fbpx

Cursus XAML Programmeren

De cursus XAML programmeren behandelt hoe user interfaces voor .NET applicaties kunnen worden gebouwd met Extensible Application Markup Language, kortweg XAML. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan het gebruik van XAML in een Windows Presentation Foundation (WPF) omgeving.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus XAML Programmeren : Inhoud

  XAML Intro

  De cursus XAML Programmeren gaat van start met een inleiding over waar XAML wordt gebruikt en de plaats van XAML in de WPF (Windows Presentation Foundation) architectuur.

  XAML Basics

  Vervolgens wordt ingegaan op de basis XAML syntax. Hierbij wordt besproken hoe je visuele elementen in declarative XAML markup definieert. Verschillende objecten en hun properties krijgen daarbij de aandacht.

  Data Binding

  Verder wordt aandacht besteed aan hoe om te gaan met data binding en hoe events op user interface elementen kunnen worden gekoppeld aan code. De XAML markup is daarbij gescheiden van de business logic in code behind files waarin partial class definities staan.

  Graphic Elements

  Ook staat een uitleg over het gebruik van de grafische elementen in XAML op het programma van de cursus XAML Programmeren. Daarbij komt het centrale canvas aan de orde en wordt ingegaan op het gebruik van shapes, brushes, text en images.

  Animation

  De diverse vormen van animatie in XAML User Interfaces passeren ook de revue. Aan bod komen triggers, color animation, animation met keyframes en programmatische animatie.

  3D

  De cursus XAML Programmeren wordt afgesloten met hoe je in XAML drie dimensionale User Interfaces kunt aanmaken. 3D Viewports, Camera Points of View en 3D Brushes komen daarbij aan de orde.

 • Cursus XAML Programmeren : Training

  Doelgroep XAML Programmeren

  De cursus XAML Programmeren is bedoeld voor ervaren .NET ontwikkelaars die XAML willen gebruiken om .NET user interfaces te ontwikkelen.

  Voorkennis XAML Programmeren

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis en ervaring met .NET applicatie ontwikkeling vereist.

  Uitvoering Training XAML Programmeren

  De theorie wordt besproken aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met praktische oefeningen. Demo's worden gebruikt om de concepten te verduidelijken. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering XAML Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een certificaat XAML Programmeren.

  Cursus XAML Programmeren
 • Cursus XAML Programmeren : Modules

  Module 1 : XAML Intro

  Module 2 : XAML Basics

  Module 3 : Data Binding

  What is XAML?
  WPF Architecture
  Drawing with XAML
  Where is XAML used?
  XAML Properties
  Markup extensions
  Why XAML?
  Graphics and Imaging
  Audio and Video Support
  XAML on the Web
  XAML tools
  XAML alternatives
  XAML versus Code
  Attributes and Events
  Nesting Elements
  XAML Namespaces
  WPF Properties
  Type Converters
  Property Mini Language
  Markup Extensions
  Nesting Controls
  Content Collections
  Naming Elements
  Adding Events with names
  Need for Data Binding
  Data Binding
  Singular Binding
  Simple Binding
  UI Events
  Code Behind
  Conversions
  Validation
  Data Template
  Master Detail
  Filtering
  Sorting

  Module 6 : Graphic Elements

  Module 5 : Animation

  Module 6 : 3D

  Basics Graphics Element
  Canvas
  Shapes
  Brushes
  Brush Types
  Using Text
  Images
  Transformation
  Transformation Types
  Media Integration
  Animating with XAML
  StoryBoards
  Animation Example
  Triggers
  DoubleAnimation
  ColorAnimation
  PointAnimation
  Animation with Keyframes
  Types of Keyframes
  Programmatic Animation
  Viewport 3D
  Viewport 3D contents
  Camera Type
  Camera Point of View
  Light
  Model
  GeoMetryModel3D
  Materials : 3DBrushes
  Transformations
  3D and Feasibility
 • Cursus XAML Programmeren : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus XAML Programmeren : Reviews

 • Cursus XAML Programmeren : Certificaat