fbpx

Cursus Microservices met Spring Boot

In de cursus Microservices met Spring Boot leren de deelnemers hoe je met Spring Boot snel en efficient microservices kunt ontwikkelen in de vorm van fat jars met een embedded server. Deze Spring Boot microservices kunnen onafhankelijk van elkaar worden gedeployed en als processen worden gestart.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Microservices met Spring Boot : Inhoud

  Intro Microservices

  De cursus gaat van start met een overzicht van het hoe en waarom van microservices. Microservices zijn ontwikkeld in reactie op problemen met monolithische applicaties die op den duur moeilijk onderhoudbaar en uitbreidbaar zijn gebleken. Bij een Microservices Architectuur wordt de totale functionaliteit gerealiseerd door samenwerkende microservices die ieder onder verantwoordelijkheid van een team vallen.

  Spring Boot

  Het Spring Boot Framework is bij uitstek geschikt voor de ontwikkeling van microservices omdat bij Spring Boot applicaties alle dependencies in een jar worden opgenomen. Ook kunnen Spring Boot applicaties eenvoudig worden voorzien van een embedded server zodat de microservices via HTTP kunnen communiceren.

  Inter Process Communicatie

  In de cursus Microservices met Spring Boot komen diverse inter process communicatie mechanismen tussen de microservices aan de orde zoals synchrone communicatie via een REST API en asynchrone communicatie via messaging. En ook communicatie via een binary protocol staat op het programma.

  Discovery Patterns

  Voorts is er aandacht voor de manieren waarop microservices elkaar vinden. Zowel client side discovery als server side discovery wordt besproken. En eveneens wordt ingegaan op de inzet van tooling en utilities zoals Netflix Eureka en Apache Zookeeper.

  Data Management

  Ook het omgaan met Data in Spring Boot Microservices is onderdeel van het programma van de cursus. Microservices hebben veelal een eigen database en aan de orde komt hoe in dat geval transacties kunnen worden afgehandeld die verschillende microservices betreffen. Zowel een event driven architectuur als local en compensating transacties worden besproken.

  Deployment

  Voor de deployment van Microservices zijn diverse opties beschikbaar waaronder virtual machines en containers. Met name wordt de deployment van de Spring Boot Microservices in docker containers besproken. En ook container orkestratie met Kubernetes staat op het programma. Tenslotte wordt ingegaan op de strategieën om een monolithische architectuur om te vormen naar een microservices architectuur.

 • Cursus Microservices met Spring Boot : Training

  Doelgroep Cursus Microservices met Spring Boot

  De cursus Microservices met Spring Boot is bestemd voor ervaren Spring Java Developers die Spring Boot willen gebruiken voor de ontwikkeling van Microservices.

  Voorkennis Cursus Microservices met Spring Boot

  Ervaring met programmeren in Java en Spring is vereist om deel te kunnen nemen aan deze cursus. Basis kennis van een Microservice Architectuur is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

  Uitvoering Training Microservices met Spring Boot

  De concepten worden behandeld aan de hand van presentaties en demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Microservices met Spring Boot

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Microservices met Spring Boot.

  Cursus Microservices met Spring Boot
 • Cursus Microservices met Spring Boot : Modules

  Module 1 : Microservices Intro

  Module 2 : Using an API Gateway

  Module 3 : Spring Boot

  What are MicroServices?
  Components and Services
  Loose coupling
  Passing Messages
  Design Characteristics
  Simplicity and Transparency
  Reproduceability
  Asynchronous calls
  Mocking Components
  Testing Components
  Debugging Components
  REST Web Services
  GET, POST, PUT, DELETE
  @RestController
  Default Content Types
  @ResponseStatus and HttpStatus
  Working with XML and JSON
  Multiple Representations
  Filtering with @JsonView
  REST Clients
  RestTemplate
  Sending HTTP Requests
  Convention over Configuration
  No XML
  Spring Boot CLI
  Building and Deploying
  Using Templates
  Gathering Metrics
  Using Java With start.spring.io
  Spring Boot Starters
  Building as a Runnable JAR
  Data Access with Spring Data
  Property Support

  Module 4 : Interprocess Communication

  Module 5 : Discovery Patterns

  Module 6 : Data Management

  Interaction Styles
  Request/response
  Notification
  Publish/Subscribe
  Synchronous vs Asynchronous
  Messaging
  Rest
  Synchronous IPC
  Apache Thrift
  Message Formats
  Client Side Discovery
  Load Balancing
  Service Registry
  Netflix Eureka Example
  Client Side Drawbacks
  Server Side Discovery
  Request Routing
  Kubernetes
  Apache Zookeeper
  Self Registration Pattern
  Distributed Data Problems
  ACID Transactions
  Distributed Transactions
  Polyglot Persistence
  Event Driven Architecture
  Eventual Consistency
  Achieving Atomicity
  Local Transactions
  Compensating Transactions
  Mining Transaction logs

  Module 7 : Deployment Strategy

  Module 8 : Refactoring to Microservices

  Multiple Services Pattern
  Process or Process Group
  Multiple Service Instances per Host
  No isolation drawback
  Service Instance Per Host
  Service Instance per VM
  Service Instance per Container
  Docker and Kubernetes
  Serverless Deployment
  Monolitic Applications
  Application Modernization
  Big Bang Rewrite
  Glue code
  Split Frontend and Backend
  Extract Services
  Prioritizing
  Extract Modules
  Shrinking the Monolith
 • Cursus Microservices met Spring Boot : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Microservices met Spring Boot : Reviews

 • Cursus Microservices met Spring Boot : Certificaat