fbpx

Cursus ASP.NET Core MVC

In de cursus ASP.NET Core MVC leren de deelnemers dynamische en veelzijdige web applicaties te maken met behulp van het ASP.NET Core Model View Controller (MVC) framework. De cursus legt de nadruk op de voordelen van de MVC-architectuur gebaseerd op separation of concerns en behandelt geavanceerde onderwerpen zoals routing, controllers, views, models en de integratie met databases.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus ASP.NET Core MVC : Inhoud

  Intro ASP.NET Core MVC

  De cursus ASP.NET Core MVC begint met een overzicht van ASP.NET Core MVC, waarin de architectuur en de verschillen met traditioneel ASP.NET aan bod komen.

  Controllers en Actions

  Vervolgens wordt de rol van controllers in het Model-View-Controller (MVC) pattern uitgelegd. Deelnemers leren acties te definiëren om HTTP Requests af te handelen, deze naar de juiste controller te routeren en responses te genereren.

  Views en Razor

  Ook wordt het creëren van dynamische views met behulp van de Razor syntax behandeld en hoe je HTML content dynamisch kunt genereren, met layouts kunt werken en modular views kunt maken voor een consistente user interface.

  Models en Data Binding

  Dan wordt behandeld hoe je met models kunt werken om data in een applicatie weer te geven, evenals data bindings om models aan views te koppelen en user input te verwerken.

  Route en URL patterns

  Vervolgens staat routing in ASP.NET Core MVC op het programma. Aandacht wordt besteed aan URL patterns, route parameters en constraints om te bepalen hoe URL's worden gekoppeld aan controller actions.

  Entity Framework Core

  Dan wordt de Entity Framework Core besproken met CRUD (Create, Read, Update, Delete) operaties en database migraties.

  Security

  Ook security concepten worden behandeld, zoals authenticatie- en autorisatie mechanismen en controle op toegang tot resources.

  IIS Hosting

  Ook het hosten van ASP.NET Core MVC applicaties in Internet Information Services (IIS) komt aan bod en er wordt aandacht besteed aan de configuratie- en deployment aspecten van hosting op Windows servers.

  ASP.NET SignalR

  Ten slotte komt real-time communicatie met ASP.NET SignalR aan bod en leren deelnemers functies zoals live chat, notificaties en collaboratie in MVC applicaties te implementeren.

 • Cursus ASP.NET Core MVC : Training

  Doelgroep Cursus ASP.NET Core MVC

  De cursus Cursus ASP.NET Core MVC is bestemd voor Web Developers en Architecten die willen leren hoe ASP.NET Core MVC web applicaties kunnen worden ontworpen en ontwikkeld.

  Voorkennis Cursus ASP.NET Core MVC

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is goede kennis van de basis Web Applicaties wenselijk en elementaire kennis van C# is vereist.

  Uitvoering Training ASP.NET Core MVC

  De cursus heeft een hands-on karakter. De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en demos en wordt afgewisseld met exercises.

  Certificaat ASP.NET Core MVC Cursus

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een certificaat ASP.NET Core MVC.

  Cursus ASP.NET Core MVC
 • Cursus ASP.NET Core MVC : Modules

  Module 1 : Intro ASP.NET Core MVC

  Module 2 : Controllers and Actions

  Module 3 : Views and Razor

  What is MVC Pattern?
  MVC Architecture
  Separation of Concerns
  Controllers
  Models
  Views
  Using Visual Studio
  ASP.NET Core Project
  Service Classes
  Dependency Injection
  Project Structure
  Controllers in MVC
  Grouping Actions
  Controller Suffix
  Request Handling
  Explicit Dependencies
  Action Injection
  Model Instantiation
  IActionResult
  Task
  Helper Methods
  Redirect
  Data Presentation Views
  User Interaction Views
  cshtml Files
  View Components
  Partial Views
  Razor Pages
  Embedded Razor Markup
  Razor Syntax
  Tag Helpers
  Model Validation
  CSS Isolation

  Module 4 : Models and Data Binding

  Module 5 : Routing and URL Patterns

  Module 6 : Entity Framework Core

  Model Binding
  Data Sources
  Mapping Requests
  Type Conversions
  Form Collection
  Input Values
  Binding Primitives
  Binding Complex Types
  Searching for Parameters
  Value Providers
  Routing in MVC
  Configuring Routes
  RouteConfig Class
  MapRoute Method
  RouteTable Class
  URL Pattern Syntax
  URL Mapping
  Multiple Routes
  Route Constraints
  Registering Routes
  What is EF Core?
  Object Relational Mapping
  Database Providers
  Context Object
  Creating Connections
  Generating Models
  EF Migrations
  Querying with LINQ
  Saving Data
  Transactions

  Module 7 : Security

  Module 8 : IIS Hosting

  Module 9 : ASP.NET SignalR

  Security and Identity
  Authentication Methods
  User Credentials
  Windows Authentication
  OAuth2 Sign-on
  Login Forms
  Two Factor Authentication
  Role Based Authorization
  Cross Site Scripting
  Cross Site Request Forgery
  IIS Manager
  Application Pools
  Visual Studio Deployment
  Initial Deployment Stage
  Publishing
  Adding a Website
  Choosing Local Domain
  Edit host File
  Set IP Address
  Set Host Name
  What is Signal R?
  Real Time Functionality
  Server Push
  Supported Transports
  WebSockets
  Server-Sent Events
  Long Polling
  Hubs
  JSON Protocol
  MessagePack
 • Cursus ASP.NET Core MVC : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus ASP.NET Core MVC : Reviews

 • Cursus ASP.NET Core MVC : Certificaat