Code: PRG100
Duur in dagen: 4
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1999

Cursus Programmeren voor Beginners

20-03 t/m 23-03-2018
22-05 t/m 25-05-2018
17-07 t/m 20-07-2018
18-09 t/m 21-09-2018
20-11 t/m 23-11-2018
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Programmeren voor Beginners

Cursus Programmeren voor Beginners Deze cursus is bedoeld voor personen die de beginselen van het progammeren willen leren en die toe te passen in een willekeurige taal en platform.

Voorkennis Cursus Programmeren

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is geen specifieke voorkennis vereist. Algemene kennis over en ervaring met computers is wenselijk.

Uitvoering Training Programmeren voor Beginners

De theorie wordt besproken aan de hand van presentatie slides. Demo’s worden gebruikt om de concepten te verduidelijken. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen waarin eenvoudige programmeer problemen worden opgelost. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering Cursus Programmeren voor Beginners

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Programmeren voor Beginners.

Inhoud Programmeren voor Beginners

In de cursus Programmeren voor Beginners komen de basis beginselen van het programmeren aan de orde aan de hand van een programmeer taal. De taal staat in deze cursus niet centraal maar je hebt nu eenmaal een taal nodig om in te programmeren. Voorop staat de methodiek van het gestructureerd programmeren. Eenvoudige problemen worden geanalyseerd en omgezet in instructies in de programmeer taal. De deelnemers leren het formuleren van een probleem in Nassi Schneiderman diagrammen en Data Flow diagrammen. Aandacht wordt besteed aan het schrijven van programma’s in source code en het vertalen van deze code met compiler en linker tot executeerbare binaire code. Ook leren zij over statements, operatoren, variabelen, constanten en data types en over control flow constructies zoals branching met if, then, else, select, case en iteraties met while, for, do while, break en continue. Hergebruik van code komt aan de orde bij de behandeling van functies. Zowel het aanroepen van functies uit een library als het zelf schrijven van functies wordt besproken. Hierbij wordt het verschil uitgelegd tussen call-by value en call-by reference. Tenslotte komen pointers aan de orde waarmee in geheugen kan worden gewezen en door het geheugen kan worden gewandeld. Na het doorlopen van de cursus zijn de deelnemers in staat kleine programma’s te schrijven waarmee programmeer problemen worden opgelost. Ze zullen niet op de hoogte zijn van alle ins en outs van de taal want dat is niet de opzet van deze cursus.

Module 1 : Intro Programming

Module 2 : Variables and Data Types

Module 3 : Control Flow

Structured Programming
Analyzing Problems
Nassi-Schneiderman Diagrams
Data Flow Diagrams
C Programming Language
Source code
C Compilers
Binary code
Hexadecimal Notation
Linkers
IDE Environments
Variables
Variable Names
Basic Data Types
Signed and Unsigned Types
Constants
Numeric Constants
Character Constants
String Constants
Symbolic Constants
Arrays
Character Arrays
Control Flow Constructs
Statements and blocks
Decisions
Ambiguity of else
else-if construction
switch and case
case Statements
Exit from switch
while Loop
for Loop
do while Loop
break And continue
goto And Labels

Module 4 : Operators

Module 5 : Functions

Module 6 : Pointers

Operators
Arithmetic Operators
Relational Operators
Logical Operators
In- and Decrement Operators
Assignment Operators
Unary Operator
Conditional Operators
sizeof Operator
Functions
Declaration and Definition
Parameter Passing
Call by Value
Recursion
Recursion Characteristics
Pointers
Variables and Addresses
Use of Pointers
Pointer Declaration
Initializing Pointers
Pointers to Variables
Pointer Dereferencing
Pointer Assignment
Pointers as Arguments
Pointers and Arrays
Arrays in Function Calls
Address Arithmetic
null Pointer

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl