method OnBeforeRender
  Panel Component
  Border Component
  HTML Tags and Attributes
  Repeating Views
  List Views
  Behaviors

  Module 4 : Models

  Module 5 : Forms

  Module 6 : Ajax and Rich Components

  What are Models?
  Set and Get Model
  Using Models
  Model Factory Methods
  Models and JavaBeans
  Using PropertyModel
  CompoundPropertyModel
  Using CompoundPropertyModel
  Wicket Forms
  Forms and Models
  Sample Logging Form
  CompoundPropertyForm Login
  DropDownChoice Model
  Model Chaining
  Detachable Models
  LoadableDetachableModel
  Wicket Forms
  Form Validation
  Displaying Feedback
  Built-in Validators
  Feedback Messages
  Custom Validators
  Converters
  Input Conversion
  Validation with JSR303
  IFormSubmittingComponent
  Components Button
  Nested Forms
  Complex Forms
  Stateless Forms
  Checkboxes
  ListMultipleChoices
  Ajax Explained
  Classic Web Application Model
  Ajax Asynchronous Model
  Wicket and Ajax
  AjaxLink
  Setting MarkupID
  Built-In Ajax Components
  AjaxEditableLable
  AutoCompleteTextField
  Modal Window
  Ajax Behaviors
  Using Ajax Behaviors
  Ajax Request Attributes
  IAjaxCallListener
  Ajax Call Listeners
  Global Listeners

  Module 7 : jQuery Integration

  Module 8 : Trees and Wizards

  Module 9 : New Features

  Using jQuery
  jQuery Function Object
  jQuery Selection
  Replacing Elements
  JQWicket jQuery Library
  Wicket jQuery UI
  Calendar Example
  Features to Implement
  jQuery UI
  JQDatePicker.js
  Initialization Code
  Header Contribution Code
  Trees
  Tree Components
  Build Nodes
  Instantiate Tree
  Checked Nodes
  Autocheck Folder
  CheckModel
  OnUpdate
  What is a Wizard
  Wizard Types
  Two Panel Wizard
  UpdatePanel
  Wicket 6 Migration
  Repeaters and Data
  Form Processing
  Wicket 7 Migration
  Feedback Storage Refactoring
  Header Rendering Strategy
  Wicket 8 Migration
  Decorator to Listener
  Wicket Decorator to Listener
  List of Renamed Classes
  Wicket 9 Migration
  New Modules
 • Cursus Wicket Programmeren : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Wicket Programmeren : Reviews

  Vincent : Ordina
  Trainer heeft goed geholpen om de kennis te laten landen. De cursus zou uit meer dagen mogen bestaan zodat er meer ruimte is voor oefeningen.
 • Cursus Wicket Programmeren : Certificaat