fbpx

Cursus Programmeren voor Beginners

In de cursus Programmeren voor Beginners komen de basis beginselen van het programmeren aan de orde aan de hand van een programmeer taal. De taal staat in deze cursus niet centraal maar je hebt nu eenmaal een taal nodig om in te programmeren.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Programmeren voor Beginners : Inhoud

  Intro Programmeren

  De cursus gaat van start met een uitleg over de methodiek van het gestructureerd programmeren. Aandacht wordt besteed aan het schrijven van programma's in source code en het vertalen van deze code met compiler en linker tot executeerbare binaire code.

  Structuur Diagrammen

  Eveneens leren de deelnemers het formuleren van een probleem in Nassi Schneiderman diagrammen en Data Flow diagrammen. Eenvoudige problemen worden geanalyseerd en omgezet in instructies in de programmeer taal.

  Variabelen en Data Types

  Dan wordt in de cursus aandacht besteed aan statements, operatoren, variabelen, constanten, arrays en data types in programmeertalen.

  Control Flow

  En control flow constructies, die in iedere programmeertaal aanwezig zijn, worden behandeld zoals branching met if, then, else, select, case en iteraties met while, for, do while, break en continue.

  Functies

  Hergebruik van code komt aan de orde bij de behandeling van functies. Zowel het aanroepen van functies uit een library als het zelf schrijven van functies wordt besproken. Hierbij wordt het verschil uitgelegd tussen call-by value en call-by reference.

  Pointers

  Ook komen pointers aan de orde waarmee in het geheugen kan worden gewezen en door het geheugen kan worden gewandeld.

  Object Oriëntatie

  De cursus wordt afgesloten met een introductie in object georiënteerd programmeren. Na het doorlopen van de cursus zijn de deelnemers in staat kleine programma's te schrijven waarmee programmeer problemen worden opgelost. Ze zullen niet op de hoogte zijn van alle ins en outs van de taal want dat is niet de opzet van deze cursus.

 • Cursus Programmeren voor Beginners : Training

  Doelgroep Cursus Programmeren voor Beginners

  De cursus Programmeren voor Beginners is bedoeld voor personen die de beginselen van het progammeren willen leren en die toe te passen in een willekeurige taal en platform.

  Voorkennis Cursus Programmeren voor Beginners

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is geen specifieke voorkennis vereist. Algemene kennis over en ervaring met computers is wenselijk.

  Uitvoering Training Programmeren voor Beginners

  De theorie wordt besproken aan de hand van presentatie slides. Demo's worden gebruikt om de concepten te verduidelijken. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen waarin eenvoudige programmeer problemen worden opgelost. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Cursus Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Programmeren voor Beginners.

  Cursus Programmeren voor Beginners
 • Cursus Programmeren voor Beginners : Modules

  Module 1 : Intro Programming

  Module 2 : Structure Diagrams

  Module 3 : Variables and Data Types

  Programming Languages
  Language Syntax
  Levels of Programming
  Language Generations
  Unstructured Programming
  Procedural Programming
  Object Oriented Programming
  Compiled Language C
  Compiling and Linking
  Creating Executables
  Intermediate Language Java
  Compiler and Interpreter
  Compiling and Running Java Programs
  Script Language Python
  Running Python Scripts
  Software Development Phases
  Structured Programming
  Pseudo Code
  Program Structure Diagrams
  PSD Instructions
  PSD Selection Diagrams
  Multiple Selection Diagrams
  Iteration Diagrams
  While and For Iteration
  Logical Operations in PSD’s
  Input and Output
  I/O in PSD
  Average PSD
  File I/O in PSD
  Functions in PSD
  Variables
  Data Types
  Assignment Instructions
  Variable Declaration
  Variable Initialization
  Java Data Types
  JavaScript Data Types
  PHP Data Types
  Identifiers
  Identifiers Examples
  Constants
  Strong Typing
  Weak Typing
  Dynamic Typing
  Comments

  Module 4 : Control Flow

  Module 5 : Operators

  Module 6 : Arrays

  Control Structures
  if Statement
  if else Statement
  if else Examples
  Multiple Selections
  Nested if Statements
  switch case Statement
  Iteration Statements
  for Loop
  while and do..while Loop
  break and continue
  What is an Operator?
  JavaScript Operators
  Arithmetic Operators
  Logical Operators
  Comparison Operators
  Assignment Operators
  String Operators
  Bitwise Operators
  Other Operators
  Operator Precedence
  Expressions
  What are Arrays?
  Creating Arrays
  Initializing Arrays
  Accessing Arrays
  Array Indexes
  Array length
  Processing with for
  Processing with for each
  Multidimensional Arrays
  Associative Arrays JavaScript
  Associative Arrays PHP

  Module 7 : Functions

  Module 8 : Pointers

  Module 9 : Classes and Objects

  Library Functions
  User Defined Functions
  Calling Functions
  Advantages of Functions
  Function Prototype
  Function Definition
  Passing Parameters
  Local and Global Variables
  Return Statement
  Types of Calls
  Recursion
  Pointers
  Variables and Addresses
  Pointer Declaration
  Initializing Pointers
  Pointers to Variables
  Pointer Dereferencing
  Pointer Assignment
  Call by Value and by Reference
  Pointers and Arrays
  Address Arithmetic
  Arrays in Function Calls
  Class Definition
  Encapsulation
  Access Modifiers
  Constructors
  Creating Objects
  Fields and Methods
  Instance variables
  Class variables
  Using Objects
  Object References
  Object Destruction
 • Cursus Programmeren voor Beginners : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Programmeren voor Beginners : Reviews

  Peter : Delta Loyd
  Prettige uitleg op het niveau van de cursist. Veel praktische kennis aanwezig bij de trainer. Locatie goed bereikbaar maar kan iets ruimer.
  Lia : Kluwer Law International
  Veel kennis aanwezig bij de trainer, rustige, duidelijke uitleg.
  Goed cursusmateriaal met praktische oefeningen.
  Tempo van de cursus is goed.
  Handig extra materiaal.
  Prima locatie in het midden van het land.
  Cursus programmeren voor beginners: vond ik persoonlijk heel handig (verkorte versie gevolgd) maar wellicht is daar minder animo voor omdat mensen die moeten programmeren voor hun werk, altijd al een opleiding hiervoor gedaan en zullen de cursus dus niet gaan volgen. Een beginners cursus voor een bepaalde programmeertaal (zoals de Perl cursus die ik ook volgde) is dan wel weer handig als programmeurs ipv bijvoorbeeld java ook kennis moeten krijgen over C++, Perl of andere talen.
 • Cursus Programmeren voor Beginners : Certificaat