fbpx

Cursus Java Development met Spring

De cursus Java Development met Spring behandelt de concepten, componenten en architectuur van het Spring Framework. De cursus wordt uitgevoerd in de nieuwste Spring versie met Spring Boot. In de cursus staan annotations centraal bij de configuratie van de Spring Applicaties.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Java Development met Spring : Inhoud

  Spring Intro

  De cursus Java Development met Spring gaat van start met een overzicht van de verschillende onderdelen van Spring en de soorten applicaties waarin Spring gebruikt kan worden.

  Spring Boot

  Vervolgens wordt ingegaan op de essenties van Spring Boot waarmee de configuratie van Spring applicaties enorm is vereenvoudigd. Aan de orde komen de voornaamste Spring Boot annotaties, de opiniated defaults en de ingebouwde web servers.

  Dependency Injection

  Ruime aandacht wordt besteed aan het concept van Dependency Injection of Inversion of Control dat een centrale rol speelt in het framework. Verschillende varianten van een dependency injection zoals setter injection en constructor injection worden besproken.

  Aspect Oriented Programming

  De andere pijler van het framework, Aspect Oriëntatie, komt eveneens uitgebreid aan de orde. De concepten van Aspect Orientation zoals Aspects, Joinpoints, Pointcuts, Advice en Weaving worden toegelicht.

  Data Access

  Vervolgens worden de verschillende opties om de gegevens van Spring Java applicaties in databases op te slaan behandeld. Er wordt aandacht besteed aan het gebruik van JDBC met een JdbcTemplate, alsmede op het gebruik van Object Relational Mapping frameworks zoals Hibernate met een HibernateTemplate of JPA via annotaties. In dit verband worden ook Spring Transacties besproken.

  Spring MVC

  Web Applications met het Spring MVC Framework zijn ook onderdeel van het programma van de cursus Java Development met Spring evenals de creatie en het gebruik van Spring Rest Web Services. Hierbij wordt de rol van controllers, views, page parameters en command objects besproken.

  Spring Security

  Tot slot wordt aandacht besteed aan Spring en Security en wordt het vereenvoudigd opzetten van een Spring configuratie met Spring Boot besproken. De modules Spring met JMS en Spring met JMX zijn optioneel.

 • Cursus Java Development met Spring : Training

  Doelgroep Cursus Java Development met Spring

  Ervaren Java developers die het Spring Framework willen gebruiken voor Java Desktop, Web of Enterprise applicaties.

  Voorkennis Cursus Java Development met Spring

  Ervaring met programmeren in Java en object oriëntatie is vereist om deel te kunnen nemen aan deze cursus. Basis kennis van web applicaties en XML is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

  Uitvoering Training Java Development met Spring

  De concepten worden behandeld aan de hand van presentatie slides en demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Java Development met Spring

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Java Development met Spring.

  Cursus Java Development met Spring
 • Cursus Java Development met Spring : Modules

  Module 1 : Spring Introduction

  Module 2 : Spring Boot

  Module 3 : Dependency Injection

  Spring Mission Statement
  Spring Addressing Layers
  Spring Characteristics
  Spring Jars
  Core Container Packages
  Spring AOP Packages
  Data Access Packages
  Spring Web Packages
  Spring Versions
  Spring Projects
  Spring Configuration
  What is Spring Boot?
  Advantages Spring Boot
  Spring Boot Flavors
  Key Spring Boot Components
  Spring Boot Starter
  Starter Dependencies
  Spring Boot Autoconfigurator
  @SpringBootApplication
  Spring Boot CLI
  Spring Boot Internals
  Spring Boot Actuator
  Benefits of DI
  BeanFactory
  Bean Configuration File
  Application Context
  Setter Injection
  Constructor Injection
  Beans Life Cycle
  Injection Simple Values
  Autowiring
  Aware Interfaces
  ResourceLoader

  Module 4 : Application Configuration

  Module 5 : Aspect Orientation

  Module 6 : Spring Persistence

  XML Configuration with Namespaces
  Best Practices XML Configuration
  Bean Definition Inheritance
  Spring XML Namespaces
  Component Scanning
  Configuration with Annotations
  Context Namespace
  Spring Expression Language
  Autowiring
  Spring Java Configuration
  Spring Expression Language
  PropertyPlaceHolder Configuration
  The need for AOP
  Crosscutting Concerns
  AOP Key Terms
  ProxyFactoryBean
  Spring AOP Configuration
  Aspects and Advices
  Join Points and Pointcut
  AspectJ Configuration
  Advice Arguments
  Programmatic Proxies
  Regexp Pointcut
  NameMatchMethod
  Java Persistence
  Traditional Persistence
  Transparant Persistence
  Shared Persistence Concepts
  DAO Design Pattern
  DAO Pattern JDBC
  Integration with IoC
  DAO Portability
  Spring DAO Concepts
  Transaction Management
  Spring Exceptions
  Exception Translation

  Module 7 : Spring JDBC

  Module 8 : Spring ORM

  Module 9 : Transactions

  JDBC Architecture
  Executing Statements
  JDBC Drivers and URL’s
  Spring JDBC Data Access
  Spring DAO with JdbcTemplate
  Data Source Injection
  Querying using JdbcTemplate
  RowMapper
  Querying and Populating Objects
  Updating with JdbcTemplate
  ResultsetExtractor
  Callbacks
  NamedParameterJdbcTemplate
  Spring and Hibernate Integration
  Mapping Classes
  HibernateTemplate
  Implementation HibernateTemplate
  HibernateTemplate execute
  Hibernate Annotations
  Spring and JPA
  Using JPA API
  Persistence Unit Configuration
  Container Managed Transactions
  Externalizing DB Properties
  Entity Manager from JNDI
  JPA Java Configuration
  Using Spring Transactions
  Transaction Strategy
  TransactionDefinition
  TransactionStatus
  Injecting Implementations
  Declarative Transactions
  Transactional Methods
  Transaction Configuration
  Rollback Rules
  Using @Transactional
  Transaction Propagation
  Programmatic Transactions
  Using TransactionTemplate

  Module 10 : Spring REST

  Module 11 : Spring and Security

  Module 12 : Spring JMS

  @RestController
  HttpEntity and ResponseEntity
  Default Content Types
  Default Status Codes
  @ResponseStatus and HttpStatus
  XML and JSON
  Multiple Representations
  Filtering with @JsonView
  RestTemplate
  Sending HTTP Requests
  Translating Entities
  Reading Responses
  Error Handlers
  Spring Security
  Security Concerns
  Spring Authentication
  Spring Security Modules
  Spring Security Elements
  Defining Allowed Users
  Form Authentication
  Authentication Managers
  Security Interceptor
  Security Filters
  Access Decision Manager
  Web Authorization
  Method Authorization
  Messaging Characteristics
  Messaging Models
  JMS Architectural Components
  Spring JMS
  JMS with Spring
  Spring JMS Options
  Spring JmsTemplate
  Send and Convert
  Execute Method
  ProducerCalback
  Receive and Convert
  Message Listener Containers
  MessageListenerAdapter
 • Cursus Java Development met Spring : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Java Development met Spring : Reviews

  Jakob : Everest
  Zou wat meer nadruk gelegd mogen worden op state of the art approaches. Verder zeer goed.
  Rick : Radboud UMC
  I liked the combination of information, examples and exercises a lot.
  Dimitra : Radboud UMC
  Great course. I liked in particular the case study nature of the course since we developed step by step a complete Spring application with web interface and database access.
  Anton : Ministerie van Justitie
  Bij deze cursus heb ik veel geleerd. De docent beschikt over veel kennis, ook buiten de directe lesstof. Er waren veel mogelijkheden tot vragen en discussie. De oefeningen waren helder en goed toepasbaar op de ervoor geleerde lesstof.
  Wim : Ministerie van Justitie
  Database Creatie met de hulp Database was niet altijd even helder.
  Liever in een keer klant en klare database gereed zetten.
  Verder prima cursus. Helder en duidelijk.
  Vele Spring mogelijkheden langs gegaan.
  Ramon : Infiniot
  Cursuslokaal soms lawaaierig ivm trein.
  Prettig dat de docent de cursus aanpast aan de kennis en wensen van de cursisten.
  Marco : QNH
  Goede technische kennis van de docent.
  Veel praktische oefeningen.
  Uitstekende lunch.
  Evert : Eplotech
  Het was een zeer intensieve, maar wel een heel interessante week.
  Veel van geleerd en er waren veel oefenmogelijkheden.
  Bedankt!
 • Cursus Java Development met Spring : Certificaat