fbpx

Cursus Java EE Web Development met JSF

De cursus Java EE Web Development met JSF behandelt hoe moderne state of the art Java EE web applicaties worden gebouwd met het Java Server Faces (JSF 2.x) framework.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Java EE Web Development met JSF : Inhoud

  JSF Architectuur

  De cursus begint met de fundamenten van de JSF Framework dat is gebouwd bovenop het Java Web Programming model en gebruik maakt van het MVC pattern met een Front Controller als centraal element.
  De architectuur van de JSF Framework, dat een statefull component model op de server gebruikt, wordt besproken.

  JSF Request Life Cycle

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan de rol van het Faces Servlet en de verschillende fasen van de JSF Request Life Cycle. De rol van het centrale configuratie bestand faces-config.xml wordt uitgelegd en ook worden de navigation rules in JSF en de rol van de managed beans behandeld.

  Facelets

  Vervolgens wordt de structuur van een JSF pagina met Facelets, het gebruik van de Expression Language en het gebruik van de verschillende UI componenten en custom tag libraries besproken.

  Event Handling

  Event handling uit de UI componenten krijgt de aandacht en ook de validatie en conversie van input uit de User Interface met behulp van JSF built-in of custom validators en converters passeert de revue. Daarna wordt er besproken hoe het moderne asynchrone Ajax request model kan samenwerken met JSF.

  Custom Components

  Tot slot wordt aandacht besteed aan het creëren van custom components, facelet templates en het gebruik van view parameters.

 • Cursus Java EE Web Development met JSF : Training

  Doelgroep Cursus Java EE Web Development met JSF

  De cursus Java EE Web Development met JSF is bedoeld voor developers die Java Web applicaties met het standaard JSF 2.x Framework willen bouwen.

  Voorkennis Cursus JSF

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is ervaring met programmeren in Java en object oriëntatie vereist. Voorkennis van Java EE Web Applications is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

  Uitvoering Training Java EE Web Development met JSF

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met oefeningen. Demos zorgen voor een verheldering van de theorie. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Officieel Certificaat JSF

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Java EE Web Development met JSF.

  Cursus Java EE Web Development met JSF
 • Cursus Java EE Web Development met JSF : Modules

  Module 1 : JSF Intro

  Module 2 : JSF Basics

  Module 3 : Managed Beans

  JSF Background
  Servlet and JSP Problems
  Classic MVC Pattern
  Model 2 Architecture
  Struts Framework
  JSF Framework
  JSF Feature Overview
  Server Side UI Components
  JSF Application Architecture
  Request Processing Phases
  JSF Implementation
  JSF API
  Common JSF Problems
  Choose JSF Implementation
  Deployment Descriptor
  PROJECT_STAGE Development
  Faces Configuration File
  Facelets Page Structure
  Managed Beans
  @ManagedBean Annotation
  Default Navigation
  Facelet Default Navigation
  @FacesComponent
  Handling Request Parameters
  Facelet Input Form
  Selecting Result Pages
  Java Beans
  Bean properties
  Accessor Usage
  Placeholder for Results
  Dual Role Bean Properties
  Textfields and Checkboxes
  Prepopulating Input Fields
  Naming Beans
  Bean Scopes
  Application and Session Scope
  Raw Request and Response
  Dependency Injection
  ManagedProperty

  Module 4 : Navigation

  Module 5 : Properties

  Module 6 : Expression Language

  Static Navigation
  Navigation Rule Syntax
  Explicit Mapping Considerations
  Dynamic Navigation
  Dynamic Navigation Logic
  Explicit Dynamic Navigation Rule
  Configuring Managed Beans
  Sharing Result Pages
  Using Wildcards
  Omitting from-outcome
  Conditional Navigation Rules
  Common Navigation Problems
  Properties
  Using Property Files
  Using Subfolders
  Resources Bundles
  Facelet using Properties
  Parameterized Messages
  Parameterizing Display
  Using f:param
  Using Parameterized Properties
  Internationalized Messages
  Localizing Strings
  Using Localized Messages
  JSF versus JSP EL
  Outputting Bean Properties
  Nested Bean Properties
  Submitting Bean Properties
  Getter versus Setter Calls
  Accessing Collections
  Using Square Brackets
  Implicit Objects
  EL Operators
  Conditional Text
  Rendered Attribute
  Method Arguments

  Module 7 : Event Handling

  Module 8 : Validation

  Module 9 : Ajax

  User Interface Events
  Event Handlers versus Ajax
  Types of Event Listeners
  ActionListener in Facelets
  Implementing ActionListener
  Change CSS Style
  Change Style Input Form
  Change Style Bean
  Bean for Action Controller
  Locale from User Settings
  Switch Locale
  ValueChangedListener
  Validation Approaches
  Manual Validation
  Standard Error System
  Displaying Error Messages
  Manual Validation in Bean
  Action Controller Method
  Implicit Automatic Validation
  Precedence Validity Tests
  Explicit Automatic Validation
  Format Validator Tags
  Conversion versus Validation
  Custom Validator Methods
  Ajax in JSF
  General Form f:ajax
  Ajax Facelets Pages
  Ajax Controller Methods
  render Attribute
  Facelet Non-Ajax Version
  Facelet Ajax Version
  execute Attribute
  Facelets Code execute
  event Attribute
  Default Events
  onevent Attribute

  Module 10 : Data Tables

  Module 11 : Composite Components

  Module 12 : Facelet Templating

  Handling Variable-Length Data
  h:dataTable
  Using h:dataTable
  h:Column
  Headers and Captions
  StyleSheets
  Ajax-enabled tables
  Tables conditional values
  Looping with ui:repeat
  Conditional Text
  Composite Components
  Component Definition
  Using Components
  Components with Attributes
  Using Composite Attribute
  Component Structure
  Using ui:repeat
  Relative URL's
  Nested Components
  Component Files
  Page Templating
  Using Templates
  Namespaces Template Files
  Template File Details
  Using ui:include
  Handling Relative URL's
  View Params
  JSF page use f:viewParam
  Capture Request Parameters
  Using POST-redirect-GET
 • Cursus Java EE Web Development met JSF : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Java EE Web Development met JSF : Reviews

 • Cursus Java EE Web Development met JSF : Certificaat