fbpx
Code: JAV250
Duur in dagen: 4
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1950

Cursus Java EE Web Development met JSF

29-07 t/m 01-08-2019
30-09 t/m 03-10-2019
25-11 t/m 28-11-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Java EE Web Development met JSF

Cursus Java EE Web Development met JSFDe cursus Java EE Web Development met JSF is bedoeld voor developers die Java Web applicaties met het standaard JSF 2.x Framework willen bouwen.

Voorkennis Cursus JSF

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is ervaring met programmeren in Java en object oriëntatie vereist. Voorkennis van Java EE Web Applications is bevordelijk voor een goede begripsvorming.

Uitvoering Training Java EE Web Development met JSF

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met oefeningen. Demos zorgen voor een verheldering van de theorie. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Officieel Certificaat JSF

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Java EE Web Development met JSF.

Inhoud Cursus Java EE Web Development met JSF

De cursus Java EE Web Development met JSF behandelt hoe moderne state of the art Java EE web applicaties worden gebouwd met het Java Server Faces (JSF 2.x) framework. De cursus begint met de fundamenten van de JSF Framework dat is gebouwd bovenop het Java Web Programming model en gebruik maakt van het MVC pattern met een Front Controller als centraal element. De architectuur van de JSF Framework, dat een statefull component model op de server gebruikt, wordt besproken. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de rol van het Faces Servlet en de verschillende fasen van de JSF Request Life Cycle. De rol van het centrale configuratie bestand faces-config.xml wordt uitgelegd en ook worden de navigation rules in JSF en de rol van de managed beans behandeld. Vervolgens wordt de structuur van een JSF pagina met Facelets, het gebruik van de Expression Language en het gebruik van de verschillende UI componenten en custom tag libraries besproken. Event handling uit de UI componenten krijgt de aandacht en ook de validatie en conversie van input uit de User Interface met behulp van JSF built-in of custom validators en converters passeert de revu. Daarna wordt er besproken hoe het moderne asynchrone Ajax request model kan samenwerken met JSF. Tot slot wordt aandacht besteed aan het creëren van custom components, facelet templates en het gebruik van view parameters.

Module 1 : JSF Intro

Module 2 : JSF Basics

Module 3 : Managed Beans

JSF Background
Servlet and JSP Problems
Classic MVC Pattern
Model 2 Architecture
Struts Framework
JSF Framework
JSF Feature Overview
Server Side UI Components
JSF Application Architecture
Request Processing Phases
JSF Implementation
JSF API
Common JSF Problems
Choose JSF Implementation
Deployment Descriptor
PROJECT_STAGE Development
Faces Configuration File
Facelets Page Structure
Managed Beans
@ManagedBean Annotation
Default Navigation
Facelet Default Navigation
@FacesComponent
Handling Request Parameters
Facelet Input Form
Selecting Result Pages
Java Beans
Bean properties
Accessor Usage
Placeholder for Results
Dual Role Bean Properties
Textfields and Checkboxes
Prepopulating Input Fields
Naming Beans
Bean Scopes
Application and Session Scope
Raw Request and Response
Dependency Injection
ManagedProperty

Module 4 : Navigation

Module 5 : Properties

Module 6 : Expression Language

Static Navigation
Navigation Rule Syntax
Explicit Mapping Considerations
Dynamic Navigation
Dynamic Navigation Logic
Explicit Dynamic Navigation Rule
Configuring Managed Beans
Sharing Result Pages
Using Wildcards
Omitting from-outcome
Conditional Navigation Rules
Common Navigation Problems
Properties
Using Property Files
Using Subfolders
Resources Bundles
Facelet using Properties
Parameterized Messages
Parameterizing Display
Using f:param
Using Parameterized Properties
Internationalized Messages
Localizing Strings
Using Localized Messages
JSF versus JSP EL
Outputting Bean Properties
Nested Bean Properties
Submitting Bean Properties
Getter versus Setter Calls
Accessing Collections
Using Square Brackets
Implicit Objects
EL Operators
Conditional Text
Rendered Attribute
Method Arguments

Module 7 : Event Handling

Module 8 : Validation

Module 9 : Ajax

User Interface Events
Event Handlers versus Ajax
Types of Event Listeners
ActionListener in Facelets
Implementing ActionListener
Change CSS Style
Change Style Input Form
Change Style Bean
Bean for Action Controller
Locale from User Settings
Switch Locale
ValueChangedListener
Validation Approaches
Manual Validation
Standard Error System
Displaying Error Messages
Manual Validation in Bean
Action Controller Method
Implicit Automatic Validation
Precedence Validity Tests
Explicit Automatic Validation
Format Validator Tags
Conversion versus Validation
Custom Validator Methods
Ajax in JSF
General Form f:ajax
Ajax Facelets Pages
Ajax Controller Methods
render Attribute
Facelet Non-Ajax Version
Facelet Ajax Version
execute Attribute
Facelets Code execute
event Attribute
Default Events
onevent Attribute

Module 10 : Data Tables

Module 11 : Composite Components

Module 12 : Facelet Templating

Handling Variable-Length Data
h:dataTable
Using h:dataTable
h:Column
Headers and Captions
StyleSheets
Ajax-enabled tables
Tables conditional values
Looping with ui:repeat
Conditional Text
Composite Components
Component Definition
Using Components
Components with Attributes
Using Composite Attribute
Component Structure
Using ui:repeat
Relative URL’s
Nested Components
Component Files
Page Templating
Using Templates
Namespaces Template Files
Template File Details
Using ui:include
Handling Relative URL’s
View Params
JSF page use f:viewParam
Capture Request Parameters
Using POST-redirect-GET

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl