fbpx

Cursus Android Fundamentals

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Android Fundamentals : Inhoud

  In de cursus Android Fundamentals leren de deelnemers de basis concepten van het Android platform en hoe daarvoor mobiele apps kunnen worden ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van Android apps wordt gebruikt gemaakt van de Android Studio Development Environment waarvan vele mogelijkheden in de cursus worden besproken.

  Android Intro

  De cursus Android Fundamentals gaat van start met een overzicht van de architectuur van het Android platform en de functionaliteiten in de Android SDK. Ook wordt ingegaan op activities en de life cycle van Android apps.

  Android GUI

  Vervolgens wordt ingegaan op het User Interface van Android apps. Hierbij komen de View Hierarchy, de Layout Containers en de diverse views en controls in Android aan de orde. Ook de diverse device emulatoren in Android Studio komen dan aan de orde.

  Android Persistence

  Verder is het benaderen van databases en het file system onderdeel van het programma van de cursus Android Fundamentals. En er is aandacht voor content providers die de toegang tot een centrale data repository verzorgen.

  Threads en Services

  Het gebruik van threads en de asynchrone uitvoering van taken wordt behandeld. En ook het gebruik services zoals location services en HTTP services komt aan de orde.

  Best Practices

  Tenslotte leren de deelnemers een aantal best practices bij Android Development en hoe een app kan worden gepubliceerd op Google Play. Met de kennis opgedaan in deze cursus zijn de deelnemers in staat simpele apps zelf te schrijven en begrijpen zij de architectuur en werking van het Android platform.

 • Cursus Android Fundamentals : Training

  Doelgroep Cursus Android Fundamentals

  De cursus Android Fundamentals is bedoeld voor developers, managers en anderen die een overzicht willen krijgen van de mogelijkheden en werking van het Android platform.

  Voorkennis Android Fundamentals

  Om aan de cursus Android Fundamentals te kunnen deelnemen is kennis van de basis principes van het programmeren in Java vereist.

  Uitvoering Training Android Fundamentals

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. Demo's zorgen voor een verheldering van de behandelde concepten. De theorie wordt afgewisseld met praktische oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Android Fundamentals

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Android Fundamentals.

  Cursus Android Fundamentals
 • Cursus Android Fundamentals : Modules

  Module 1 : Android Intro

  Module 2 : Android Development

  Module 3 : Android GUI

  What is Android?
  Architecture Explained
  Role of Java
  Android SDK
  Eclipse IDE Plugin
  Device Emulator
  Profiling Tools
  Unit Testing and Debugging
  Creating Unit Tests
  Android Development Tools (ADT)
  Android Studio
  Using the Emulator
  TraceView
  Analyzing the Heap
  Android User Interface
  View Hierarchy
  Menus
  Applying Styles to UI
  Layout Containers
  ScrollView, ViewPager, TabView
  Custom Views

  Module 4 : Android Persistence

  Module 5 : Android Threads

  Module 6 : Android Services

  Storing and Retrieving Data
  Internal and External Storage
  Preferences
  SQLite Database
  Content Providers
  Querying Content Providers
  Modifying Data
  Creating a Content Provider
  Asynchronous Tasks
  Main UI Thread
  Using AsyncTask
  Location Services and Maps
  Location Services
  Mock Location Data
  Google Map Libraries
  Handling Events
  Accessing Remote Services
  HTTP Access
  DOM Parsing
  JSON Parsing
  Alarm Manager
  Broadcast Receivers
  Services
  Notification Manager

  Module 7 : Best Practices

  Web Apps Overview
  Targeting Screens from Web Apps
  WebView
  Debugging Web Apps
  Best Practices for Web Apps
  Compatibility
  Supporting multiple screens
  Optimizing for Other Android Versions
 • Cursus Android Fundamentals : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Android Fundamentals : Reviews

 • Cursus Android Fundamentals : Certificaat