fbpx

Cursus Elastic Search Fundamentals

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Elastic Search Fundamentals : Inhoud

  In de cursus Elastic Search Fundamentals leren de deelnemers de op Apache Lucene gebaseerde search engine Elastic Search te gebruiken voor Enterprise queries op verschillende soorten data. Elastic Search heeft een Rest API waarmee snel zoekresultaten in JSON formaat kunnen worden opgevraagd. Elastic Search ondersteunt echter ook andere data formaten zoals XML.

  Elastic Search Intro

  De cursus gaat van start met een bespreking van de verschillende manieren waarop Elastic Search kan worden ingezet zoals standalone, in een cluster, embedded of als container. Eveneens wordt ingegaan op de fundamentele unit van een Elastic Search document dat elk type relevante applicatie data kan voorstellen.

  Indices en Mappings

  Vervolgens wordt besproken wat indices en mappings zijn en welke data types aan velden kunnen worden toegekend. Diverse Elastic Search API's komen aan bod zoals de Cluster API's, de Indices API's, de term vectors API en de bulk document API.

  Query DSL

  Ook wordt aandacht besteed aan de Query DSL waarmee diverse queries kunnen worden uitgevoerd zoals full text queries, term level queries en geo queries. En er wordt besproken hoe mutaties kunnen worden uitgevoerd met queries.

  Java Client API

  Vervolgens wordt ingegaan hoe Elastic Search kan worden aangestuurd vanuit een Java applicatie met Spring en Hibernate. Zowel de Java client API als de Java Rest Client komen daarbij aan de orde.

  Elastic Stack

  De cursus wordt afgesloten met een overzicht van de Elastic Stack waarbij ondersteunende applications en tools als Kibana voor visualisatie, Beats, Logstash en Testing Kit aan bod komen.

 • Cursus Elastic Search Fundamentals : Training

  Doelgroep Cursus Elastic Search Fundamentals

  De cursus Elastic Search Fundamentals is bestemd voor een ieder die Elastic Search wil leren gebruiken.

  Voorkennis Elastic Search Fundamentals

  Om aan de cursus Elastic Search Fundamentals te kunnen deelnemen is geen specifieke voorkennis vereist. Kennis van Java Development en het Spring Framework is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

  Uitvoering Training Elastic Search Fundamentals

  De theorie wordt besproken aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met oefeningen. Demo projecten verhelderen de behandelde concepten. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Elastic Search Fundamentals

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Elastic Search Fundamentals.

  Cursus Elastic-Search
 • Cursus Elastic Search Fundamentals : Modules

  Module 1 : Intro Elastic Search

  Module 2 : Mappings

  Module 3 : Using API

  What is ElasticSearch?
  Search Types
  Full Text Search
  Apache Lucene
  Restfull API's
  JSON Documents
  Running ElasticSearch
  Run as Data Node
  Run as Ingest Node
  Standalone Instance
  Clustering
  Embedded
  As Container
  Documents
  Indices
  Index Settings
  Mappings
  Meta Fields
  Data Types
  Advanced Mappings
  Dynamic Mapping
  Analyzers
  Tokenizers
  Character Filters
  Indexing
  Internationalization
  Check Clusterhealth
  Indexes API
  Store Catalog Settings
  Create Index API
  Catalog Index
  Immutability
  Get Mapping Types
  Analysis Process
  Index States
  Open and Close
  Single Document Operations
  Bulk Document API
  Fetch Documents

  Module 4 : Query DSL

  Module 5 : Java Client API

  Module 6 : Elastic Stack

  Search API
  Request Body Search
  Query Parameters
  Match All Query
  Full Text Query
  Term Level Queries
  Joining Queries
  Inner Hits
  Geo Queries
  Mutations by Query
  Explain API
  Transport Client
  Using Maven
  Spring Configuration
  Asynchronous Handling
  Aggregations DSL
  Java Rest Client
  JsonPath Library
  Using Indexing API
  Data Transfer Objects
  Using Testing Kit
  Integration Tests
  Hibernate Search
  JPA Entities
  Spring Boot Magic
  ELK Abbreviation
  Logstash Pipeline
  Kibana Visualization
  TCP Socket Plugin
  Logback Encoder
  elasticsearch-head
  elasticsearch-HQ
  search-guard
 • Cursus Elastic Search Fundamentals : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Elastic Search Fundamentals : Reviews

 • Cursus Elastic Search Fundamentals : Certificaat