fbpx

Cursus Queries met Microsoft SQL Server

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Queries met Microsoft SQL Server : Inhoud

  In de cursus Queries met Microsoft SQL Server leren de deelnemers de syntax en het gebruik van de query taal SQL in de context van een Microsoft SQL Server database. SQL is een ANSI en ISO standaard Query taal die toepasbaar is in alle relationele database management systemen (DBMS). Met SQL kun je zowel data in Microsoft SQL Server ophalen als aanpassen.

  SQL Intro

  Na een introductie in relationele databases, de SQL standaard en Microsoft SQL, wordt ingegaan op de Microsoft SQL Server installatie, omgeving en tooling. Microsoft SQL Server heeft net als andere DBMS systemen extra eigen functies toegevoegd aan standaard SQL en ook deze worden in de cursus behandeld.

  SQL Data Definition

  In de eerste plaats komt aan de orde komt hoe SQL statements in Microsoft SQL Server kunnen worden gemaakt en uitgevoerd. Vervolgens wordt stapsgewijs ingegaan on de verschillende onderdelen van SQL zoals Data Definition Language met CREATE TABLE en Data Manipulation Language met INSERT en UPDATE.

  SQL Select Queries

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan het schrijven van SELECT queries. Hierbij komen clausules als WHERE, ORDER BY, LIKE en BETWEEN .. AND aan de orde. Ook het groeperen van data door middel van GROUP en HAVING clauses staat op het programma van de cursus.

  SQL Functies

  Ook de diverse standaard SQL functions komen aan bod. Onder andere de mathematische, conversie en aggregatie functies voor het berekenen van som en gemiddelde worden behandeld. En ook wordt aandacht besteed aan Microsoft SQL Server specifieke functies voor o.a. table expressions, window ranking en pivoting.

  Transacties

  Microsoft SQL Server ondersteunt referentiële and transactionele integriteit. In dat verband wordt ingegaan op de relatie tussen primary en foreign keys en restrictieve en cascading foreign keys. Aan de orde komt hoe Microsoft SQL Server omgaat met transacties, de commit en rollback statements en hoe data corruptie wordt voorkomen in Microsoft SQL Server.

  Joins

  Vervolgens wordt ingegaan om het combineren van data uit verschillende tabellen door middel van joins. De diverse soorten joins zoals inner joins, left outer joins, right joins, right outer joins en full outer joins worden daarbij besproken. Tenslotte is er aandacht voor de toepassing van SET operatoren zoals UNION en INTERSECT en komt ook het command line interface van Microsoft SQL Server aan bod.

 • Cursus Queries met Microsoft SQL Server : Training

  Doelgroep Cursus Queries met Microsoft SQL Server

  De cursus Queries met Microsoft SQL Server is bedoeld voor developers, database beheerders en andere belangstellenden die Microsoft SQL willen leren kennen en gebruiken.

  Voorkennis Cursus Queries met Microsoft SQL Server

  Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist. Algemene kennis van systeem ontwikkeling en databases is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

  Uitvoering Training Queries met Microsoft SQL Server

  De theorie wordt behandeld op basis van presentatie slides. Demos worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. Er is ruime gelegenheid tot oefenen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Queries met Microsoft SQL Server

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Queries met Microsoft SQL Server.

  Cursus Queries met Microsoft SQL
 • Cursus Queries met Microsoft SQL Server : Modules

  Module 1 : Microsoft SQL Server Intro

  Module 2 : SQL Introduction

  Module 3 : Data Definition

  Databases
  DBMS Systems
  Types of Database Models
  Entities and relationships
  Relational databases
  Microsoft SQL tools
  Installing MS SQL Server
  SQL Server versions
  SQL Foundations
  Transact SQL
  Connection Navigator
  Creating and Using Connections
  Data Types
  Statements and execution
  Table Expressions
  Stored Procedures
  CREATE TABLE
  Specifying Columns
  ALTER TABLE
  NULL and Default Values
  DROP COLUMN
  DROP TABLE
  PURGE
  Virtual Columns

  Module 4 : Data Manipulatie

  Module 5 : SQL Queries

  Module 6 : Grouping

  Data Manipulation Language
  Transaction control
  Inserting rows
  INSERT statement
  Updating rows
  UPDATE statement
  DELETE statement
  TRUNCATE TABLE
  DML on virtual columns
  Selecting rows
  SELECT statement
  FROM clause
  Specifying conditions
  WHERE clause
  Sorting with ORDER BY
  NULLs, FIRST, LAST
  Removing Doubles
  BETWEEN, IN, ANY, ALL
  GROUP BY clause
  Filtering groups
  HAVING clause
  Operators
  String and Date Operators
  Concatenate operator
  Window Ranking
  Offset Functions
  Operators for intervals

  Module 7 : Functions

  Module 8 : Joins

  Module 9 : SET Operators

  Function of column values
  Using functions
  SELECT clause functions
  WHERE clause functions
  GROUP BY clause functions
  HAVING clause functions
  ORDER BY clause functions
  String and Arithmetic functions
  Date and Conversion functions
  National Language Support
  Implementing Pivoting
  Cast
  Joining Multiple Tables
  Normal Joins
  Outer Join
  Inner join
  Natural join
  ANSI outer join
  Cross join
  Multiple join conditions
  Subselections
  Sub Queries
  Transactions
  Error Handling
  SET Operatoren
  UNION
  UNION ALL
  INTERSECT
  MINUS
  Nesting of SET operators
  Grouping Sets
  Connect statement
  SQL buffer
  Storing statements
  Spool files
  Transaction control
 • Cursus Queries met Microsoft SQL Server : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Queries met Microsoft SQL Server : Reviews

 • Cursus Queries met Microsoft SQL Server : Certificaat