fbpx
Code: JAV825
Duur in dagen: 3
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1499

Cursus Wicket Programmeren

29-07 t/m 31-07-2019
30-09 t/m 02-10-2019
25-11 t/m 27-11-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Wicket Programmeren

Cursus Wicket Programmeren De cursus Wicket Programmeren richt zich op individuen die gebruik willen maken van het Wicket Framework en die een gedetailleerd inzicht in de relevante technologieën willen krijgen.

Voorkennis programmeren in Java

Professionele ervaring met programmeren in Java and kennis van Java Web applicaties is vereist.

Uitvoering Training

De stof wordt behandeld op basis van presentatie slides. Demos worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. Tijdens de cursus is er ruime gelegenheid tot oefenen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Wicket Programmeren.

Inhoud Wicket Programmeren

De cursus Wicket Programmeren richt zich op het ontwikkelen van applicaties met behulp van het Wicket Framework. Aan de orde komen een overzicht van het Wicket Framework, Wicket componenten, het maken van model classes, inputs van de gebruiker, data conversie en validatie. Ook wordt aandacht besteed aan het maken van herbruikbare web components en AJAX. De cursus is bedoeld voor ervaren Java developers die de Wicket architectuur willen begrijpen en gebruiken. Deelnemers die de cursus Wicket Programming doorlopen, zijn in staat om met het Wicket Framework Java web applicaties te ontwikkelen. Ze kunnen tevens modellen, validators en componenten in Wicket maken.

Module 1 : Wicket Intro

Module 2 : Core Concepts

Module 3 : Components

What is Wicket?
Component Orientation
Wicket Features
More Wicket Features
Wicket Timeline
Component Hierarchy
Wicket in Architecture
Wicket Configuration
Hello Wicket Application
Hello Wicket HTML Page
General Application Structure
Wicket Run Modes
Wicket Distribution and Modules
Wicket Resources
Wicket Application
Request and Response Classes
RequestCycle
Request Processing
RequestCycle Hooks
Stateful and Stateless Pages
Session Class
Components
Wicket Models
Models and POJO‘s
Link Component
Wicket Component Examples
Page Rendering Process
Behaviors
Wicket Components
Component Hierarchy
Components and Markup
Component Class
MarkupContainer class
Component Lifecycle
Component Hook Methods
Method OnBeforeRender
Panel Component
Border Component
HTML Tags and Attributes
Repeating Views
List Views
Behaviors

Module 4 : Models

Module 5 : Forms

Module 6 : Ajax and Rich Components

What are Models?
Set and Get Model
Using Models
Model Factory Methods
Models and JavaBeans
Using PropertyModel
CompoundPropertyModel
Using CompoundPropertyModel
Wicket Forms
Forms and Models
Sample Logging Form
CompoundPropertyForm Login
DropDownChoice Model
Model Chaining
Detachable Models
LoadableDetachableModel
Wicket Forms
Form Validation
Displaying Feedback
Built-in Validators
Feedback Messages
Custom Validators
Converters
Input Conversion
Validation with JSR303
IFormSubmittingComponent
Components Button
Nested Forms
Complex Forms
Stateless Forms
Checkboxes
ListMultipleChoices
Ajax Explained
Classic Web Application Model
Ajax Asynchronous Model
Wicket and Ajax
AjaxLink
Setting MarkupID
Built-In Ajax Components
AjaxEditableLable
AutoCompleteTextField
Modal Window
Ajax Behaviors
Using Ajax Behaviors
Ajax Request Attributes
IAjaxCallListener
Ajax Call Listeners
Global Listeners

Module 7 : jQuery Integration

Module 8 : Trees and Wizards

Module 9 : New Features

Using jQuery
jQuery Function Object
jQuery Selection
Replacing Elements
JQWicket jQuery Library
Wicket jQuery UI
Calendar Example
Features to Implement
jQuery UI
JQDatePicker.js
Initialization Code
Header Contribution Code
Trees
Tree Components
Build Nodes
Instantiate Tree
Checked Nodes
Autocheck Folder
CheckModel
OnUpdate
What is a Wizard
Wizard Types
Two Panel Wizard
UpdatePanel
Wicket 6 Migration
Repeaters and Data
Form Processing
Wicket 7 Migration
Feedback Storage Refactoring
Header Rendering Strategy
IHeaderResponse Changes
Wicket 8 Migration
Decorator to Listener
Wicket Decorator to Listener
List of Renamed Classes
New Modules

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl