fbpx

Cursus Flask Web Development

In de cursus Flask Web Development leren de deelnemers Python Web Applicaties te ontwikkelen met het Flask Framework.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Flask Web Development : Inhoud

  Flask Fundamentals

  Het Flask Framework onderscheidt zich van andere frameworks omdat developers veel keuze vrijheid hebben in de te gebruiken componenten en niet vast zitten aan voorgekookte standaard oplossingen. Als developers een eigen database-engine willen gebruiken of een andere methode om gebruikers te authentificeren kan dat zonder problemen.

  Flask Extensies

  Flask komt met een robuuste basis functionaliteit maar is ontworpen om te worden uitgebreid. Vele extensies zijn beschikbaar maar ook eigen extensies kunnen worden ingezet.

  Flask Applicatie Structuur

  De cursus gaat van start met een overzicht van de features van het Framework, de initialisatie en de applicatie structuur.

  Templates, Views en Forms

  Vervolgens wordt ingegaan op Flask templates met variabelen en control structures. Ook Web Forms met View functions, Form rendering en Form Validatie komen aan de orde.

  Database Access

  Er wordt een overzicht gegeven de mogelijke database koppelingen vanuit een Flask applicatie en hierbij wordt aandacht besteed aan zowel aan SQL als NoSQL databases. Tevens wordt ingegaan op de implementatie van Rest Services met Flask waarbij de Flask Restless extensie wordt gebruikt en Restfull APIs voor database models in bijvoorbeeld SQLAlchemy worden gegenereerd.

  Flask Testing

  Tenslotte wordt ingegaan op het testen van Flask applicaties en wordt ingegaan op een aantal populaire Flask extensies.

 • Cursus Flask Web Development : Training

  Doelgroep Cursus Flask Web Development

  De cursus Flask Web Development is bedoeld voor developers die willen leren hoe Python Web Applicaties met het Flask Framework kunnen worden gemaakt.

  Voorkennis training Flask Web Development

  Om aan deze cursus deel te nemen is voorafgaande kennis van en ervaring met programmeren in Python noodzakelijk.

  Uitvoering cursus Flask Web Development

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties. Illustratieve demo’s worden gebruikt om de behandelde concepten te verduidelijken. Er is voldoende gelegenheid om te oefenen en afwisseling van theorie en praktijk. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering cursus Flask Web Development

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Flask Web Development.

  Cursus Flask Web Development
 • Cursus Flask Web Development : Modules

  Module 1 : Flask Intro

  Module 2 : Templates

  Module 3 : Web Forms

  What is Flask?
  Flask Features
  Virtual Environment
  Serving HTML
  Initialization
  Application Structure
  Debug Mode
  Routes and View Functions
  Request Context
  Request Dispatching
  Request Hooks
  Responses
  Rendering Templates
  Jinja2 Templates
  Variables
  Variable Rules
  Control Structures
  Templates in Files
  Templates Inheritance
  Filters and Links
  Custom Error Pages
  Static Files
  Localization
  Flask Moment
  Form Classes
  Form Handling
  View Functions
  Form Rendering
  Security with CSRF
  Redirects
  Sessions
  Validation
  Flask WTF
  WTF Forms
  Flask Cookies
  Message Flashing

  Module 4 : Data Access

  Module 5 : Rest Services

  Module 6 : Testing

  SQL of NoSQL
  SQLAlchemy and MongoDB
  Model Definitions
  Relationships
  Database Operations
  Create and Insert
  Modify and Delete
  Querying Rows
  Shell Integration
  Database Migrations
  Flask Migrate
  Resources and Id's
  URL Patterns
  Request Methods
  Request Bodies
  Response Bodies
  Pattern Parameters
  Flask Restless
  Versioning
  Content Negotiation
  Token Based Authentication
  Serializing Resources
  Unit Testing
  Assertions
  Behavior Testing
  Flask Testing
  Life Server
  Exceptions
  JSON Handle
  Code Coverage
  Profiling
  Flask Test Client
  Testing Web Services

  Module 7 : Extensions

  Authentication
  Flask-HTTPAuth
  Flask Principal
  Flask Login
  Flask-OpenID
  Flask-OAuth
  Flask-Admin
  Flask-Babel
  Flask-Bcrypt
  Flask Mail
  Flask Sijax
 • Cursus Flask Web Development : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Flask Web Development : Reviews

 • Cursus Flask Web Development : Certificaat