fbpx

Cursus Blockchain voor Managers

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Blockchain voor Managers : Inhoud

  In de cursus Blockchain voor Managers komen de essentiële kenmerken van Blockchain technologie en de Blockchain toepassingen aan de orde.

  Blockchain Intro

  De cursus Blockchain voor Managers gaat van start met een bespreking van de structuur van een blockchain waarbij blocks met willekeurige data aan elkaar worden gelinkt door middel van een cryptografische hash. Aan de orde komt hoe de data immutable zijn en daardoor betrouwbaar. Ook wordt uitgelegd hoe de blockchain kan fungeren als een grootboek van uitgevoerde transacties.

  Cryptocurrencies

  Tevens wordt aandacht besteed aan cryptocurrencies die de bekendste toepassing vormen van de blockchain technologie. De kenmerken van veel gebruikte cryptocurrencies zoals Bitcoin en Ethereum worden besproken. Zo wordt ingegaan op het verschil tussen Prove of Work en Prove of Stake en komen ook wallets en mining van cryptocurrencies aan de orde.

  Blockchain Use Cases

  Voorts wordt uitgelegd hoe de blockchain technologie een gedistribueerde technologie is die ook buiten het domein van cryptocurrencies toepassingen heeft. Aandacht wordt besteed aan hoe trust wordt verkregen doordat data op verschillende netwerk locaties met elkaar overeenkomt. Dan komt het gebruik van blockchain bij supply chains, voor voedsel veiligheid, in de gezondheidszorg en bij gouvernementele organisaties aan de orde.

  Blockchain Future

  Tenslotte wordt ingegaan op de verwachtingen die er zijn ten aanzien van het toekomstig gebruik van blockchain. De beloftes en uitdagingen van op blockchain gebaseerde systemen worden besproken. Hierbij komen ook Smart Contracts aan de orde.

 • Cursus Blockchain voor Managers : Training

  Doelgroep Cursus Blockchain voor Managers

  De cursus Blockchain voor Managers is bedoeld voor managers, product owners en business solution architecten die de mogelijkheden en toepassingen van Blockchain technologie willen leren kennen.

  Voorkennis Cursus Blockchain voor Managers

  Voor de cursus Blockchain voor Managers is geen specifieke voorkennis vereist. Algemene IT kennis en computervaardigheden volstaan.

  Uitvoering Training Blockchain voor Managers

  De onderwerpen worden besproken aan de hand van presentatie slides. De bespreking van diverse concrete case studies helpen in de verdere verheldering van de concepten. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Blockchain voor Managers

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een certificaat Blockchain voor Managers.

  Cursus Blockchain voor Managers
 • Cursus Blockchain voor Managers : Modules

  Module 1 : Intro Blockchain

  Module 2 : Cryptocurrencies

  Module 3 : Blockchain Usages

  What is Blockchain?
  What is a Block?
  Blockchain Features
  Distributed Ledger
  Immutable Records
  Hashing
  Chaining Blocks
  Change Protection
  Blockchain Transactions
  Blockchain Benefits
  Blockchain Versions
  Blockchain Variants
  Blockchain Timeline
  What is Cryptocurrency?
  Cryptocurrency Characteristics
  Value of Cryptocurrency
  Cryptocurrency Types
  Cryptocurrency Wallets
  Transactions with Wallets
  Bitcoin
  Prove of Work
  Bitcoin Price History
  Ethereum
  Smart Contracts
  ERC20 Tokens
  Proof of Stake
  Blockchain Networks
  Distributed P2P Network
  Public and Private
  Permissioned Networks
  Network Consensus
  Consortium Blockchains
  Use Cases of Blockchain
  Blockchain in Supply Chains
  Tracing Food Production
  Blockchain in IoT
  Blockchain in Healthcare
  Blockchain in Government
  Perspectives and Challenges

  Module 4 : Blockchain Systems

  Blockchainification
  Business Process Transition
  Creating Business Cases
  Use Smart Contracts
  Control Blockchain Technology
  HL Umbrella
  Blockchain Integration
  Building Trust
  Promoting Transparency
  Blockchain in the Cloud
  Blockchain and Project Management
  Role of Project Manager
  On-time and on-budget?
 • Cursus Blockchain voor Managers : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Blockchain voor Managers : Reviews

 • Cursus Blockchain voor Managers : Certificaat