fbpx

Cursus WordPress Web Development

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus WordPress Web Development : Inhoud

  In de cursus WordPress Web Development leren de deelnemers hoe het open source Content Management Systeem WordPress kan worden gebruikt om verschillende soorten websites te ontwikkelen.

  WordPress Intro

  De cursus begint met het downloaden en installeren van WordPress vanuit het niets en het creëren van een Home page.

  WordPress Dashboard

  Vervolgens wordt het beheers gedeelte van de WordPress installatie, het Dashboard, verkend.

  Content Types

  De verschillende typen content die in WordPress kunnen worden aangemaakt worden eveneens besproken. De deelnemers zullen leren over pages, blogs, posts, categories, products, comments, forms en andere WordPress items.

  WordPress Themes

  De algemene layout en de look en feel van een site wordt bepaald door het theme van de site en de deelnemers zullen leren hoe ze themes kunnen vinden, selecteren en installeren.

  WordPress Directories

  Dan wordt aandacht besteed aan de directory structuur op de web server, de belangrijke configuratie bestanden en hoe deze bestanden kunnen worden benaderd met behulp van het File Transfer Protocol (FTP).

  WordPress Plugins

  Een WordPress installatie kan extra functionaliteit krijgen door het gebruik van plugins. Tal van plugins zijn beschikbaar op het internet, vele zijn gratis, voor anderen moet je een licentie kopen.

  Plugins Installeren

  Het vinden en installeren van plugins wordt besproken en met name wordt er aandacht besteed aan een Theme plugin, een IP Blocker plugin, een Multi Language plugin en een plugin voor Search Engine Optimalisatie (SEO).

 • Cursus WordPress Web Development : Training

  Doelgroep Cursus WordPress Web Development

  Deze cursus is bestemd voor personen die WordPress willen gebruiken voor het ontwerp van een Web site of Web Applicatie.

  Voorkennis Cursus WordPress Web Development

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is geen specifieke voorkennis vereist. Algemene kennis over Web applicaties en ervaring met computers is wenselijk.

  Uitvoering Training WordPress Web Development

  De theorie wordt besproken aan de hand van presentatie slides. Demo's worden gebruikt om de behandelde concepten te verduidelijken. Gedurende de cursus ontwikkelen de deelnemers aan de hand van oefeningen in een aantal stappen een WordPress Web site met veel gebruikte functionaliteit. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering WordPress Web Development

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat WordPress Web Development.

  Cursus WordPress Web Development
 • Cursus WordPress Web Development : Modules

  Module 1 : WordPress Intro

  Module 2 : Using the Dashboard

  Module 3 : Content types

  Content Management Systems
  Domain names
  Hosting Options
  Download WordPress
  Installing WordPress
  Directory Permissions
  Securing Passwords
  User Management
  WordPress User Interface
  Using Dashboard
  Media and Content Administration
  WordPress Settings
  WordPress as Blog and Website
  Converting sites
  WordPress as CMS
  Other Uses
  Pages and Tags
  Posts Versus Pages
  Organizing with Categories
  Connecting Posts with Tags
  Custom Post Types
  Custom Taxonomies
  WordPress Editors
  Video and Audio Media

  Module 4 : WordPress themes

  Module 5 : Configuration

  Module 6 : Plugins

  What are Themes?
  Structure of Themes
  Styling and CSS
  Installing Themes
  Configuring Themes
  Customizing Themes
  Theme Frameworks
  Parent-Child Themes
  Theme Best Practices
  Server Directory Structure
  wp-config.php
  wp-login.php
  wp-admin
  wp-content
  wp-includes
  WP-DBManager
  Database Maintenance
  Fixing Common Database Issues
  Whats are Plugins?
  Finding Plugins
  Using Plugins
  Installing Plugins
  Upgrading
  Recommended Plugins
  Theme Plugin
  SEO Plugin
  Multi Language Plugin
 • Cursus WordPress Web Development : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus WordPress Web Development : Reviews

 • Cursus WordPress Web Development : Certificaat