fbpx

Cursus Data Security voor Developers

De cursus Data Security voor Developers behandelt de meest voorkomende risico’s bij het beveiligen van data en hoe je je daar tegen kunt wapenen. Aandacht wordt besteed aan data protectie, het beveiligen van communicatie, het configureren van access control en het gebruik van authenticatie methoden. Ook standaarden zoals de General Data Protection Regulation (GDPR) worden besproken.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Data Security voor Developers : Inhoud

  Intro Data Security

  De cursus gaat van start met een bespreking en verklaring van de voornaamste concepten die een rol spelen bij Data Security zoals onder andere authenticatie, access control, encryptie, confidentiality, integrity en ook backup en recovery.

  Secure Communication

  Vervolgens wordt ingegaan op het opzetten van beveiligde verbindingen over Secure Sockets Layers (SSL). Hierbij komt de creatie van client en server certificates aan de orde en wordt de rol van certificate authorities besproken.

  Encryption

  Dan komen de verschillende types encryption aan bod zoals symmetrische, asymmetrische en hash encryption. En er wordt ingegaan op diverse encryption algorithms zoals RSA en ECC.

  Web App Risks

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan typische security risks die bij web applicaties een rol spelen. Ingegaan wordt op het voorkomen van cross site scripting, SQL injection, cross site request forgery en session hijacking.

  Access Control

  Ook het veilig regelen van access control middels key management systems, secure password storage en two factor authentication staat op het programma van de cursus. Dan wordt eveneens het belang van role based en permission based authorization besproken.

  Updates, Monitoring and Logging

  Vervolgens wordt ingegaan op het belang van het veilig houden van systemen en applicaties door updates toe te passen. Het belang van monitoring, logging en incident responding komt eveneens aan de orde.

  Securing Apps en API's

  Tenslotte wordt aandacht besteed aan het veilig houden van Apps en API's door het testen van endpoints op data leakage en security flaws. Ook komen dan nog verschillende standaarden voor data regulatie zoals GDPR, CCPA, PCI DSS en HIPAA aan bod.

 • Cursus Data Security voor Developers : Training

  Doelgroep Cursus Data Security voor Developers

  De cursus Data Security voor Developers is bedoeld voor developers die willen leren welke data beveiligingsrisico's er zijn en hoe je je daar tegen kunt wapenen.

  Voorkennis Cursus Data Security voor Developers

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is development ervaring vereist. Ervaring met object georiënteerd programmeren in C#, Python of Java is bevorderlijk voor de begripsvorming.

  Uitvoering Training Data Security voor Developers

  De cursus Data Security voor Developers heeft een hands-on karakter. De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met praktische oefeningen.

  Certificering cursus Data Security voor Developers

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de training een certificaat van deelname aan de cursus Data Security voor Developers.

  Data Security for Developers
 • Cursus Data Security voor Developers : Modules

  Module 1 : Intro Data Security

  Module 2 : Secure Communication

  Module 3 : Secure Data at Rest

  Access Controls
  Authentication
  Backups and Recovery
  Data Erasure
  Data Masking
  Data Resiliency
  Encryption
  Confidentiality
  Integrity
  Availability
  Cookie Theft
  Secure Sockets Layer (SSL)
  Private and Public Key
  SSL Certificates
  Creating Certificates
  CSR's
  Client and Server Certificates
  Chain of Trust
  Trusted certificate authorities (CAs)
  Transport Layer Security
  Verify network connections
  Verify metadata in HTTP headers
  Asymmetric Encryption
  Symmetric Encryption
  Hash Encryption
  Encryption Algorithms
  RSA algorithm
  ECC algorithm
  Using standard encryption
  Encoding and obfuscation
  Digital Signing
  Salt Function
  Protect against Malware

  Module 4 : Web App Risks

  Module 5 : Keys and Passwords

  Module 6 : Access Controls

  Cross Site Scripting
  Prevent Untrusted Data
  Social Engineering
  SQL Injection
  Escaping User Input
  Prepared Statements
  URL Rewriting
  Cross-Site Request Forgery
  Session Hijacking
  Session Fixation
  Key management systems
  Assigning Keys
  Revoking Keys
  Rotating Keys
  Deleting Keys
  Secure passwords storage
  Avoid embedding in code
  Two factor Authentication
  Provide Two Factor option
  Remove vendor-supplied defaults
  Role Base Security
  Lattice Based Access Control
  Separate Roles and Functions
  Role Assignment
  Role Authorization
  Permission Authorization
  Role Hierarchies
  Mandatory Access Control
  Discretionary Access Control
  Removing access and privileges

  Module 7 : Updates and Patches

  Module 8 : Monitor and Log

  Module 9 : Securing Apps and API's

  Addressing Security Vulnerabilities
  Applying Patches
  Keeping Systems Updated
  Checking Distributions
  Use Trusted Network Locations
  Emails and Attachments
  Manual Updates
  Automatic Updates
  Updating Core libraries
  Event Recording
  Log Monitoring
  Tracing Sending Data
  Tracing Storing Data
  Monitoring Transfers
  Ensure system stability
  Incident Responding
  Improving Compliance
  Identify security breaches
  Basic app security practices
  Assessing permissions and data needs
  Aligning data access to purpose of use
  Testing APIs for data leakage
  Testing endpoints for data leakage
  Testing transmissions third parties
  Scanning app and code
  Searching security flaws
  Regularly test security systems

  Module 10 : Data Security Regulations

  GDPR, CCPA, PCI DSS and HIPAA
  General Data Protection Regulation
  California Consumer Protection
  Health Insurance Accountability Act
  Sarbanes-Oxley (SOX)
  PCI Data Security Standard
  ISO 27001
 • Cursus Data Security voor Developers : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Data Security voor Developers : Reviews

 • Cursus Data Security voor Developers : Certificaat