fbpx
Code: MOB800
Duur in dagen: 3
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1400

Cursus Swift Programmeren

27-05 t/m 29-05-2019
29-07 t/m 31-07-2019
30-09 t/m 02-10-2019
25-11 t/m 27-11-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Swift Programmeren

Cursus SwiftDe cursus Swift Programmeren is bedoeld voor deelnemers die de beginselen van de nieuwste versie van Apple’s programmeertaal Swift voor iOS apps willen leren.

Voorkennis Cursus Swift

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is geen voorkennis van programmeren noodzakelijk. Voorafgaande kennis van andere programmeertalen zoals Objective C, Java of JavaScript is bevorderlijk voor de begripsvorming.

Uitvoering Training Swift Programmeren

De theorie wordt behandeld op basis van presentaties. Demos worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. Er is ruime gelegenheid tot oefenen en theorie en exercises wisselen elkaar af. De nieuwste versie van XCode wordt gebruikt als ontwikkelomgeving. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering Swift

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Swift Programmeren.

Inhoud Cursus Swift

In de cursus Swift Programmeren leren de deelnemers de basis van deze programmeer taal voor het ontwikkelen van iOS apps. Na een introductie in de XCode ontwikkelomgeving, de playgound projecten en de iOS projecten, wordt ingegaan op de syntax van de taal. Hierbij wordt ook de relatie met Objective C besproken. Aandacht wordt besteed aan Swift versies van bekende C data types zoals Int voor integers en Float voor floating points. Ook komen de voornaamste Collection types, Array en Dictionary, aan bod. Swift maakt veel gebruik van variabelen waarvan de waarde niet mag veranderen waardoor de code veiliger en duidelijker is. Aan de functie en het gebruik van deze constanten wordt ruime aandacht besteed. Ook worden de nieuwe geavanceerde types die zijn geintroduceerd zoals tuples besproken. Na de behandeling van functies en de parameter doorgifte, komen classes met properties en methods aan de orde. In tegenstelling tot sommige andere talen is het in Swift niet nodig aparte interface en implementatie files te maken voor classes. Classes zijn gedefinieerd in een enkel file en zijn dan beschikbaar voor aanroepende code. De cursus wordt afgesloten met de behandeling van closures die beschouwd kunnen worden als stukken functionaliteit die aan code kunnen worden doorgegeven en gebruikt.

Module 1 : Swift Intro

Module 2 : Swift Syntax

Module 3 : Swift Programming

What is Swift?
Why Swift
Comparison with Objective C
Xcode Environment
Environment setup
Creating Playground Project
Creating iOS Project
.playground files
Setting preferences
Using navigator
Constants
Variables
Strings
Interpolation
Statements
Printing
Comments
Data Types
Integers and Floats
Tuples
Enumerations
Operators
Arithmetic Operators
Comparison Operators
Conditionals
Overflow Checking
Looping
XCode Playground Timeline
Arrays
Array Mutability
Array Iterations
Dictionaries
Mutability of Dictionaries
Using Dictionaries
Tuples

Module 4 : Functions

Module 5 : Classes and Objects

Module 6 : Closures

Code reuse with Functions
Defining Functions
Calling Functions
Parameters
Scope of Declarations
External Parameter Names
Default Parameter Values
Returning tuples
Nested Functions
Recursion
What are Classes?
Class Definition
Classes and Objects
Access Modifiers
Class Methods
Properties
Attributes
Initializers
Value Types
Reference Types
Method Overloading
Inheritance
Closure intro
Closure Expressions
Internal Iteration
Mapping and Reducing
Computed Properties
Optionals
Optional Values
Optional Binding
Variadic parameters

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl