fbpx

Cursus Django Web Development

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Django Web Development : Inhoud

  In de cursus Django Web Development leren de deelnemers dit Web Applicatie Framework te gebruiken voor het ontwikkelen van Python Web Applicaties.

  Django Architecture

  Eerst wordt een overzicht gegeven van de architectuur van het framework, hoe het kan worden geïnstalleerd en hoe de de Admin applicatie kan worden gebruikt.

  MVT Pattern en Model Mapping

  Vervolgens wordt ingegaan op het MVT pattern en hoe Models worden gemapped op de database. Hierbij komen de verschillende Field types en de data access API aan de orde.

  Views, URL's en Templates

  Ook Views en URL's passeren de revue waarbij ingegaan wordt op het gebruik van reguliere expressies bij het mappen naar views. Vervolgens wordt het gebruik van templates bij de opbouw van views aan de orde gesteld.

  Django Forms

  Daarna is het de beurt aan de creatie van Forms voor het opvangen van de input van de gebruiker. Ook wordt aandacht besteed aan de validatie van Forms en het gebruik van de zogeheten ModelForms die afgeleid zijn van Model classes. Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op Object Relational Mapping en de performance optimalisatie bij het benaderen van de database.

  Geavanceerde Onderwerpen

  Tenslotte staan een aantal geavanceerde onderwerpen op het programma zoals authenticatie, het werken met de REST Services en Unit Testing. Tegen het einde van de cursus hebben de deelnemers een complete Applicatie gebouwd die voorzien is van een REST interface.

 • Cursus Django Web Development : Training

  Doelgroep Django Web Development Cursus

  De cursus Django Web Development is bedoeld voor developers die dit Framework willen gebruiken voor het maken van Web Applicaties in Python.

  Voorkennis Python

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van Web applicaties en kennis en ervaring met programmeren in Python vereist.

  Uitvoering Training Django Web Development

  De stof wordt behandeld op basis van presentatie slides. Demos worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. Tijdens de cursus is er ruime gelegenheid tot oefenen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Officieel Certificaat Django Web Development

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de training een officieel certificaat Django Web Development.

  Cursus Django Web Development
 • Cursus Django Web Development : Modules

  Module 1 : Django Intro

  Module 2 : Django Models

  Module 3 : Views and URL's

  What is Django?
  Django History
  Framework Features
  Python CGI Script
  MVC Design Pattern
  Creating Projects
  Project Settings
  Project URL’s
  Running Project
  Testing Project
  Admin Application
  Setup Databases
  Activate Admin Site
  Mapping Models
  Create Application
  Create Models
  Migrations
  SQL for Models
  Three Step Migration Practice
  Data Access API
  String Representation
  Fields
  Creating and Accessing Objects
  Enabling Admin Interface
  Customize Admin Form
  Adding Related Objects
  View Basics
  URL Mapping
  Django MVT Pattern
  URL Arguments
  URL Utility Functions
  Non-Named Group Matching
  Named Groups
  View Functions
  Mapping to Views
  HTTP Request Object
  HTTP Response Object
  redirect Shortcut
  get_object_or_404

  Module 4 : Django Templates

  Module 5 : Django Forms

  Module 6 : Django Security

  The Template System
  Template Variables
  render_to_repsonse Shortcut
  render Shortcut
  Context Variable Lookup
  List in Template
  Template Tags
  If and For Tag
  Filters
  Template Inheritance
  Child Templates
  Autoescape
  Loading Templates
  Class Based Views
  Specialized Views
  Form Objects
  Using Form in View
  Processing Form Data
  Display Form using Template
  Display using Paragraphs
  Display using Table
  Validating Forms
  Customize Form Template
  Rendering Error Messages
  Looping over Form Fields
  Rendering Forms
  Core Fields Argument
  ModelForms
  Model and Form
  Customize Model Forms
  Web Security Essentials
  Bad Practices Web Security
  Security Features
  Cross Site Scripting
  XSS Protection
  Cross Site Request Forgery
  CSRF Protection
  Clickjacking Protection
  SQL Injection Protection
  Cookies and Files
  Email Header Injection
  Django Authentication
  Authenticating Users
  Permissions and Authorization
  Authentication in Web Requests

  Module 7 : Django REST

  Module 8 : Advanced Topics

  What is REST?
  REST Services
  REST Examples
  Resource URI’s
  REST challenges
  Django Solutions
  Includes
  Installing DRF
  Core Components
  Django Counterparts
  Building our Demo API
  Customizing
  Resources
  Sessions
  Session Support
  Messages Framework
  Using Messages
  Sending Email
  Emitters
  Testing
  Unit Testing
  ORM advanced
  Aggregation and annotation
  Reporting/Data analysis application
  Database performance profiling
  Signals to denormalise
 • Cursus Django Web Development : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Django Web Development : Reviews

  Jeroen : DDL
  Erg goede cursus. Tijdens presenteren alleen meer de gelegenheid geven voor vragen.
  Robert : Alt-N BV
  Prettige goed ingerichte cursus. Fijne en deskundige docent met goede didactische vaardigheden.
  Martijn : Iperion IS BV
  Prima cursus met een stapsgewijze case study. De docent wist de stof goed over te brengen.
  Koen : ISProjects
  Zeer leerzame cursus waarin we stap voor stap een complete case study als Django Web Applicatie hebben uitgewerkt.
  Jan : Hogeschool Leiden
  De onderwerpen werden ten dele aangedragen door de cursisten met een zeer flexibele trainer.
  Rianne : Stichting INLIA
  De cursus zit goed in elkaar. Je leert veel binnen korte tijd en krijgt een fijn werkboek met veel informatie en opdrachten.
  Er waren weinig mogelijkheden voor als je wat sneller klaar was, bijvoorbeeld opdrachten voor gevorderden. Misschien is dat ondertussen al veranderd, maar toen ik meedeed had ik het fijn gevonden als er dergelijke opdrachten waren.
  Hans : KPN
  Het plannen van de Django cursus ging een beetje rommelig. Uiteindelijk is het goed gekomen.
  De cursus zelf was goed en het tempo was goed.
  Vooral de een op een begeleiding was prima.
  De leraar en ik hadden een prettige samenwerking.
  Jammer dat we niet aan de Django security toe zijn gekomen wegens tijd gebrek.
  Al met al een goede cursus.
 • Cursus Django Web Development : Certificaat