fbpx
Code: INT300
Duur in dagen: 3
Download: Open Rooster.pdf
€ 1400

Cursus JavaScript Programmeren

12-06 t/m 14-06-2019
10-07 t/m 12-07-2019
14-08 t/m 16-08-2019
11-09 t/m 13-09-2019
09-10 t/m 11-10-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep JavaScript Cursus

Cursus JavaScript programmerenDe cursus JavaScript Programmeren is bedoeld voor ervaren HTML ontwerpers die willen leren hoe ze JavaScript kunnen gebruiken om web pagina’s interactiever te maken.

Voorkennis voor de cursus JavaScript

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met HTML vereist. Voorafgaande kennis van programmeren is niet vereist, maar wel bevorderlijk voor de begripsvorming.

Uitvoering Training JavaScript

De onderwerpen worden besproken aan de hand van presentatie slides. Demos worden gebruikt om de stof te verduidelijken. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De code wordt getest in verschillende browsers. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificaat cursus JavaScript Programmeren

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat JavaScript Programmeren.

Inhoud Javascript Training

De cursus Javascript Programmeren behandelt de basisprincipes en het gebruik van de JavaScript-taal in HTML-pagina’s. Na een inleiding over de verschillende manieren waarop JavaScript in HTML pagina’s kan worden opgenomen en hoe de code wordt uitgevoerd, wordt de ECMA JavaScript standaard behandeld en worden de verschillen tussen browsers wat betreft JavaScript besproken. Vervolgens wordt de syntax van de JavaScript taal besproken, waaronder de variabelen, data types, operatoren en control flow constructies van JavaScript. Ook arrays en functies in JavaScript worden behandeld. Een belangrijk aspect van JavaScript en een centraal element van de cursus is de afhandeling van events op HTML pagina’s in JavaScript functies. De rol van event functies voor het laden en het submitten van pagina’s worden behandeld en de events die veroorzaakt worden door de muis en keyboard interactie worden besproken. Verder wordt aandacht besteed aan het Document Object Model van HTML pagina’s en de interactie met de pagina via JavaScript code en de DOM API. Vervolgens staat het valideren van gebruikers input in client side forms via JavaScript code is op het programma. De cursus wordt afgesloten met een bespreking van object oriëntatie in JavaScript. Vervolg cursussen op de cursus JavaScript Programmeren zijn de cursussen Advanced JavaScript Programmeren en TypeScript Programmeren.

Module 1 : JavaScript Intro

Module 2 : Variables and Data Types

Module 3 : Operators and Expressions

JavaScript Evolution
JavaScript Characteristics
JavaScript Usage
ECMA Standard
Dynamic HTML
Script Tag
Writing tot Document
JavaScript Code Execution
Script Files
External Script Files
Built-in Browser Objects
Timers in JavaScript
Debugging JavaScript
JavaScript Tooling
JavaScript Data Types
Variable Declaration
Variable Initialization
Identifiers
Reserved Words
Identifier Examples
Numbers
Special Values
Number Usage
Math Object
Strings
String Object Methods
Booleans
Objects
What is an Operator?
JavaScript Operators
Arithmetic Operators
Logical Operators
Comparison Operators
Assignment Operators
String Operators
Bitwise Operators
Bitwise Operator Examples
Square Brackets Operator
Parenthesis Operator
Conditional Expression Operator
Operator Precedence
Expressions

Module 4 : Control Flow

Module 5 : Arrays

Module 6 : Functions

Control Structures
if Statement
if Examples
if else Statement
if else Examples
Multiple Selections
Nested if Statements
switch case Statement
Iteration Statements
for Loop
while Loop
do..while Loop
break and continue
Creating Arrays
Accessing Arrays
Array Indexes
Array length
Processing with for
Processing with for each
Multidimensional Arrays
Array Methods
Adding Elements
Deleting Elements
Associative Arrays
Reversing Arrays
Sorting Arrays
What are Functions?
Defining Functions
Calling Functions
Function Parameters
Using Parameters
Variable Scope
Returning from Functions
Passing Parameters
Data Validation
Variable Argument List
apply Method
Function Naming
Function Best Practices

Module 7 : Events

Module 8 : DOM API

Module 9 : Validation

HTML DOM Events
Register Event Handlers
Event Parameter
Event Handlers List
Mouse Events
Key Events
The DOM Event Model
Common DOM Events
Event Object Properties
DOM Level2 Event Model
Document Object Model (DOM)
Browser Object Model and DOM
Document Object
Properties and Methods
DOM Navigation
DOM Manipulation
DOM Node Types
Node Type Properties
Querying the DOM
Common Element Properties
Checking Form Input
Regular Expressions
Meta Characters
Quantifiers
Character Classes
String RegEx Methods
Replacing
RexEx Flags
RegExp Object
Using RegExp

Module 10 : JavaScript Objects

JavaScript Object Orientation
ECMAScript 6 Standard
Classes and Object
Constructors
Class Members
Fields and Properties
Functions/Methods
Access Modifiers
public, private, protected
Safe Usage of “this”
Using JSON
Namespaces

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl