fbpx
Code: PRG100
Duur in dagen: 4
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1999

Cursus Programmeren voor Beginners

28-05 t/m 31-05-2019
30-07 t/m 02-08-2019
24-09 t/m 27-09-2019
26-11 t/m 29-11-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Programmeren voor Beginners

Cursus Programmeren voor BeginnersDe cursus Programmeren voor Beginners is bedoeld voor personen die de beginselen van het progammeren willen leren en die toe te passen in een willekeurige taal en platform.

Voorkennis Cursus Programmeren

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is geen specifieke voorkennis vereist. Algemene kennis over en ervaring met computers is wenselijk.

Uitvoering Training Programmeren voor Beginners

De theorie wordt besproken aan de hand van presentatie slides. Demo’s worden gebruikt om de concepten te verduidelijken. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen waarin eenvoudige programmeer problemen worden opgelost. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering Cursus Programmeren voor Beginners

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Programmeren voor Beginners.

Inhoud Programmeren voor Beginners

In de cursus Programmeren voor Beginners komen de basis beginselen van het programmeren aan de orde aan de hand van een programmeer taal. De taal staat in deze cursus niet centraal maar je hebt nu eenmaal een taal nodig om in te programmeren. Voorop staat de methodiek van het gestructureerd programmeren. Eenvoudige problemen worden geanalyseerd en omgezet in instructies in de programmeer taal. De deelnemers leren het formuleren van een probleem in Nassi Schneiderman diagrammen en Data Flow diagrammen. Aandacht wordt besteed aan het schrijven van programma’s in source code en het vertalen van deze code met compiler en linker tot executeerbare binaire code. Ook leren zij over statements, operatoren, variabelen, constanten, arrays en data types en over control flow constructies zoals branching met if, then, else, select, case en iteraties met while, for, do while, break en continue. Hergebruik van code komt aan de orde bij de behandeling van functies. Zowel het aanroepen van functies uit een library als het zelf schrijven van functies wordt besproken. Hierbij wordt het verschil uitgelegd tussen call-by value en call-by reference. Ook komen pointers aan de orde waarmee in geheugen kan worden gewezen en door het geheugen kan worden gewandeld. De cursus wordt afgesloten met een introductie in object georienteerd programmeren. Na het doorlopen van de cursus zijn de deelnemers in staat kleine programma’s te schrijven waarmee programmeer problemen worden opgelost. Ze zullen niet op de hoogte zijn van alle ins en outs van de taal want dat is niet de opzet van deze cursus.

Module 1 : Intro Programming

Module 2 : Structure Diagrams

Module 3 : Variables and Data Types

Programming Languages
Language Syntax
Levels of Programming
Language Generations
Unstructured Programming
Procedural Programming
Object Oriented Programming
Compiled Language C
Compiling and Linking
Creating Executables
Intermediate Language Java
Compiler and Interpreter
Compiling and Running Java Programs
Script Language Python
Running Python Scripts
Software Development Phases
Structured Programming
Pseudo Code
Program Structure Diagrams
PSD Instructions
PSD Selection Diagrams
Multiple Selection Diagrams
Iteration Diagrams
While and For Iteration
Logical Operations in PSD’s
Input and Output
I/O in PSD
Average PSD
File I/O in PSD
Functions in PSD
Variables
Data Types
Assignment Instructions
Variable Declaration
Variable Initialization
Java Data Types
JavaScript Data Types
PHP Data Types
Identifiers
Identifiers Examples
Constants
Strong Typing
Weak Typing
Dynamic Typing
Comments

Module 4 : Control Flow

Module 5 : Operators

Module 6 : Arrays

Control Structures
if Statement
if else Statement
if else Examples
Multiple Selections
Nested if Statements
switch case Statement
Iteration Statements
for Loop
while and do..while Loop
break and continue
What is an Operator?
JavaScript Operators
Arithmetic Operators
Logical Operators
Comparison Operators
Assignment Operators
String Operators
Bitwise Operators
Other Operators
Operator Precedence
Expressions
What are Arrays?
Creating Arrays
Initializing Arrays
Accessing Arrays
Array Indexes
Array length
Processing with for
Processing with for each
Multidimensional Arrays
Associative Arrays JavaScript
Associative Arrays PHP

Module 7 : Functions

Module 8 : Pointers

Module 9 : Classes and Objects

Library Functions
User Defined Functions
Calling Functions
Advantages of Functions
Function Prototype
Function Definition
Passing Parameters
Local and Global Variables
Return Statement
Types of Calls
Recursion
Pointers
Variables and Addresses
Pointer Declaration
Initializing Pointers
Pointers to Variables
Pointer Dereferencing
Pointer Assignment
Call by Value and by Reference
Pointers and Arrays
Address Arithmetic
Arrays in Function Calls
Class Definition
Encapsulation
Access Modifiers
Constructors
Creating Objects
Fields and Methods
Instance variables
Class variables
Using Objects
Object References
Object Destruction

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl