fbpx

Cursus Perl Programmeren

In de cursus Perl Programmeren worden de principes van de programmeertaal Perl besproken.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Perl Programmeren : Inhoud

  Perl Intro

  Na een inleiding over de kenmerken van Perl, modules en het gebruik van Perl in praktijk, wordt getoond hoe Perl scripts worden uitgevoerd.

  Data Types en Control Flow

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan de Perl syntax en het gebruik van scalar types, variabelen, operatoren en control structures. Ook Perl data structures als arrays, lists en hashes worden besproken.

  Perl I/O

  De interactie tussen Perl scripts en input en output devices zoals keyboard en console is eveneens onderdeel van de cursus net als het omgaan met files en directories. In dit opzicht worden met name de diamant en de chomp operator belicht.

  Subroutines

  Vervolgens staat ook het gebruik van subroutines in Perl op het programma. Op basis van een aantal gestructureerde oefeningen leren de deelnemers hoe reguliere expressies kunnen worden gebruikt voor data validatie en het zoeken naar specifieke string patterns.

  Perl Classes en Modules

  Tenslotte wordt een inleiding in object georiënteerd programmeren in Perl gegeven en er wordt besproken hoe extra Perl modules kunnen worden geïnstalleerd en gebruikt. Als voorbeeld kan gekozen worden voor verschillende Perl modules zoals modules voor Graphical User Interfaces of database access.

  Debugging Perl

  Het debuggen van Perl scripts met de Perl debugger wordt tussen de bedrijven door ook behandeld.

 • Cursus Perl Programmeren : Training

  Doelgroep Perl Programmeren Cursus

  De cursus Perl Programmeren is bestemd voor systeembeheerders, webmasters en developers die willen leren programmeren in Perl of die Perl code willen begrijpen.

  Voorkennis Cursus Perl Programmeren

  Kennis en ervaring met programmeren is niet strikt noodzakelijk om deel te nemen aan deze cursus, maar is wel bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

  Uitvoering Training Perl Programmeren

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met oefeningen. Illustratieve demo's zorgen voor verdere verduidelijking van de begrippen. De cursus behandelt de onderwerpen van het CIW Perl examen (1D0-437). De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Officieel Certificaat Perl Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Perl Programmeren.

  Cursus Perl programmeren
 • Cursus Perl Programmeren : Modules

  Module 1 : Perl Introduction

  Module 2 : Scalar Types and Variables

  Module 3 : Control Flow

  What is Perl?
  Perl Characteristics
  Hello World in Perl
  Typical Perl Script
  strict Pragma
  Perl Modules
  Installation
  Perl IDE's
  Interactive Perl
  Resources for Perl
  Usages of Perl
  Perl Script reading Input
  Perl CGI Script
  Scalar Variables
  Numbers and Numeric Operators
  Strings and String Literals
  String Number Conversions
  Scalar Variable Interpolation
  Reading from STDIN
  Comparison Operators
  if and while control structures
  Boolean Values
  chomp Operator
  undef Value and defined Function
  Special Scalar Variables
  References and dereferencing
  Conditional Statements
  if elsif and else
  unless and unless else
  Logical AND and OR
  Conditional Expression Operator
  given when
  Loop Statements
  while and do..while
  until and do..until
  for and foreach
  Jump Statements
  next and last
  redo and goto

  Module 4 : Lists and Arrays

  Module 5 : Subroutines

  Module 6 : Input and Output

  What are Arrays and Lists?
  Accessing Array Elements
  Array Operations
  Special Array Indices
  qw Shortcut
  List Assignment
  pop, push, shift and unshift
  sort and reverse
  Interpolating Arrays into Strings
  foreach Control Structure
  Default Variable $_
  Scalar and List Context
  Multidimensional Arrays
  Subroutines
  Defining a Subroutine
  Invoking a Subroutine
  Return Values
  Arguments
  Private Variables
  my Variables
  Variable-Length Parameter Lists
  return Operator
  Non Scalar Return Values
  State Variables
  More on Parameter Passing
  Another Subroutine Example
  Reading from STDIN
  Input from Diamond Operator
  Invocation Arguments
  Formatted Output
  Arrays and printf
  File Handles
  Reading from a File
  Changing Default File Handle
  Reading Whole File
  File Tests Operators
  Manipulate Files/Directories
  Listing Directories
  Executing External Programs

  Module 7 : Hashes

  Module 8 : Regular Expressions

  Module 9 : Perl Modules

  Benefits of Hashes
  Hash Element Access
  Hash as a Whole
  Hash Assignment
  More Hash Syntax
  Hash Element Interpolation
  Hash Functions
  More Hash Functions
  The %ENV Hash
  Counting with Hash
  Merging Hashes
  Simple Patterns
  Meta Characters
  Quantifiers and Character Classes
  Regular Expression Delimiters
  Subgrouping and Backreferences
  Regular Expression Modifiers
  split and join
  Named Captures
  Named Backreferences
  Automatic Match Variables
  Substitutions with s///
  What are Perl Modules?
  Packages
  my versus our Variables
  Module Naming
  Module Namespace
  Creating and Using Modules
  Modules in Subdirectories
  Accessing Module Variables
  Exporting from Modules
  Importing Modules
  Recommended CPAN Modules

  Module 10 : Object Orientation

  Object Oriented Programming
  Object Oriented Programming in Perl
  Classes and Objects
  Example Class and Objects
  Class Constructor
  Properties or Fields
  Methods and Accessors
  Using Objects
  Inheritance
  Inheritance with @ISA Array
  Overridden Methods
 • Cursus Perl Programmeren : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Perl Programmeren : Reviews

  Sovic : Belastingdienst
  Thanks for the course. I enjoyed it a lot. There is a lot of background material and demos that will be useful in my work. Great lunches.
  Fred : ING
  Prima cursus maar wel veel stof. Het zou ook wel in 4 dagen mogen.
  Lia : Kluwer Law International
  Voor mij als beginner waren er genoeg onderwerpen en heb ik niet gemist. Denk dat het cursusmateriaal en de oefeningen nog zeer van pas zullen komen.
  Jaco : BT Global Services
  I've attended the 3-day Perl course. I have experienced it as really good. The content of the training was properly structured in building blocks allowing one to build up your knowledge step-by-step. The teacher was quite knowledgable and took time to explain everything in detail making use of various examples. The training included a proper lunch which was served at a restaurant nearby. As for the location, it was easy to find by car (near the highway exit) as well as near the trainstation. For me this was the best training I've had in years !
  Willem : Elsevier
  Voor mij goede een-op-een cursus Perl waar ik mee kon sturen hoe de stof behandeld zou worden.
 • Cursus Perl Programmeren : Certificaat