fbpx
Code: PHP800
Duur in dagen: 2
Roostering: Op Aanvraag
Download: Infosheet
€ 1099

Cursus Drupal Web Development

Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Drupal Web Development

Cursus Drupal Web Development Deze cursus is bestemd voor personen die Drupal willen gebruiken voor het ontwerp van een Web site of Web Applicatie.

Voorkennis Cursus Drupal

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is geen specifieke voorkennis vereist. Algemene kennis over Web applicaties en ervaring met computers is wenselijk.

Uitvoering Training Drupal Web Development

De theorie wordt besproken aan de hand van presentatie slides. Demo’s worden gebruikt om de behandelde concepten te verduidelijken. Gedurende de cursus ontwikkelen de deelnemers aan de hand van oefeningen in een aantal stappen een Drupal Web site met veel gebruikte functionaliteit. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Drupal Web Development.

Inhoud Cursus Drupal Web Development

In de cursus Drupal Web Development leren de deelnemers het Drupal Content Management Systeem, CMS, te gebruiken voor het opzetten van een complete web site. De cursus gaat uit van Drupal versie 7. Hiervoor is vrijwel geen kennis van programmeren nodig. Developers kunnen met de Drupal API echter nog functionelere applicaties ontwikkelen. Aan de orde komt hoe een typische site is gebouwd in Drupal en hoe het pagina model van Drupal in elkaar zit. De deelnemers leren de betekenis en het gebruik van de verschillende componenten in Drupal zoals fields, views, modules, nodes, blocks en pages. De cursus begint met het installeren van Drupal en er wordt een eerste site gebouwd en de bijbehorende modules uitgekozen. Vervolgens wordt ingegaan op de layout met blocks en regions waarbij ook default blocks en custom blocks aan bod komen. Ook de content types in Drupal waaronder PAGES en ARTCLES, waarop fields van verschillend type worden geplaatst komen aan de orde. De deelnemers leren tevens wat taxonomies zijn, hoe je kunt werken met vieuws, themes en input forms. Tenslotte wordt aandacht besteed aan een aantal geavanceerde onderwerpen zoals web services met XML-RPC. Na het doorlopen van deze cursus kunnen de deelnemers geheel zelfstandig een web site opbouwen met Drupal.

Module 1 : Drupal Intro

Module 2 : Drupal Core

Module 3 : Layout and Files

What is Drupal?
CMS Systems
Drupal terminology
Content Management Framework
Web Application Framework
Modules and Themes
Nodes and Blocks
Drupal Workflow
Bootstrap
Hooks and Callbacks
Installing Drupal
Admin Interface
Creating and Managing Content
Site Building and Configuration
User Management
Out of the Box Modules
Core Required
Core Optional-enabled
Core Optional-disabled
User Contributed Modules
Popular Modules
Module selection and evaluation
Layouts in Drupal
Blocks and Regions
Default Blocks
Custom Blocks
Configuring Blocks
Enabling Default Blocks
Controlling the Front Page
File System
Download Methods
File Module
Image Module

Module 4 : Fields Module

Module 5 : Taxonomies

Module 6 : Drupal VIEWS

Custom Content Types
The PAGE and the ARTICLE
Input Filters
Field Permissions
Adding Fields to Content-Types
Text Fields
Numeric Fields
Link and Image Fields
Field Groups
Node Reference
Manage Display Settings
Display Formats
What is taxonomy?
Working with Taxonomy
Vocabularies
Required Vocabulary
Controlled Vocabulary
Single and Multiple Terms
Adding Terms
View Content by Term
Storing Taxonomies
Module-Based Vocabularies
Overview of VIEWS
VIEW Types
Default Views
Overridden Views
Normal Views
Displays
Basic Settings
Display Types
Basic Settings
Fields vs Node
Filters and Arguments

Module 7 : Themes

Module 8 : Forms

Module 9 : Advanced Topics

Theme System Architecture
Theme Templates
The .info file
Theme Engine
Hooks
Creating a Theme
Installing a Theme
Theme Inheritance
Modifying Base Themes
Custom Stylesheets
Overriding Theme Behavior
Forms with Webforms module
The Form API
Form Processing
Validation
Form Submission
Redirection
Creating Basic Forms
Custom Module Basics
Enabling the Custom Form Module
Accessing the Custom Form
Form API Properties
Rules with the Rules module
Common Functions
Relationships
XML-RPC
What is XML-RPC?
XML-RPC Clients
A Simple XML-RPC Server

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl