fbpx

Cursus Flask Web Development

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Flask Web Development : Inhoud

  In de cursus Flask Web Development leren de deelnemers Python Web Applicaties te ontwikkelen met het Flask Framework.

  Flask Fundamentals

  Het Flask Framework onderscheidt zich van andere frameworks omdat developers veel keuze vrijheid hebben in de te gebruiken componenten en niet vast zitten aan voorgekookte standaard oplossingen. Als developers een eigen database-engine willen gebruiken of een andere methode om gebruikers te authentificeren kan dat zonder problemen.

  Flask Extensies

  Flask komt met een robuuste basis functionaliteit maar is ontworpen om te worden uitgebreid. Vele extensies zijn beschikbaar maar ook eigen extensies kunnen worden ingezet.

  Flask Applicatie Structuur

  De cursus gaat van start met een overzicht van de features van het Framework, de initialisatie en de applicatie structuur.

  Templates, Views en Forms

  Vervolgens wordt ingegaan op Flask templates met variabelen en control structures. Ook Web Forms met View functions, Form rendering en Form Validatie komen aan de orde.

  Database Access

  Er wordt een overzicht gegeven de mogelijke database koppelingen vanuit een Flask applicatie en hierbij wordt aandacht besteed aan zowel aan SQL als NoSQL databases. Tevens wordt ingegaan op de implementatie van Rest Services met Flask waarbij de Flask Restless extensie wordt gebruikt en Restfull APIs voor database models in bijvoorbeeld SQLAlchemy worden gegenereerd.

  Flask Testing

  Tenslotte wordt ingegaan op het testen van Flask applicaties en wordt ingegaan op een aantal populaire Flask extensies.

 • Cursus Flask Web Development : Training

  Doelgroep Cursus Flask Web Development

  De cursus Flask Web Development is bedoeld voor developers die willen leren hoe Python Web Applicaties met het Flask Framework kunnen worden gemaakt.

  Voorkennis training Flask Web Development

  Om aan deze cursus deel te nemen is voorafgaande kennis van en ervaring met programmeren in Python noodzakelijk.

  Uitvoering cursus Flask Web Development

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties. Illustratieve demo’s worden gebruikt om de behandelde concepten te verduidelijken. Er is voldoende gelegenheid om te oefenen en afwisseling van theorie en praktijk. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering cursus Flask Web Development

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Flask Web Development.

  Cursus Flask Web Development
 • Cursus Flask Web Development : Modules

  Module 1 : Flask Intro

  Module 2 : Templates

  Module 3 : Web Forms

  What is Flask?
  Flask Features
  Virtual Environment
  Serving HTML
  Initialization
  Application Structure
  Debug Mode
  Routes and View Functions
  Request Context
  Request Dispatching
  Request Hooks
  Responses
  Rendering Templates
  Jinja2 Templates
  Variables
  Variable Rules
  Control Structures
  Templates in Files
  Templates Inheritance
  Filters and Links
  Custom Error Pages
  Static Files
  Localization
  Flask Moment
  Form Classes
  Form Handling
  View Functions
  Form Rendering
  Security with CSRF
  Redirects
  Sessions
  Validation
  Flask WTF
  WTF Forms
  Flask Cookies
  Message Flashing

  Module 4 : Data Access

  Module 5 : Rest Services

  Module 6 : Testing

  SQL of NoSQL
  SQLAlchemy and MongoDB
  Model Definitions
  Relationships
  Database Operations
  Create and Insert
  Modify and Delete
  Querying Rows
  Shell Integration
  Database Migrations
  Flask Migrate
  Resources and Id's
  URL Patterns
  Request Methods
  Request Bodies
  Response Bodies
  Pattern Parameters
  Flask Restless
  Versioning
  Content Negotiation
  Token Based Authentication
  Serializing Resources
  Unit Testing
  Assertions
  Behavior Testing
  Flask Testing
  Life Server
  Exceptions
  JSON Handle
  Code Coverage
  Profiling
  Flask Test Client
  Testing Web Services

  Module 7 : Extensions

  Authentication
  Flask-HTTPAuth
  Flask Principal
  Flask Login
  Flask-OpenID
  Flask-OAuth
  Flask-Admin
  Flask-Babel
  Flask-Bcrypt
  Flask Mail
  Flask Sijax
 • Cursus Flask Web Development : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Flask Web Development : Reviews

 • Cursus Flask Web Development : Certificaat