Code: PRG600
Duur in dagen: 3
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1350

Cursus Perl Programmeren

21-03 t/m 23-03-2018 startgarantie
23-05 t/m 25-05-2018
18-07 t/m 20-07-2018
19-09 t/m 21-09-2018
21-11 t/m 23-11-2018
Uw startdatum
Regio:

Inhoud Perl Programmeren Cursus

Cursus Perl programmeren Systeembeheerders, webmasters en developers die willen leren programmeren in Perl of die Perl code willen begrijpen.

Voorkennis Cursus Perl Programmeren

Kennis en ervaring met programmeren is niet strikt noodzakelijk om deel te nemen aan deze cursus, maar is wel bevordelijk voor een goede begripsvorming.

Uitvoering Training Perl Programmeren

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met oefeningen. Illustratieve demo’s zorgen voor verdere verduidelijking van de begrippen. De cursus behandelt de onderwerpen van het CIW Perl examen (1D0-437). De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Officieel Certificaat Perl Programmeren

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Perl Programmeren.

Inhoud Cursus Perl Programmeren

In deze cursus worden de principes van de programmeertaal Perl besproken. Na een inleiding over de kenmerken van Perl, modules en het gebruik van Perl in praktijk, wordt getoond hoe Perl scripts worden uitgevoerd. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de Perl syntax en het gebruik van scalar types, variabelen, operatoren en control structures. Ook Perl data structures als arrays, lists en hashes worden besproken. De interactie tussen Perl scripts en input en output devices zoals keyboard en console is eveneens onderdeel van de cursus net als het omgaan met files en directories. In dit opzicht worden met name de diamant en de chomp operator belicht. Vervolgens staat ook het gebruik van subroutines in Perl op het programma. Op basis van een aantal gestructureerde oefeningen leren de deelnemers hoe reguliere expressies kunnen worden gebruikt voor data validatie en het zoeken naar specifieke string patterns. Tenslotte wordt een inleiding in object georiënteerd programmeren in Perl gegeven en er wordt besproken hoe extra Perl modules kunnen worden geïnstalleerd en gebruikt. Als voorbeeld kan gekozen worden voor verschillende Perl modules zoals modules voor Graphical User Interfaces of database access. Het debuggen van Perl scripts met de Perl debugger wordt tussen de bedrijven door ook behandeld.

Module 1 : Perl Introduction

Module 2 : Scalar Types and Variables

Module 3 : Control Flow

What is Perl?
Perl Characteristics
Hello World in Perl
Typical Perl Script
strict Pragma
Perl Modules
Installation
Perl IDE’s
Interactive Perl
Resources for Perl
Usages of Perl
Perl Script reading Input
Perl CGI Script
Variables
Scalar Variables
Numbers and Numeric Operators
Strings and String Literals
Double Quoted String Escapes
String Operators
String Number Conversions
Scalar Variable Interpolation
Reading from STDIN
Operator Precedence
Operator Associativity
Comparison Operators
if and while control structures
Boolean Values
chomp Operator
undef Value and defined Function
Special Scalar Variables
References and dereferencing
Control Flow
Conditional Statements
if elsif and else
unless and unless else
Logical AND and OR
Conditional Expression Operator
given when
Loop Statements
while and do..while
until and do..until
for and foreach
Jump Statements
next and last
redo
goto

Module 4 : Lists and Arrays

Module 5 : Subroutines

Module 6 : Input and Output

What are Arrays and Lists?
Arrays
Accessing Array Elements
Array Operations
Special Array Indices
List Literals
qw Shortcut
List Assignment
pop, push, shift and unshift
sort and reverse
Interpolating Arrays into Strings
foreach Control Structure
Default Variable $_
Scalar and List Context
in List Context
Multidimensional Arrays
Subroutines
Defining a Subroutine
Invoking a Subroutine
Return Values
Arguments
Private Variables
my Variables
Variable-Length Parameter Lists
return Operator
Non Scalar Return Values
State Variables
More on Parameter Passing
Another Subroutine Example
Reading from STDIN
Input from Diamond Operator
Invocation Arguments
Standard Output
Formatted Output
Arrays and printf
File Handles
Opening a File Handle
Errors
Reading from a File
Changing Default File Handle
Output with say
Reading Whole File
File Tests Operators
Manipulate Files/Directories
Listing Directories
Executing External Programs

Module 7 : Hashes

Module 8 : Regular Expressions

Module 9 : Perl Modules

What is a Hash?
Benefits of Hashes
Hash Element Access
Hash as a Whole
Hash Assignment
More Hash Syntax
Hash Element Interpolation
Hash Functions
More Hash Functions
The %ENV Hash
Counting with Hash
Merging Hashes
What are Regular Expressions?
Simple Patterns
Meta Characters
Regular Expression Operators
Quantifiers
Character Classes
Regular Expression Delimiters
Subgrouping
Backreferences
Regular Expression Modifiers
split and join
Problems with Captures
Named Captures
Named Backreferences
Automatic Match Variables
Substitutions with s///
Binding Operator
What are Perl Modules?
Packages
my versus our Variables
Module Naming
Module Namespace
Creating Modules
Using Modules
Modules in Subdirectories
Accessing Module Variables
Exporting from Modules
Importing Modules
Explicit Imports
Module Skeletons
Module Documentation
Recommended CPAN Modules

Module 10 : Object Orientation

Object Oriented Programming
Object Oriented Programming in Perl
Classes and Objects
Example Class and Objects
Class Constructor
Properties or Fields
Methods and Accessors
Using Objects
Inheritance
Inheritance with @ISA Array
Overridden Methods

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl