fbpx

Cursus Azure Fundamentals

In de cursus Azure Fundamentals worden kandidaten geholpen bij de voorbereiding op het Microsoft Azure Fundamentals certificeringsexamen (AZ-900). De cursus behandelt fundamentele concepten en diensten met betrekking tot Microsoft Azure en biedt de kennis en vaardigheden die nodig zijn om met Azure Cloud technologieën te gaan werken. Of u nu nieuw bent bij Azure of op zoek bent naar certificering, deze cursus is een uitstekend startpunt.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Azure Fundamentals : Inhoud

  Azure Overview

  De cursus Azure Fundamentals gaat van start met een overzicht van Cloud computing types. In het bijzonder wordt ingegaan op de werking van de Azure Cloud met Global Datacenters, Availability Zones en Resource Groups. Ook het Azure pricing model komt dan aan de orde.

  Core Azure Services

  Vervolgens wordt stil gestaan bij de belangrijkste services in Azure zoals de App Service, Compute Service, Storage Services en Azure Functions. Ook wordt aandacht besteed aan de creatie van Virtual Machines en containers in de Azure Cloud.

  Azure Networking

  Onderdeel van het programma van de cursus Azure Fundamentals is ook een overzicht van networking in de Azure cloud. Dan wordt behandeld wat Azure Virtual Networks, Network Security Groups en Azure Application Gateways zijn en hoe Azure Load Balancing kan worden geïmplementeerd.

  Storage and Data Services

  Ook is er aandacht voor de diverse Storage Services zoals File, Table, Blob en Queue service. En ook de ondersteuning van relationele databases in de Azure cloud met Azure SQL Database wordt besproken.

  Azure Security

  Vervolgens wordt ingegaan hoe security in Azure kan worden geïmplementeerd met Azure Active Directory, Azure Policy en Identity Protection. En ook het opzetten van Single Sign-on (SSO) en Multi-Factor Authentication wordt behandeld.

  Exam Preparation

  Tenslotte komt de voorbereiding op het Azure Fundamentals certificeringsexamen (AZ-900) aan de orde. Daarbij worden de echte vragen van proefexamens behandeld en worden tips om het examen te behalen gegeven.

 • Cursus Azure Fundamentals : Training

  Doelgroep Cursus Azure Fundamentals

  De cursus Azure Fundamentals is bedoeld voor een ieder die mogelijkheden van Microsoft Azure wil leren kennen of zich wil voorbereiden op het Azure Fundamentals certificeringsexamen (AZ-900).

  Voorkennis Cursus Azure Fundamentals

  Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist. Algemene IT kennis is wel gewenst.

  Uitvoering Training Azure Fundamentals

  De mogelijkheden van Azure worden behandeld aan de hand van demo's. Tijdens de cursus worden demonstraties en uitleg afgewisseld met exercises.

  Certificering Cursus Azure Fundamentals

  De deelnemers ontvangen na succesvolle afronding van de cursus een certificaat van deelname aan Azure Fundamentals.

  Cursus Azure Fundamentals
 • Cursus Azure Fundamentals : Modules

  Module 1 : Azure Overview

  Module 2 : Core Azure Services

  Module 3 : Azure Networking

  Cloud Types
  Services and Solutions
  Global Datacenters
  Regions and Availability Zones
  Azure Resource Groups
  Marketplace and Pricing
  Azure Subscriptions
  Governance and Compliance
  Identity and Access Management
  Security and Monitoring
  Azure Virtual Machines
  Azure Storage Services
  Azure Networking Services
  Azure Databases
  Azure Compute Services
  Azure Functions
  App Service
  Azure Container Instances
  Azure DevOps and CI/CD
  Real-World Scenarios
  Azure Virtual Networks
  Network Security Groups
  Virtual Network Peering
  Azure VPN Gateway
  ExpressRoute
  Azure Firewall
  DDoS Protection
  Application Gateway
  Azure Load Balancing
  Azure Cloud Shell

  Module 7 : Storage and Data Services

  Module 8 : Azure Security

  Module 9 : Exam Preparation

  Azure Blob Storage
  Azure File Storage
  Azure Table Storage
  Azure Queue Storage
  Azure Disk Storage
  Data Lake Storage
  Azure SQL Database
  Azure Storage Explore
  Azure File Sync
  Log Analytics
  Azure Resource Manager
  Azure Active Directory
  Single Sign-on (SSO)
  Multi-Factor Authentication
  Conditional Access in Azure
  Role Based Access Control
  Concept of Zero Trust
  Identity Protection
  External Identities
  B2B and B2C
  Azure Policy
  Microsoft Defender for Cloud
  AZ-900 Exam Objectives
  Exam Preparation Tips
  Practice Questions
  Mock Exams
  Community Support
  Test Taking Strategies
  Final Exam Review
  Microsoft Q&A
  Microsoft Docs
  Post-Exam Next Steps
  Certification and Beyond
 • Cursus Azure Fundamentals : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Azure Fundamentals : Reviews

 • Cursus Azure Fundamentals : Certificaat