fbpx
Code: JAV800
Duur in dagen: 5
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 2450

Cursus Java Development met Spring

15-07 t/m 19-07-2019
10-09 t/m 14-09-2019
08-10 t/m 12-10-2019
11-11 t/m 15-11-2019
12-11 t/m 16-11-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Java Development met Spring

Cursus Java Development met Spring Ervaren Java developers die het Spring Framework willen gebruiken voor Java Desktop, Web of Enterprise applicaties.

Voorkennis Cursus Java Development

Ervaring met programmeren in Java en object oriëntatie is vereist om deel te kunnen nemen aan deze cursus. Basis kennis van web applicaties en XML is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

Uitvoering Training Java Development met Spring

De concepten worden behandeld aan de hand van presentatie slides en demo’s. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering Java Development met Spring

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Java Development met Spring.

Inhoud Cursus Java Development met Spring

Deze cursus behandelt de concepten, componenten en architectuur van het Spring Framework. Ruime aandacht wordt besteed aan het concept van Dependency Injection of Inversion of Control dat een centrale rol speelt het framework.  Verschillende soorten van een dergelijke dependency injection zoals setter injection en constructor injection worden besproken. De andere pijler van het framework, Aspect oriëntatie, komt ook aan de orde. De concepten van Aspect Orientation zoals Aspects, Joinpoints, Pointcuts, Advice en Weaving worden toegelicht. Vervolgens worden de verschillende opties om de gegevens van Spring Java applicaties in databases op te slaan behandeld. Er wordt aandacht besteed aan het gebruik van JDBC met een JdbcTemplate, alsmede op het gebruik van Object Relational Mapping frameworks zoals Hibernate met een HibernateTemplate of JPA via annotaties. In dit verband worden Spring Transacties besproken. Web Applications met het Spring MVC Framework zijn ook onderdeel van het cursus programma evenals de creatie en het gebruik van Spring Rest Web Services. Hierbij wordt de rol van controllers, views, page parameters en command objects besproken. Tot slot wordt aandacht besteed aan Spring en Security en wordt het vereenvoudigd opzetten van een Spring configuratie met Spring Boot besproken. De modules Spring met JMS en Spring met JMX zijn optioneel.

Module 1 : Spring Introduction

Module 2 : Dependency Injection

Module 3 : Application Configuration

What is Spring?
Addressing Layers
Characteristics
Framework Overview
Dependency Injection
Inversion of Control
Aspect Oriented Programming
Portable Service Abstractions
Spring Packages
Non-IoC or Dependency Injection
Benefits of Dependency Injection
Constructor Dependency Injection
Setter Dependency Injection
Bean Factory
XmlBeanFactory
Bean Configuration File
Injection Parameter Types
Bean Naming
Autowiring Properties
Application Context
Multiple configuration files
Working with interceptors
Externalizing constant values
Bean scopes
Bean definition inheritance
Inner beans
p and util namespaces
Dependency injection of collections
Spring Expression Language
Autowiring and component scanning
Stereotype annotations
Java-based configuration
Mixing configuration styles
When to use XML, annotations, and Java configuration
Testing Applications

Module 4 : Aspect Orientation

Module 5 : Spring Persistence

Module 6 : Spring JDBC

Aspect Oriented Programming
The need for AOP
Crosscutting Concerns
Aspect
Joinpoints
Pointcuts
Advise
Weaving
Target
Introduction
Spring AOP
Static AOP
Dynamic AOP
Proxies
ProxyFactory
Spring and Persistence
Java Persistence
Traditional Persistence
Transparant Persistence
Shared Persistence Concepts
DAO Design Pattern
Before and after DAO
DAO Pattern JDBC
Integration with IoC
DAO Portability
Spring DAO Concepts
Transaction Management
Spring Exceptions
Exception Translation
Spring and JDBC
JDBC Characteristics
JDBC Architecture
Executing Statements
JDBC Drivers and URL’s
Spring JDBC Data Access
DAO with JdbcTemplate
Data Source Injection
Querying using JdbcTemplate
RowMapper
Querying and Populating Objects
Updating with JdbcTemplate
ResultsetExtractor
Callbacks
SimpleJdbcTemplate
NamedParameterJdbcTemplate
JdbcDaoSupport

Module 7 : Spring ORM

Module 8 : Transactions

Module 9 : Spring MVC

Spring and Hibernate
Hibernate Integration
Mapping Classes
HibernateTemplate
Implementation HibernateTemplate
HibernateTemplate execute
Hibernate DAO Implementation
Hibernate Annotations
Spring and JPA
LocalEntityManagerFactoryBean
Using JPA API
Persistence Unit Configuration
LocalContainerEntityManagerFactoryBean
Persistence Configuration
PersistenceExceptionTranslationProcessor
Container Managed Transactions
Externalizing Database Properties
Entity Manager from JNDI
JpaTemplate and JpaDaoSupport
JPA Java Configuration
Transaction Managers
Declaring Transaction Managers
Programmatic Transactions
Transaction Callback API
@Transactional annotation
Declarative Transactions
Isolation Levels
Read-Only Hint
Timeouts
Declaring a Transaction Manager
Configuring transaction propagation
Transactions and integration testing
What Spring MVC?
Request life-cycle
DispatcherServlet
URL Handler mapping
Matching URLs
Matching Methods
Matching Content Types
Path Variables
Request Parameters
Headers and Cookies
Injectable Method Parameters
Form Submissions
Command Objects vs. Entities
@RequestBody
@ResponseBody
Producing Responses
ResponseEntity
Spring MVC Validation

Module 10 : Spring REST

Module 11 : Spring and Security

Module 12 : Spring BOOT

REST Web Services
@RestController
HttpEntity and ResponseEntity
Default Content Types
Default Status Codes
@ResponseStatus and HttpStatus
Working with XML
Working with JSON
Multiple Representations
Filtering with @JsonView
REST Clients
RestTemplate
Sending HTTP Requests
Translating Entities
Reading Responses
Error Handlers
Spring Security Model
Process Behind Security Interceptors
Authentication Manager
Configuring authentication
Intercepting URLs
Security tag library for JSPs
Security at the method level
Customizing the Security filter chain
Access Decision Manager
Security Based on Roles
Security Based on Identity
Run-as Manager
Custom Login Pages
After Invocation Manager
XSD Extensions
Using Annotations
Convention over Configuration
NO XML
Spring Boot CLI
Building and Deploying an Application
Using Templates
Gathering Metrics
Using Java With start.spring.io
Spring Boot Starters
Building as a Runnable JAR
Data Access with Spring Data
Property Support
Securing an Application
Authentication and Authorization

Module 13 : Optional : Spring JMS

Module 14 : Optional : Spring JMX

What is JMS?
Messaging Characteristics
JMS API
Messaging Models
JMS Architectural Components
JMS Message Interfacs
Configuring JMS resources with Spring
Using the JmsTemplate
Message listener containers
What is JMX?
JMX API
Managed Beans
MBean flavors
JMX Architecture
Naming MBeans
MBean Server
Registering Mbeans
Manipulating MBeans
Export MBeans automatically

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl