fbpx
 • nl
 • en
In verband met Corona gaan alle trainingen tot 1 juni door als 'Live op afstand trainingen'.

Cursus Java Development met Spring

Cursus Java Development met Spring
Regio:
 • Modules
 • Cursus
 • Inhoud
 • Algemene informatie
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Module 1 : Spring Introduction

  Module 2 : Dependency Injection

  Module 3 : Application Configuration

  What is Spring?
  Addressing Layers
  Characteristics
  Framework Overview
  Dependency Injection
  Inversion of Control
  Aspect Oriented Programming
  Portable Service Abstractions
  Spring Packages
  Inversion of Control
  Constructor Injection
  Setter Injection
  Bean Factories
  Bean Configuration File
  Injection Parameter Types
  Bean Naming
  Autowiring Properties
  Application Context
  Multiple Configuration Files
  Working with Interceptors
  Externalizing Values
  Bean scopes
  Bean definition inheritance
  Inner beans
  p and util namespaces
  Dependency injection of collections
  Spring Expression Language
  Autowiring and component scanning
  Stereotype annotations
  Java-based configuration
  Mixing configuration styles
  When to use XML, annotations, and Java configuration
  Testing Applications

  Module 4 : Aspect Orientation

  Module 5 : Spring Persistence

  Module 6 : Spring JDBC

  Aspect Oriented Programming
  The need for AOP
  Crosscutting Concerns
  Aspect
  Joinpoints
  Pointcuts
  Advise
  Weaving
  Target
  Introduction
  Spring AOP
  Static AOP
  Dynamic AOP
  Proxies
  ProxyFactory
  Spring and Persistence
  Java Persistence
  Traditional Persistence
  Transparant Persistence
  Shared Persistence Concepts
  DAO Design Pattern
  Before and after DAO
  DAO Pattern JDBC
  Integration with IoC
  DAO Portability
  Spring DAO Concepts
  Transaction Management
  Spring Exceptions
  Exception Translation
  Spring and JDBC
  JDBC Characteristics
  JDBC Architecture
  Executing Statements
  JDBC Drivers and URL’s
  Spring JDBC Data Access
  DAO with JdbcTemplate
  Data Source Injection
  Querying using JdbcTemplate
  RowMapper
  Querying and Populating Objects
  Updating with JdbcTemplate
  ResultsetExtractor
  Callbacks
  SimpleJdbcTemplate
  NamedParameterJdbcTemplate
  JdbcDaoSupport

  Module 7 : Spring ORM

  Module 8 : Transactions

  Module 9 : Spring MVC

  Spring and Hibernate
  Hibernate Integration
  Mapping Classes
  HibernateTemplate
  Implementation HibernateTemplate
  HibernateTemplate execute
  Hibernate DAO Implementation
  Hibernate Annotations
  Spring and JPA
  LocalEntityManagerFactoryBean
  Using JPA API
  Persistence Unit Configuration
  Container EntityManager
  Persistence Configuration
  Translating Exceptions
  Container Managed Transactions
  Externalizing Database Properties
  Entity Manager from JNDI
  JpaTemplate and JpaDaoSupport
  JPA Java Configuration
  Transaction Managers
  Declaring Transaction Managers
  Programmatic Transactions
  Transaction Callback API
  @Transactional annotation
  Declarative Transactions
  Isolation Levels
  Read-Only Hint
  Timeouts
  Declaring a Transaction Manager
  Configuring transaction propagation
  Transactions and integration testing
  What Spring MVC?
  Request life-cycle
  DispatcherServlet
  URL Handler mapping
  Matching URLs
  Matching Methods
  Matching Content Types
  Path Variables
  Request Parameters
  Headers and Cookies
  Injectable Method Parameters
  Form Submissions
  Command Objects vs. Entities
  @RequestBody
  @ResponseBody
  Producing Responses
  ResponseEntity
  Spring MVC Validation

  Module 10 : Spring REST

  Module 11 : Spring and Security

  Module 12 : Spring BOOT

  REST Web Services
  @RestController
  HttpEntity and ResponseEntity
  Default Content Types
  Default Status Codes
  @ResponseStatus and HttpStatus
  Working with XML
  Working with JSON
  Multiple Representations
  Filtering with @JsonView
  REST Clients
  RestTemplate
  Sending HTTP Requests
  Translating Entities
  Reading Responses
  Error Handlers
  Spring Security Model
  Process Behind Security Interceptors
  Authentication Manager
  Configuring authentication
  Intercepting URLs
  Security tag library for JSPs
  Security at the method level
  Customizing the Security filter chain
  Access Decision Manager
  Security Based on Roles
  Security Based on Identity
  Run-as Manager
  Custom Login Pages
  After Invocation Manager
  XSD Extensions
  Using Annotations
  Convention over Configuration
  NO XML
  Spring Boot CLI
  Building and Deploying an Application
  Using Templates
  Gathering Metrics
  Using Java With start.spring.io
  Spring Boot Starters
  Building as a Runnable JAR
  Data Access with Spring Data
  Property Support
  Securing an Application
  Authentication and Authorization

  Module 13 : Optional : Spring JMS

  Module 14 : Optional : Spring JMX

  What is JMS?
  Messaging Characteristics
  JMS API
  Messaging Models
  JMS Architectural Components
  JMS Message Interfacs
  Configuring JMS resources with Spring
  Using the JmsTemplate
  Message listener containers
  What is JMX?
  JMX API
  Managed Beans
  MBean flavors
  JMX Architecture
  Naming MBeans
  MBean Server
  Registering Mbeans
  Manipulating MBeans
  Export MBeans automatically
 • Doelgroep Cursus Java Development met Spring

  Cursus Java Development met Spring Ervaren Java developers die het Spring Framework willen gebruiken voor Java Desktop, Web of Enterprise applicaties.

  Voorkennis Cursus Java Development

  Ervaring met programmeren in Java en object oriëntatie is vereist om deel te kunnen nemen aan deze cursus. Basis kennis van web applicaties en XML is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

  Uitvoering Training Java Development met Spring

  De concepten worden behandeld aan de hand van presentatie slides en demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Java Development met Spring

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Java Development met Spring.

 • Cursus Java Development met Spring

  Deze cursus behandelt de concepten, componenten en architectuur van het Spring Framework. Ruime aandacht wordt besteed aan het concept van Dependency Injection of Inversion of Control dat een centrale rol speelt het framework.  Verschillende soorten van een dergelijke dependency injection zoals setter injection en constructor injection worden besproken. De andere pijler van het framework, Aspect oriëntatie, komt ook aan de orde. De concepten van Aspect Orientation zoals Aspects, Joinpoints, Pointcuts, Advice en Weaving worden toegelicht. Vervolgens worden de verschillende opties om de gegevens van Spring Java applicaties in databases op te slaan behandeld. Er wordt aandacht besteed aan het gebruik van JDBC met een JdbcTemplate, alsmede op het gebruik van Object Relational Mapping frameworks zoals Hibernate met een HibernateTemplate of JPA via annotaties. In dit verband worden Spring Transacties besproken. Web Applications met het Spring MVC Framework zijn ook onderdeel van het cursus programma evenals de creatie en het gebruik van Spring Rest Web Services. Hierbij wordt de rol van controllers, views, page parameters en command objects besproken. Tot slot wordt aandacht besteed aan Spring en Security en wordt het vereenvoudigd opzetten van een Spring configuratie met Spring Boot besproken. De modules Spring met JMS en Spring met JMX zijn optioneel.

 • Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

 • Jakob : Everest
  Zou wat meer nadruk gelegd mogen worden op state of the art approaches. Verder zeer goed.
  Rick : Radboud UMC
  I liked the combination of information, examples and exercises a lot.
  Dimitra : Radboud UMC
  Great course. I liked in particular the case study nature of the course since we developed step by step a complete Spring application with web interface and database access.
  Anton : Ministerie van Justitie
  Bij deze cursus heb ik veel geleerd. De docent beschikt over veel kennis, ook buiten de directe lesstof. Er waren veel mogelijkheden tot vragen en discussie. De oefeningen waren helder en goed toepasbaar op de ervoor geleerde lesstof.
  Wim : Ministerie van Justitie
  Database Creatie met de hulp Database was niet altijd even helder.
  Liever in een keer klant en klare database gereed zetten.
  Verder prima cursus. Helder en duidelijk.
  Vele Spring mogelijkheden langs gegaan.
  Ramon : Infiniot
  Cursuslokaal soms lawaaierig ivm trein.
  Prettig dat de docent de cursus aanpast aan de kennis en wensen van de cursisten.
  Marco : QNH
  Goede technische kennis van de docent.
  Veel praktische oefeningen.
  Uitstekende lunch.
  Evert : Eplotech
  Het was een zeer intensieve, maar wel een heel interessante week.
  Veel van geleerd en er waren veel oefenmogelijkheden.
  Bedankt!