fbpx

Cursus Rust Design Patterns

In de cursus Rust Design Patterns leren de deelnemers over Design Patterns en idiomen die specifiek zijn voor de Rust language. Design Patterns zijn herhaalbare oplossingen voor veel voorkomende problemen bij software development. Design Patterns kunnen worden beschouwd als templates voor het oplossen van bepaalde problemen.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Rust Design Patterns : Inhoud

  Rust Recap

  De cursus Rust Design Patterns begint met het bespreken van de belangrijke kenmerken van de Rust language, waaronder Ownership, Moves, Shadowing, Guards, Crates, Closures en Traits.

  Rust Idioms

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan de idiomen en conventies die specifiek zijn voor Rust. Dit betreft idiomen als Borrowed Type Arguments, Collections as Smart Pointers, Finalization in Destructors and On-Stack Dynamic Dispatch.

  Behavioral Patterns

  Vervolgens worden Design Patterns besproken die gerelateerd zijn aan behavior en communicatie tussen objecten. De specifieke Rust implementatie van bekende patterns als het Observer Pattern, het Command Pattern en het Iterator Pattern wordt besproken.

  Structural Patterns

  In de cursus Rust Design Patterns wordt ook aandacht besteed aan Structural Patterns die te maken hebben met de structuur van objecten en classes. Hierbij is er aandacht voor de Rust specifieke implementatie van patterns als het Adapter Patterns, het Façade pattern en het Composite pattern.

  Functional Programming

  Tot slot staan functionele patterns en hoe deze in Rust kunnen worden toegepast op het programma van de cursus Rust Design Patterns. Dit betreft patterns als Object Based API's, Type Consolidation en Wrapping Iterators.

 • Cursus Rust Design Patterns : Training

  Doelgroep Cursus Rust Design Patterns

  De cursus Rust Design Patterns is bestemd voor Rust developers en software architecten die Rust idioms en Design Patterns willen toepassen bij het ontwerpen van Rust applicaties

  Voorkennis Cursus Rust Design Patterns

  Kennis van en ervaring met Rust is vereist. Ervaring met object georiënteerde analyse en design met UML wordt aanbevolen.

  Uitvoering Training Rust Design Patterns

  De concepten worden behandeld aan de hand van presentatie slides. De theorie wordt geïllustreerd met demo's van patterns in Rust. Er zijn oefeningen in design problemen waarbij Rust patterns worden toegepast.

  Certificaat Rust Design Patterns

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een certificaat Rust Design Patterns.

  Cursus Rust Design Patterns
 • Cursus Rust Design Patterns : Modules

  Module 1 : Rust Recap

  Module 2 : Rust Idioms

  Module 3 : Behavioral Patterns

  Rust Data Types
  Ownership and Moves
  Type Anonymity
  Shadowing
  Guards
  Crates
  Closures
  Traits
  Designators
  Lifetimes
  Dynamic Dispatch
  Borrowed Type Arguments
  Strings with format!
  Constructor
  Default Trait
  Collections as Smart Pointers
  Finalization in Destructors
  On-Stack Dynamic Dispatch
  Iterating over Option
  Pass Variables to Closure
  Privacy For Extensibility
  Foreign Function Interface
  Command
  Interpreter
  Newtype
  RAII Guards
  Strategy
  Visitor
  Chain of Responsibility
  Mediator
  Observer
  Iterator
  Strategy

  Module 4 : Structural Patterns

  Module 5 : Functional Programming

  Adapter
  Composite
  Decorator
  Bridge
  Façade
  Builder
  Factory Method
  Compose Structs
  Prefer Small Crates
  Small modules
  Object Based API's
  Type Consolidation
  Wrapping Iterators
  Programming Paradigms
  Generics as Type Classes
  Lenses and Prisms
  Profunctor Optics
  Anti Pattern
  Unneeded Clone
  Defer Polymorphism
 • Cursus Rust Design Patterns : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Rust Design Patterns : Reviews

 • Cursus Rust Design Patterns : Certificaat