fbpx

Cursus Azure voor Developers

In de cursus Azure voor Developers leren de deelnemers Microsoft Azure te gebruiken voor de ontwikkeling van Cloud Applicaties en Services. Met het Azure cloud computing platform van Microsoft kan je applicaties in de cloud maken en beheren. De applicaties worden dan gehost in een netwerk van Microsoft datacenters en het is niet langer nodig een lokale server aan te schaffen en te beheren.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Azure voor Developers : Inhoud

  Azure Intro

  De cursus Azure voor Developers gaat van start met een overzicht van de services en Availability Zones die het Azure Cloud Platform te bieden heeft. Ook komt het verschil tussen Azure PAAS (Platform as a Service) en Azure IAAS (Infrastructure as a Service) aan bod.

  App Services

  Vervolgens wordt ingegaan op App Services en hoe Azure gebruikt kan worden voor het hosten van Applicaties en in het bijzonder Web Applicaties. Ook wordt aandacht besteed aan de ondersteuning van diverse Development Environments zoals voor bijvoorbeeld voor ASP.NET, Node JS en Python.

  Data Access

  Tevens staan de diverse vormen van storage die Azure te bieden heeft op het programma van de cursus. Daarbij worden o.a. Blob Storage en File Storage besproken. En er wordt ingegaan op het benaderen van relationele en NoSQL databases vanuit Azure.

  VM's and Containers

  Azure biedt ook ondersteuning voor deployment van Virtual Machines die geheel naar eigen inzicht kunnen worden ingericht. Zowel Windows als Linux VM's behoren tot de mogelijkheden. En ook containers op basis van Docker Images worden in Azure ondersteund.

  Azure Functions

  Vervolgens komt aan de orde hoe Azure serverless computing ondersteunt met Azure Functions. Bij serverless computing worden wel servers gebruikt, maar deze draaien onzichtbaar in de cloud. Ingegaan wordt op function scenario's, function pipelines en function chaining.

  Virtual Networks

  Tenslotte wordt aandacht besteed de Azure Network Service en het opzetten van Virtual Networks. Hierbij worden inbound en outbound rules besproken en komt load balancing en port forwarding aan de orde.

 • Cursus Azure voor Developers : Training

  Doelgroep Cursus Azure voor Developers

  De cursus Azure voor Developers is bedoeld voor developers die Microsoft Azure willen gebruiken om cloud applicaties te maken en te deployen.

  Voorkennis Cursus Azure voor Developers

  Ervaring een moderne programmeer taal zoals C#, Java, Python of PHP is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen.

  Uitvoering Training Azure voor Developers

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en demo's. Tijdens de cursus worden theorie en exercises afgewisseld.

  Certificering Cursus Azure voor Developer

  De deelnemers ontvangen na succesvolle afronding van de cursus een certificaat van deelname aan Azure voor Developers.

  Cursus Azure Cloud Development
 • Cursus Azure voor Developers : Modules

  Module 1 : Azure Intro

  Module 2 : App Services

  Module 3 : Azure Data Access

  What is Azure?
  Azure Services
  Compute Services
  Data Services
  Application Services
  Network Services
  Azure CLI
  Regions
  Availability Zones
  Data Centers
  Fabric Controllers
  Azure PAAS
  Azure IAAS
  App Service Plan
  Hosting Applications
  Web Applications
  API Apps
  Virtual Machines
  Security
  Monitoring
  Development Environments
  ASP.NET, Node JS
  Python, PHP
  Deploying in Visual Studio
  App Service Pricing
  Backup
  Azure Storage
  Blob Storage
  Files and Tables
  Storage Accounts
  Storage Replication
  Azure Database Service
  SQL Databases
  Managed Instances
  Single Database
  Elastic Pool
  Database Configuration
  NoSQL Data Stores
  Azure Data Factory

  Module 4 : VM's and Containers

  Module 5 : Azure Functions

  Module 6 : Azure Virtual Networks

  Windows VM's
  Linux VM's
  VM Choices
  VM Sizes
  VM Configuration
  VM Storage
  Availability Set
  Scaling
  Containers on Azure
  Docker Images
  Running Containers
  Azure Service Fabric
  Container Scaling
  Serverless Computing
  Creating Functions
  Deploying Functions
  Language Support
  Function Scenario's
  HTTP Triggers
  Process File Uploads
  Run Scheduled Tasks
  Function Pipelines
  Function Pricing
  Application Patterns
  Fan In Fan out
  Function Chaining
  Azure Network Service
  Virtual Networks
  Creating Subnets
  Security Groups
  Inbound Rules
  Outbound Rules
  Azure Network Interface
  IP Configuration
  Hostname Resolution
  Application Gateway
  Load Balancer
  Port Forwarding
  Load Balancing Rules
 • Cursus Azure voor Developers : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Azure voor Developers : Reviews

 • Cursus Azure voor Developers : Certificaat