fbpx

Cursus Drupal Web Development

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Drupal Web Development : Inhoud

  In de cursus Drupal Web Development leren de deelnemers de nieuwste versie van het Drupal Content Management Systeem, CMS, te gebruiken voor het opzetten van een complete web site.

  Drupal Intro

  De cursus begint met het installeren van Drupal en er wordt een eerste site gebouwd en de bijbehorende modules uitgekozen. Aan de orde komt hoe een typische site is gebouwd in Drupal en hoe het pagina model van Drupal in elkaar zit.

  Drupal Components

  De deelnemers leren de betekenis en het gebruik van de verschillende componenten in Drupal zoals fields, views, modules, nodes, blocks en pages.

  Blocks en Regions

  Vervolgens wordt ingegaan op de layout met blocks en regions waarbij ook default blocks en custom blocks aan bod komen.

  Content Types

  Ook de content types in Drupal waaronder PAGES en ARTCLES, waarop fields van verschillend type worden geplaatst komen aan de orde.

  Taxonomies

  De deelnemers leren tevens wat taxonomies zijn, hoe je kunt werken met views, themes en input forms.

  Web Services

  Tenslotte wordt aandacht besteed aan een aantal geavanceerde onderwerpen zoals web services met XML-RPC. Na het doorlopen van deze cursus kunnen de deelnemers geheel zelfstandig een web site opbouwen met Drupal.

  Drupal API

  Developers kunnen met de Drupal API echter nog meer functionaliteit aan applicaties toevoegen.

 • Cursus Drupal Web Development : Training

  Doelgroep Cursus Drupal Web Development

  Deze cursus is bestemd voor personen die Drupal willen gebruiken voor het ontwerp van een Web site of Web Applicatie.

  Voorkennis Cursus Drupal Web Development

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is geen specifieke voorkennis vereist. Algemene kennis over Web applicaties en ervaring met computers is wenselijk.

  Uitvoering Training Drupal Web Development

  De theorie wordt besproken aan de hand van presentatie slides. Demo's worden gebruikt om de behandelde concepten te verduidelijken. Gedurende de cursus ontwikkelen de deelnemers aan de hand van oefeningen in een aantal stappen een Drupal Web site met veel gebruikte functionaliteit. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Drupal

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Drupal Web Development.

  Cursus Drupal Web Development
 • Cursus Drupal Web Development : Modules

  Module 1 : Drupal Intro

  Module 2 : Drupal Core

  Module 3 : Layout and Files

  What is Drupal?
  CMS Systems
  Drupal terminology
  Content Management Framework
  Web Application Framework
  Modules and Themes
  Nodes and Blocks
  Drupal Workflow
  Bootstrap
  Hooks and Callbacks
  Installing Drupal
  Admin Interface
  Creating and Managing Content
  Site Building and Configuration
  User Management
  Out of the Box Modules
  Core Required
  Core Optional-enabled
  Core Optional-disabled
  User Contributed Modules
  Popular Modules
  Module selection and evaluation
  Layouts in Drupal
  Blocks and Regions
  Default Blocks
  Custom Blocks
  Configuring Blocks
  Enabling Default Blocks
  Controlling the Front Page
  File System
  Download Methods
  File Module
  Image Module

  Module 4 : Fields Module

  Module 5 : Taxonomies

  Module 6 : Drupal VIEWS

  Custom Content Types
  The PAGE and the ARTICLE
  Input Filters
  Field Permissions
  Adding Fields to Content-Types
  Text and Numeric Fields
  Link and Image Fields
  Field Groups
  Node Reference
  Manage Display Settings
  What is taxonomy?
  Working with Taxonomy
  Vocabularies
  Required Vocabulary
  Controlled Vocabulary
  Single and Multiple Terms
  Adding Terms
  View Content by Term
  Storing Taxonomies
  Module-Based Vocabularies
  Overview of VIEWS
  VIEW Types
  Default Views
  Overridden Views
  Normal Views
  Displays
  Basic Settings
  Display Types
  Basic Settings
  Fields vs Node

  Module 7 : Themes

  Module 8 : Forms

  Module 9 : Advanced Topics

  Theme System Architecture
  Theme Templates
  The .info file
  Theme Engine
  Hooks
  Creating a Theme
  Theme Inheritance
  Modifying Base Themes
  Custom Stylesheets
  Overriding Theme Behavior
  Forms with Webforms module
  The Form API
  Form Processing
  Validation
  Form Submission
  Redirection
  Creating Basic Forms
  Custom Module Basics
  Enabling Custom Form Module
  Form API Properties
  Rules with the Rules module
  Common Functions
  Relationships
  XML-RPC
  What is XML-RPC?
  XML-RPC Client
  XML-RPC Server
  REST Server
  JSON and REST
  Filters and Arguments
 • Cursus Drupal Web Development : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Drupal Web Development : Reviews

 • Cursus Drupal Web Development : Certificaat