fbpx

Cursus Java EE Web Services

In de cursus Java EE Web Services leert u wat Web Services zijn, hoe u Web Services in Java kunt maken en hoe ze vanuit Java en andere platformen kunnen worden benaderd.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Java EE Web Services : Inhoud

  SOAP en REST

  De cursus gaat zowel in op SOAP Web services als op REST Web services.

  Web Service Standaarden

  De verschillende standaarden waar Web Services op gebaseerd zijn worden behandeld, zoals XML Schema, SOAP, WSDL en HTTP voor REST Services.

  JAX-WS

  In het bijzonder is er aandacht voor de verschillende Java API's voor Web Services zoals JAX-WS 2.x, SAAJ (SOAP with Attachment API), JAXB (Java API for XML Binding) en JAX-RS.

  Interoperabiliteit

  Verder wordt aandacht besteed aan waar je op moet letten om ervoor te zorgen dat Web Services interoperabel zijn tussen verschillende platvormen zoals Java en .NET. Eveneens komt de architectuur van moderne Single Page Applications met een REST service backend aan de orde.

  Web Service Security

  En ten slotte komen de verschillende mechanismen en standaarden voor de security van Web Services aan bod. De cursus Java EE Web Services behandelt de onderwerpen die worden gevraagd op het Oracle Java EE Web Services examen.

 • Cursus Java EE Web Services : Training

  Doelgroep Cursus Java EE Web Services

  De cursus Java EE Web Services is bedoeld voor ervaren Java ontwikkelaars die Web Services willen leren ontwikkelen in een Java EE omgeving.

  Voorkennis Cursus Java EE Web Services

  Voor deelname aan deze cursus is kennis van en ervaring met programmeren in Java en met Java EE Web Applicaties vereist.

  Uitvoering Training Java EE Web Services

  Deze cursus heeft een hands-on karakter. De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met praktische oefeningen. Demos worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificaat Java EE Web Services

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Java EE Web Services.

  Cursus Java EE Web Services
 • Cursus Java EE Web Services : Modules

  Module 1 : Web Services Intro

  Module 2 : SOAP

  Module 3 : SAAJ

  What are Web Services?
  Distributed Applications Evolution
  Role of interface
  Interoperability
  Web Service Types
  Web Services Stack
  SOAP Web Services
  REST Web Services
  RPC Style Web Services
  Micro Services
  Document Style Web Services
  Service Oriented Architecture
  What is SOAP?
  SOAP Characteristics
  SOAP Messages
  SOAP Body
  SOAP Headers
  SOAP Namespaces
  SOAP Faults
  SOAP Version differences
  SOAP Messages as payload
  Message Exchange Patterns
  SOAP Intermediaries
  actor and mustUnderstand attribute
  What is SAAJ?
  SOAP message structure
  SOAP Message Parts
  SOAP Part
  Attachment Parts
  SAAJ and DOM
  SAAJ Class Hierarchy
  SAAJ Connections
  Creating a Message
  Adding Message Elements
  Sending and Receiving
  Accessing SOAP Body

  Module 4 : XML-Schema

  Module 5 : JAXB

  Module 6 : WSDL

  Why XML-Schema?
  Well formed and valid documents
  What XML-Schema's?
  Markup Languages
  XML Schema Advantages
  XML Schema design models
  Classic Use of Schema's
  XML Namespaces
  Simple and Complex types
  XML Schema Data Types
  User Defined Data Types
  Derivation by Restriction
  Derivation by Extension
  XML Processing Options
  Java API for XML Binding
  JAXB Architecture
  JAXB Binding Life Cycle
  Role of Binding Compiler
  XML tot Java Mapping Rules
  Mapping of XML Schema Types
  JAXB API
  JAXB Annotations Types
  Binding Elements and Attributes
  Named Complex Types
  Customized Mappings
  Adapter Classes
  Web Service Description Language
  WSDL Usage
  WSDL and Code Generation
  WSDL in Web Service stack
  WSDL Namespaces
  WSDL Structure
  WSDL Elements
  Types and Messages
  PortType and Operations
  WSDL Bindings
  Service Element
  SOAP Messages Modes
  WSDL 2.0

  Module 7 : JAX-WS

  Module 8 : Message Handlers

  Module 9 : Asynchronous Calling

  What is JAX-WS?
  JAX-WS Design Goals
  JAX-WS Runtime System
  JAX-WS Tools
  Service Endpoint Models
  JAX-WS Servlet Endpoint
  Enterprise Java Beans Endpoints
  JAX-WS Architecture
  Client Side Programming Models
  Dynamic Proxy Invocation Model
  Dispatch Invocation Model
  Message Handlers
  Characteristics
  JAX-WS Handler Types
  SOAP Message Handlers
  Logical handlers
  Call Chain
  Inbound Messages
  Outbound Messages
  Processing the Payload
  Handler Chains
  Configuring Handler Chains
  Web Service Invocations
  Supporting Asynchrony
  Client Side Fire and Forget
  Client Side Polling
  Client Side Callbacks
  Enabling Asynchronous calls
  Callback Handler
  Calling Asynchronously
  Asynchronous Web Services
  Asynchronous Web Service Model
  Using WS-Addressing

  Module 10 : REST Services

  Module 11 : Interoperability

  Module 12 : Web Service Security

  Representational State Transfer
  REST Web Service Principles
  ID and Links
  REST Services in Java
  JAX-RS and Rest Jersey
  Content Negotation
  Embedded Path Parameters
  @Path and @Param
  Multiple Representations
  @Produces and @Consumes
  Common REST Patterns
  Resources URI Access
  XML versus JSON
  WS Interoperability Organization
  Challenges and Deliverables
  Profiles
  Profile Standards
  Conformance Requirements
  WS-I Testing Tools
  Monitor and Analyzer
  Interoperability Technologies
  WS-Reliable Messaging
  WSDL Reliable Messaging
  Levels of Delivery Assurance
  Bootstrapping and Configuration
  Message Transmission Optimization
  Web Service Security
  Security at Transport level
  Security at XML Level
  XML Encryption
  XML Digital Signature
  XML Key Management
  WS-Security
  Security Enabled SOAP
  REST Security
  Access Restriction
  Restrict HTTP Methods
  JSON Web Tokens
  API Keys
 • Cursus Java EE Web Services : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Java EE Web Services : Reviews

 • Cursus Java EE Web Services : Certificaat