fbpx
 • nl
 • en

Cursus Microservices met Spring Boot

Cursus Microservices met Spring Boot
Regio:
 • Modules
 • Cursus
 • Inhoud
 • Algemene informatie
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Module 1 : Microservices Intro

  Module 2 : Using an API Gateway

  Module 3 : Spring Boot

  What are MicroServices?
  Components and Services
  Loose coupling
  Passing Messages
  Design Characteristics
  Simplicity and Transparency
  Reproduceability
  Asynchronous calls
  Mocking Components
  Testing Components
  Debugging Components
  REST Web Services
  GET, POST, PUT, DELETE
  @RestController
  Default Content Types
  @ResponseStatus and HttpStatus
  Working with XML and JSON
  Multiple Representations
  Filtering with @JsonView
  REST Clients
  RestTemplate
  Sending HTTP Requests
  Convention over Configuration
  No XML
  Spring Boot CLI
  Building and Deploying
  Using Templates
  Gathering Metrics
  Using Java With start.spring.io
  Spring Boot Starters
  Building as a Runnable JAR
  Data Access with Spring Data
  Property Support

  Module 4 : Interprocess Communication

  Module 5 : Discovery Patterns

  Module 6 : Data Management

  Interaction Styles
  Request/response
  Notification
  Publish/Subscribe
  Synchronous vs Asynchronous
  Messaging
  Rest
  Synchronous IPC
  Apache Thrift
  Message Formats
  Client Side Discovery
  Load Balancing
  Service Registry
  Netflix Eureka Example
  Client Side Drawbacks
  Server Side Discovery
  Request Routing
  Kubernetes
  Apache Zookeeper
  Self Registration Pattern
  Distributed Data Problems
  ACID Transactions
  Distributed Transactions
  Polyglot Persistence
  Event Driven Architecture
  Eventual Consistency
  Achieving Atomicity
  Local Transactions
  Compensating Transactions
  Mining Transaction logs

  Module 7 : Deployment Strategy

  Module 8 : Refactoring to Microservices

  Multiple Services Pattern
  Process or Process Group
  Multiple Service Instances per Host
  No isolation drawback
  Service Instance Per Host
  Service Instance per VM
  Service Instance per Container
  Docker and Kubernetes
  Serverless Deployment
  Monolitic Applications
  Application Modernization
  Big Bang Rewrite
  Glue code
  Split Frontend and Backend
  Extract Services
  Prioritizing
  Extract Modules
  Shrinking the Monolith
 • Doelgroep Cursus Microservices met Spring Boot

  Cursus Microservices met Spring BootDe cursus Microservices met Spring Boot is bestemd voor ervaren Spring Java Developers die Spring Boot willen gebruiken voor de ontwikkeling van Microservices.

  Voorkennis Cursus Microservices met Spring Boot

  Ervaring met programmeren in Java en Spring is vereist om deel te kunnen nemen aan deze cursus. Basis kennis van een Microservice Architectuur is bevordelijk voor een goede begripsvorming.

  Uitvoering Training Microservices met Spring Boot

  De concepten worden behandeld aan de hand van presentaties en demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Microservices met Spring Boot

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Microservices met Spring Boot.

 • In de cursus Microservices met Spring Boot leer je hoe je met Spring Boot snel en efficient microservices kunt ontwikkelen in de vorm van fat jars met een embedded server. In de training komen diverse interprocess communicatie mechanismen tussen de microservices aan de orde zoals synchronous en asynchronous, REST, binary en messaging.

 • Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.