fbpx

Cursus Kotlin Programmeren

In de cursus Kotlin Programmeren leren de deelnemers de object georiënteerde en functionele taal Kotlin te gebruiken voor software ontwikkeling. Kotlin is een moderne statisch getypeerde taal die volledig compatibel is met Java en draait op de Java Virtual Machine (JVM). Kotlin heeft moderne taal kenmerken zoals type inferences, null safety, coroutines en unchecked exception die in Java inbreken. Bovendien is Kotlin code is vergelijking met Java veel compacter.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Kotlin Programmeren : Inhoud

  Kotlin Intro

  De cursus Kotlin Programmeren gaat van start met een overzicht van een aantal belangrijke kenmerken van Kotlin. Aandacht wordt besteed aan de syntax vereenvoudigingen in de Kotlin taal ten opzichte van Java. Ook wordt besproken dat Kotlin code niet alleen naar Java kan worden gecompileerd, maar ook naar JavaScript of native code.

  Language Syntax

  Vervolgens wordt ingegaan op de taal syntax met type inference, mutable en immutable variabele declaraties, if en when expressions, ranges, loops en iterators.

  Classes en Objects

  Wat betreft object georiënteerd programmeren komen class initialization, primary en secondary constructors final en open classes, abstract classes en interfaces aan de orde. En ook wordt ingegaan op data classes waarbij methodes als equals, toString en hashCode automatisch worden gegenereerd.

  Functies

  Kotlin ondersteunt ook functioneel programmeren en onderdeel van het programma van de cursus zijn dan ook lambda functies, higher order function, het doorgeven van functies als parameter en het retourneren van functies. Ook wordt aandacht besteed aan extension methods, destructuring declarations, nested functies en het uitpakken van parameters met de spread operator.

  Collections en Generics

  Eveneens wordt het Collection Framework in Kotlin behandeld dat ondersteuning biedt voor mutable en immutable collection en sequences met lazy evaluation. Ook geparametriseerde types met generics passeren dan de revue. En er wordt ingegaan op delegation in Kotlin met lazy en observable properties.

  Coroutines

  Tenslotte wordt aandacht besteed aan het gebruik van coroutines in Kotlin die beschouwd kunnen worden als licht gewicht threads en die uitstekend geschikt zijn voor asynchrone afhandeling.

 • Cursus Kotlin Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus Kotlin Programmeren

  De cursus Kotlin Programmeren is bedoeld voor developers die willen leren hoe Kotlin zich onderscheidt van Java en willen leren programmeren in Kotlin.

  Voorkennis training Kotlin Programmeren

  Om aan deze cursus deel te nemen is ervaring met programmeren vereist. Kennis van programmeren in Java is bevorderlijk voor de begripsvorming.

  Uitvoering cursus Kotlin Programmeren

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties. Illustratieve demo’s worden gebruikt om de behandelde concepten te verduidelijken. Er is voldoende gelegenheid om te oefenen en afwisseling van theorie en praktijk. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering cursus Kotlin Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Kotlin Programmeren.

  Cursus Kotlin Programmeren
 • Cursus Kotlin Programmeren : Modules

  Module 1 : Kotlin Intro

  Module 2 : Language Syntax

  Module 3 : Classes and Objects

  What is Kotlin?
  Variables
  Type Inference
  Kotlin Characteristics
  Null Handling
  Safe Call Operator
  Properties
  Custom Accessors
  Kotlin Exceptions
  Kotlin versus Java
  Interoperability
  Run as ECMAScript
  Potential Downsides
  Packages and Imports
  Default Imports
  Basic Types
  Boxing
  Explicit Conversions
  Characters
  Arrays
  If and When Expressions
  Loops and Iterators
  Ranges
  Jumps and Labels
  Elvis Operator
  !! Operator
  Kotlin Class Initialization
  Property Settings
  Inheritance
  Calling Base Constructors
  Secondary Constructors
  Visibility Modifiers
  Abstract Classes and Interfaces
  Nested and Inner Classes
  Data Classes
  Destructuring Declarations
  Sealed Classes
  Kotlin Objects
  Companion Objects

  Module 4 : Functions

  Module 5 : Collections

  Module 6 : Generics

  Function Scope
  Local Functions
  Extension Functions
  Static Resolvement
  Extension Properties
  Recursive Functions
  Kotlin Tail Recursion
  Higher Order Functions
  Lambda Expressions
  Closures
  Infix Functions
  Operator Functions
  Scope Functions
  Collection Types
  Immutable Collections
  Mutable Collections
  Collection Hierarchy
  Iterators
  Ranges and Progressions
  Sequences
  Common Operations
  Write Operations
  Transformations
  Filtering
  Plus and Minus
  Grouping
  Generic Classes
  Generic Functions
  Type Inference
  PECS Principle
  out Keyword
  in Keyword
  Type Projections
  Subtype to Supertype
  Variances
  Covariance
  Contravariance
  Star Projections
  Generic Constraints

  Module 7 : Delegation

  Module 8 : Interoperability

  Module 9 : Coroutines

  Delegation Design Pattern
  by Keyword
  Inheritance Alternative
  Delegated Properties
  Lazy Properties
  Property as Input
  Return Type as Lazy
  Observable Properties
  Standard Delegates
  Properties in Map
  Local Delegated Properties
  Delegate Requirements
  Translation Rules
  Calling Java from Kotlin
  Calling Static Methods
  Using Java Collection
  Reserved Words in Kotlin
  Calling Kotlin in Java
  Calling Kotlin Functions
  Calling Extension Functions
  Using Mutable Collections
  Immutable Collections
  Files with JVM Annotation
  Functions with JVM Annotation
  Calling Kotlin Class
  Calling Kotlin Singleton
  What are Coroutines?
  Concurrency Pattern
  Light-weight Threads
  Coroutine Scope
  launch Method
  Blocking versus non-Blocking
  Structured Concurrency
  Scope Builder
  Global Coroutines
  Cancelation and Timeout
  Coroutine Context
  Channels
  Asynchronous Flow
 • Cursus Kotlin Programmeren : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Kotlin Programmeren : Reviews

 • Cursus Kotlin Programmeren : Certificaat