fbpx
Code: NET500
Duur in dagen: 2
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1199

Cursus XAML Programmeren

Uw startdatum
Regio:

Doelgroep XAML Programmeren

Cursus XAML Programmeren Deze cursus is bedoeld voor ervaren .NET ontwikkelaars die XAML willen gebruiken om .NET user interfaces te ontwikkelen.

Voorkennis XAML Programmeren

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis en ervaring met .NET applicatie ontwikkeling vereist.

Uitvoering Training XAML Programmeren

De theorie wordt besproken aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met praktische oefeningen. Demo’s worden gebruikt om de concepten te verduidelijken. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering XAML Programmeren

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat XAML Programmeren.

Inhoud Cursus XAML Programmeren

De cursus XAML programmeren behandelt hoe user interfaces voor .NET applicaties kunnen worden gebouwd met Extensible Application Markup Language, kortweg XAML. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan het gebruik van XAML in een Windows Presentation Foundation (WPF) omgeving. Na een inleiding over waar XAML wordt gebruikt en het waarom van XAML, wordt besproken hoe je visuele elementen in declaratieve XAML markup definieert. De XAML markup is daarbij gescheiden van de business logic in code behind files waarin partial class definities staan. De syntax van de XAML taal en de verschillende objecten en hun properties worden ook besproken. Verder wordt ook aandacht besteed aan hoe om te gaan met data binding en hoe events op user interface elementen kunnen worden gekoppeld aan code. De kennis van XAML die in deze cursus wordt verkregen kan ook elders worden toegepast.

Module 1 : XAML Intro

Module 2 : XAML Basics

Module 3 : XAML Graphic Elements

What is XAML?
WPF Architecture
Drawing with XAML
Where is XAML used?
XAML Properties
Markup extensions
Why XAML?
Graphics and Imaging
Audio and Video Support
XAML on the Web
XAML tools
XAML alternatives
XAML versus Code
Attributes and Events
Nesting Elements
XAML Namespaces
WPF Properties
Type Converters
Property Mini Language
Markup Extensions
Nesting Controls
Content Collections
Naming Elements
Adding Events with names
Basics Graphics Element
Canvas
Parent Positioning
Shapes
Brushes
Brush Types
Using Text
Images
Transformation
Transformation Types
Combining Transformations
Media Integration

Module 4 : Animation

Module 5 : 3D

Module 6 : Data Binding

Animating with XAML
StoryBoards
Animation Example
Triggers
DoubleAnimation
ColorAnimation
PointAnimation
Animation with Keyframes
Types of Keyframes
Programmatic Animation
WPF 3D
Viewport 3D
Viewport 3D contents
XAML Properties
Camera Type
Camera Point of View
Light
Model
GeoMetryModel3D
Materials : 3DBrushes
Transformations
3D and Feasibility
Need for Data Binding
Data Binding
Singular Binding
Simple Binding
Conversions
Validation
Data Template
Master Detail
Filtering
Sorting

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl