fbpx
 • Nederlands
 • Engels

Cursus Kotlin Programmeren

Regio:
 • Training
 • Inhoud
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Kotlin Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus Kotlin Programmeren

  De cursus Kotlin Programmeren is bedoeld voor developers die willen leren hoe Kotlin zich onderscheidt van Java en willen leren programmeren in Kotlin.

  Voorkennis training Kotlin Programmeren

  Om aan deze cursus deel te nemen is ervaring met programmeren vereist. Kennis van programmeren in Java is bevorderlijk voor de begripsvorming.

  Uitvoering cursus Kotlin Programmeren

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties. Illustratieve demo’s worden gebruikt om de behandelde concepten te verduidelijken. Er is voldoende gelegenheid om te oefenen en afwisseling van theorie en praktijk. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering cursus Kotlin Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Kotlin Programmeren.

  Cursus Kotlin Programmeren
 • Cursus Kotlin Programmeren : Inhoud

  In de cursus Kotlin Programmeren leren de deelnemers de object georienteerde en functionele taal Kotlin te gebruiken voor software ontwikkeling. Kotlin is volledig compatibel met Java en de JVM-versie van zijn standaard library is afhankelijk van de Java Class Library.

  De syntax van Kotlin is dankzij type inference echter veel beknopter. Kotlin is voornamelijk gericht op de JVM, maar compileert ook naar JavaScript of native code.

  In de cursus Kotlin Programmeren wordt ingegaan op de vele syntax vereenvoudigingen in de Kotlin taal en de verschillen met Java. Aandacht wordt besteed aan mutable en immutable variabele declaraties, extension methods, destructuring declarations, nested functies en het uitpakken van parameters met de spread operator.

  Wat betreft object georienteerd programmeren komen open abstract classes, public and final classes en primary constructor syntax aan de orde.

  Tenslotte wordt aandacht besteed aan het gebruik van Kotlin in scripts, in een interactive shell en als procedurele taal.

 • Cursus Kotlin Programmeren : Modules

  Module 1 : Kotlin Intro

  Module 2 : Language Syntax

  Module 3 : Classes and Objects

  What is Kotlin?
  Object Oriented Language
  Functional Language
  Kotlin Characteristics
  Runtime and Performance
  Running on JVM
  Byte Code Generation
  Interoperability
  Run as ECMAScript
  Kotlin Architecture
  Installing Kotling
  Hello Kotlin Application
  Numbers and Characters
  Booleans and Strings
  Arrays
  Destructuring Declarations
  Immutable Collections
  Mutable Collections
  Ranges
  if else
  when is
  for Loop
  while and do while
  return, break, continue
  Base class Any
  Nested and Inner Classes
  Anonymous Inner Classes
  Type Aliases
  Primary Constructors
  Final is default
  Open to Inherit
  Interfaces
  Visibility Control
  private and protected
  internal and public
  Exception Handling

  Module 4 : Extensions

  Module 5 : Data and Sealed Classes

  Module 6 : Generics

  Function Extensions
  Functions outside main
  Static resolvement
  fun keyword
  Add methods
  Remove methods
  Object Extensions
  Object in Factory method
  Difference with static In Java
  Extension property
  static functionality
  companion object
  data Keyword
  Separate basic Data
  Data Holder Class
  Restricted Functionality
  Built-in toString()
  Built-in hashCode()
  Extending Data Classes
  Sealed Classes
  Restricted Class Hierarchy
  Predefined Types
  sealed Keyword
  Subclasses in same File
  Type Parameters
  Higher order Variables
  Abstracting over Types
  Generics Library
  Benefits of Generics
  Interpretation Kotlin Compiler
  out Keyword
  When to use out
  in Keyword
  When to use in
  Class versus Type
  Generic Syntax

  Module 7 : Functions and Delegation

  Function Definition
  fun Keyword
  Lambda Functions
  Inline Functions
  Delegation Design Pattern
  by Keyword
  Property Delegation
  Using Lazy()
  Property as Input
  Return Type as Lazy
  Delegation.Observable()
 • Cursus Kotlin Programmeren : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Kotlin Programmeren : Reviews

 • Cursus Kotlin Programmeren : Certificaat