fbpx

Cursus Java Programmeren

De cursus Java Programmeren behandelt de fundamentals van het programmeren in Java op basis van versie 8 van het Java platform. Naast de fundamentals van Java komen in de cursus ook de vernieuwingen in Java 8 zoals lambda's, optionals en de stream API aan de orde.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Java Programmeren : Inhoud

  Java Syntax

  Door middel van op elkaar volgende oefeningen in een case study, leren de deelnemers om te programmeren met de variabelen, data types, operatoren en control flow constructies van de Java taal.

  Classes en Objects

  In de cursus wordt vervolgens ingegaan op object georiënteerde begrippen als class, object, encapsulation, inheritance en polymorfisme. Aandacht wordt besteed aan fouten en exception handling en er wordt besproken hoe Java software wordt opgedeeld in packages.

  Multiple Threads

  Ook de splitsing van een programma in verschillende subtaken door middel van threads en de synchronisatie van deze threads is onderwerp van de cursus.

  Generics

  Eveneens zijn geparametriseerde types, generics, en het gebruik daarvan in het Collection Framework onderdeel van het cursusprogramma. Optionele modules, indien de tijd het toelaat, zijn de toegang tot databases met JDBC en Java Beans.

  OCA Certification

  Deze cursus is een goede voorbereiding op het Java 8 OCA, Oracle Certified Associate, examen. In combinatie met de cursus Advanced Java Programming bereidt deze cursus ook voor op het Java 8 OCP, Oracle Certified Professional, examen.

 • Cursus Java Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus Java Programmeren

  De cursus Java Programmeren is bestemd voor developers die in Java willen leren programmeren of personen die Java code willen begrijpen.

  Voorkennis Cursus Java Programmeren

  Elementaire kennis van en ervaring met programmeren is wenselijk om aan deze cursus te kunnen deelnemen. De principes van Object Oriented Programming met Java worden toegelicht. Voorafgaande kennis hiervan is niet nodig maar bevorderlijk voor de begripsvorming.

  Uitvoering Opleiding Java Programmeren

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties en wordt afgewisseld met oefeningen. Demos zorgen voor een verduidelijking van de theorie. Er wordt gewerkt met Java 8. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Officieel Certificaat Cursus Java Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Java Programmeren.

  Cursus Java Programmeren
 • Cursus Java Programmeren : Modules

  Module 1 : Basic Concepts

  Module 2 : Language Syntax

  Module 3 : Classes and Objects

  Java Overview
  Language Editions
  Java Platform
  Java Community Process
  Application Types
  Compiling and Running
  Compiler and Interpreter
  Application Structure
  Garbage Collection
  Types of Variables
  Primitive Data Types
  Block Statements
  if else Statements
  switch Statement
  for and while Loop
  break and continue
  Arrays and Strings
  Formatted Output
  Class Definition
  Encapsulation
  Access Modifiers
  Constructors
  Fields and Methods
  static Modifier
  this Keyword
  Parameter Passing
  Method Overloading

  Module 4 : Inheritance

  Module 5 : Exception Handling

  Module 6 : Packages

  extends Keyword
  Overriding Methods
  Hiding Attributes
  Calling Base Constructors
  Polymorphism
  Abstract Classes
  Interfaces
  Default Methods
  Type Casting
  Implicit and Explicit Casting
  Cloning Objects
  Error and Exceptions
  Checked and Unchecked
  Multiple Catch Clauses
  finally Clause
  try with Resources
  Common Exceptions
  Throwing and Rethrowing
  User Defined Exceptions
  Chained Exceptions
  Stack Traces
  Assertions
  Standard Java Packages
  java.lang Package
  Packages and Directories
  Importing Classes
  Full Class Names
  Using Packages
  CLASSPATH
  import static
  Packages and Visibility
  Packaging in JAR
  Runnable JARS

  Module 7 : Threads

  Module 8 : Synchronization

  Module 9 : Special Classes

  Java Thread Model
  Thread Class
  Runnable interface
  Extending Thread
  Implementing Runnable
  Daemon Threads
  Thread Life Cycle States
  Sleeping and Yielding Control
  Using join and interrupt
  Thread Priorities
  Synchronization Mechanisms
  synchronized Modifier
  Blocking on a Monitor
  Mutual Exclusion in Java
  synchronized Block
  Locking and Statics
  Deadlock
  Condition Synchronization
  Using wait and notify
  while Loop and notifyall
  Inner Classes
  Types of Inner Classes
  Anonymous Inner Classes
  Static Inner Classes
  Lambdas
  Functional Interfaces
  Enumerations
  Enums as Constant Objects
  Enums are Classes
  Enum Methods and Fields

  Module 10 : Utility Classes

  Module 11 : Collection Framework

  Module 12 : Generics

  Object Class
  Wrapper Classes
  Autoboxing and Unboxing
  Overriding equals
  Math Class
  Date and LocalDate
  Regular Expressions
  Scanner and System Class
  Localizing Dates and Numbers
  Framework Branches
  Collection and Map Interface
  Iterator Interface
  List Interface
  ArrayList and LinkedList Class
  Set and SortedSet
  Comparable Interface
  Comparator Interface
  map, filter and foreach Method
  Need and Benefits of Generics
  Generics in Collections
  Type Erasure
  Bounded Type Parameter
  Generics and Subtyping
  Wildcards
  Bounded Wildcards
  Raw Types
  Generic Methods

  Module 13 : Stream I/O

  Optional Module : JDBC

  Optional Module : Java Beans

  I/O Basics and Classes
  Byte and Character Streams
  Data Sink Streams
  Processing Streams
  Buffered Streams
  Data Conversion Streams
  Serialization
  Object Streams
  JDBC Overall Architecture
  JDBC Drivers and URL's
  Class forName
  Making Connections
  Executing a Statement
  Retrieving Results
  Transactions
  Prepared Statements
  Software Components
  Java Beans
  Properties
  Getters and Setters
  Bean Component Model
  Bean Event Pattern
  Event Firing
  Event Listener Interface
 • Cursus Java Programmeren : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Java Programmeren : Reviews

  Fatih : ASML
  I like the depth of the course and the organisation of the course. My expectations were fully met.
  Carlo : ECM
  De training is erg goed en duidelijk opgezet en geeft een goede voorbereiding op het Java OCA examen.
  De balans tussen uitleg en oefeningen was goed opgezet en je kon na korte blokken met uitleg, direct aan de slag met de nieuwe kennis.
  De trainer zelf was ook zeer ervaren en kon zijn kennis rustig en duidelijk overbrengen.
  Kortom een aanrader.
  Oscar : NLR
  Goede kennis van de programmeertalen.
  Goed en duidelijk cursusmateriaal (cursusmap, boek, software op dropbox link).
  Persoonlijke aandacht voor niveau van de cursist.
  Mogelijkheid om na de cursus contact te houden met cursusleider voor nazorg bij toepassen programmeertaal in de praktijk.
  Centrale ligging van cursus lokalen/goede bereikbaarheid.
  Lunch is uitstekend verzorgd.
  Harald : Delta Lloyd
  In ongedwongen sfeer zeer duidelijke uitleg.
  Heeft mij enorm geholpen bij de voorbereiding van mijn OCA examen.
  De opleiders van SpiralTrain zijn flexibel en houden rekening met je wensen.
  Uitstekende lunches!
  Anoniem : ZZP-er
  Doelgerichte cursus Java Programming genoten van docent die vanuit de praktijk de theorie goed wist over te brengen. Met als resultaat geslaagd voor de OCA certificering.
  Geprint cursusmateriaal kan beter leesbaar gemaakt worden.
  Thomas : ING
  Zeer goed uitgewerkt lesprogramma.
  Zeer deskundige trainer die goed luisterde en op alle mogelijke manieren behulpzaam was.
  Leo : Keylane
  Training was goed te volgen. Trainer heeft veel kennis en is enthousiast.
  En de lunch is zeer goed geregeld.
  Net zoals dat vrijwel altijd gebeurt (bij elke cursus, bij elke aanbieder), werd bij deze cursus ook het tempo bepaald door de 'slechtste' cursist.
  Er zou dus wat strakker kunnen worden vastgehouden aan de ingangseisen van de cursus. Voldoe je daar niet aan? Jammer dan, maar daar gaan we de rest van de groep niet de dupe van maken.
  Enrico : Keylane
  Ik ben erg geinspireerd.
  Er ging een nieuwe wereld voor mij open.
  Wim : ING
  Prima, inhoudelijk sterke cursus.
  Ik zou wel meer oefentijd tussen de verschillende modules wensen.
  Ilas : ABN-AMRO
  Heel veel informatie in een relatief compacte periode.
  Goed gestructureerd qua onderwerpen.
  Niet bestemd voor absolute beginner.
  Ilas : ABN-AMRO
  Lots of information in a relatively compact period.
  Well structured in terms of subjects.
  Not intended for absolute beginners.
 • Cursus Java Programmeren : Certificaat