fbpx

Cursus C++ Unit Testing

In de cursus C++ Unit Testing leren de deelnemers het Google Test Framework for C++ en Google Mock for C++ te gebruiken voor C++ Unit Testing. Google Test en Google Mock behoren tot de meest gebruikte frameworks voor Unit Testing, maar desgewenst kan de cursus ook worden verzorgd in een ander test framework zoals Boost.Test, Catch2 of Doctest.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus C++ Unit Testing : Inhoud

  Intro Unit Testing

  De cursus C++ Unit Testing gaat van start met een introductie in Unit Testing dat erop is gericht individuele units in de source code afzonderlijk te testen. Een unit is hierbij het kleinste onderdeel van de code dat in isolatie kan worden getest zoals een functie of een method van een class.

  Test Cases

  Vervolgens wordt na een overzicht van andere vormen van testing, uitgebreid aandacht besteed het Google Test Framework. Hierbij wordt de structuur en het opzetten van Test Cases en Fixtures in Google Test besproken.

  Assertions

  Ook de diverse types assertions komen aan de orde met explicit success of failure afhandeling. Bijzondere aandacht is er hierbij voor exception assertions, floating point comparisons en het gebruik van reguliere expressies.

  Test Parameters

  Dan wordt ingegaan op het maken van geparametriseerde tests, parameter doorgifte en type-parameterized tests. En ook test events en event listeners worden behandeld.

  Test Driven Development

  Eveneens onderdeel van het programma van de cursus C++ Unit Testing is de methodologie van Test Driven Development (TDD). De drie regels van TDD en de stappen in TDD worden uitgelegd en de voordelen en de beperkingen van TDD komen ter sprake.

  Mocks en Stubs

  Tenslotte wordt in de cursus C++ Unit Testing het gebruik van stubs en mocks behandeld. Hierbij komt het Google Mock Framework aan de orde.

 • Cursus C++ Unit Testing : Training

  Doelgroep Cursus C++ Unit Testing

  De cursus C++ Unit Testing is bedoeld voor developers die C++ unit tests willen schrijven met het C++ Unit Test Framework Google Test en Google Mock for C++.

  Voorkennis Cursus C++ Unit Testing

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met programmeren in C++vereist.

  Uitvoering Training C++ Unit Testing

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met oefeningen. Illustratieve demo's worden gebruikt om de behandelde begrippen te verduidelijken. De tijden van de cursus zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering cursus C++ Unit Testing

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de training een officieel certificaat C++ Unit Testing.

  Cursus C++ Unit Testing
 • Cursus C++ Unit Testing : Modules

  Module 1 : Unit Testing Intro

  Module 2 : Google Test

  Module 3 : Assertions

  What is Unit Testing?
  Benefits of Unit Testing
  Manual Testing
  Automated Testing
  Time to Test
  Unit Test Example
  Best Practices
  Other Types of Testing
  Continuous Integration
  Regression Testing
  Usability Testing
  Basic Concepts
  Test Cases
  Assertions
  Failures
  Basic Assertions
  Binary Comparison
  String Comparison
  Simple Tests
  Test Fixtures
  Invoking the Tests
  Set-Up and Tear-Down
  Explicit Success and Failure
  Exception Assertions
  Predicate Assertions
  Predicate-Formatters
  Floating-Point Comparison
  Type Assertions
  Regular Expression Syntax
  Using Assertions in Sub-routines
  Adding Traces to Assertions
  Propagating Fatal Failures
  Asserting on Subroutines

  Module 4 : Parameterized Tests

  Module 5 : Test Driven Development

  Module 6 : Google Mock

  Value Parameterized Tests
  Reading Input Data
  Passing Parameters
  General Syntax
  Typed Tests
  Type-Parameterized Tests
  Test Events
  Event Listeners
  Using Event Listeners
  Disabling Tests
  Enabling Disabled
  Traditional Testing versus TDD
  Three Rules of TDD
  Steps in TDD
  Test Cycles
  Benefits of TDD
  Limitations of TDD
  Testing versus Design
  TDD Adaptation
  Behavior Driven Development
  Designing for Testing
  Code Kata’s
  Mock Objects
  Collaborating Objects
  Mock Implementation
  Test using Mock
  Anti Patterns
  Writing Mock Classes
  Using Mocks in Tests
  Setting Expectations
  Matchers and Cardinalities
  Using Multiple Expectations
  Ordered vs Unordered Calls
 • Cursus C++ Unit Testing : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus C++ Unit Testing : Reviews

 • Cursus C++ Unit Testing : Certificaat