fbpx

Cursus Swift Programmeren

In de cursus Swift Programmeren leren de deelnemers de beginselen van de krachtige en intuïtieve programmeertaal Swift die door Apple is ontwikkeld voor het maken van apps voor iOS, Mac, Apple TV en Apple Watch. Swift is een moderne taal, eenvoudig in het gebruik en open source.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Swift Programmeren : Inhoud

  Swift Intro

  Na een introductie in de XCode ontwikkelomgeving, de playground projecten en de iOS projecten, wordt ingegaan op de syntax van de Swift taal. Hierbij wordt ook de relatie met de oudere Objective C taal besproken.

  Variables and Types

  Aandacht wordt besteed aan Swift versies van bekende C data types zoals Int en Float. Ook komen de voornaamste Collection types, Array en Dictionary, en nieuwe geavanceerde types zoals tuples aan bod. Swift maakt veel gebruik van variabelen waarvan de waarde niet mag veranderen waardoor de code veiliger en duidelijker is.

  Swift Syntax

  Vervolgens wordt ingegaan op de Swift syntax, waarbij control flow met conditionals en loops en operators aan de orde komen. En ook functies en de doorgifte van parameters staan op het programma.

  Classes en Objects

  Dan is het tijd voor de behandeling van classes met properties en methods. In tegenstelling tot sommige andere talen is het in Swift niet nodig aparte interface en implementatie files te maken voor classes.

  iOS App Architecture

  Op het programmma van de cursus Swift Programmeren staat ook hoe de taal Swift wordt gebruikt bij de ontwikkeling van iOS Apps. Hierbij komt de architectuur van iOS Apps aan de orde met Models, Views, Controller, IBOutlets en IBActions.

  Views and Controls

  De cursus wordt afgesloten met de behandeling van een behandeling van Interface Builder en de verschillende controls en views die gebruikt kunnen worden in iOS Apps.

 • Cursus Swift Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus Swift Programmeren

  De cursus Swift Programmeren is bedoeld voor deelnemers die de beginselen van de nieuwste versie van Apple's programmeertaal Swift voor iOS apps willen leren.

  Voorkennis Cursus Swift Programmeren

  Om aan de cursus Swift Programmeren te kunnen deelnemen is geen voorkennis van programmeren noodzakelijk. Voorafgaande kennis van andere programmeertalen zoals Objective C, Java of JavaScript is bevorderlijk voor de begripsvorming.

  Uitvoering Training Swift Programmeren

  De theorie wordt behandeld op basis van presentaties. Demos worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. Er is ruime gelegenheid tot oefenen en theorie en exercises wisselen elkaar af. De nieuwste versie van XCode wordt gebruikt als ontwikkelomgeving. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Swift

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Swift Programmeren.

  Cursus Swift
 • Cursus Swift Programmeren : Modules

  Module 1 : Swift Intro

  Module 2 : Swift Types

  Module 3 : Swift Syntax

  What is Swift?
  Why Swift
  Comparison with Objective C
  XCode Environment
  Environment setup
  Creating Playground Project
  Creating iOS Project
  .playground files
  Setting preferences
  Using navigator
  Constants
  Variables
  Strings
  Interpolation
  Statements
  Integers and Floats
  Dictionaries and Tuples
  Arrays
  Optionals
  Enumerations
  Operators
  Conditionals
  Overflow Checking
  Looping
  XCode Playground Timeline
  Defining Functions
  Calling Functions
  Parameters
  Scope of Declarations
  Default Parameter Values

  Module 4 : Classes and Objects

  Module 5 : iOS Apps

  Module 6 : Views and Controls

  Class Definition
  Access Modifiers
  Class Methods
  Properties
  Attributes
  Initializers
  Value Types
  Reference Types
  Method Overloading
  Inheritance
  Polymorphism
  MVC Architecture
  Model and View
  Controller
  IBOutlets
  IBActions
  Subclassing
  Delegation
  Root View Controller
  Navigation Controller
  Controlling Stack Navigation
  Controller Communication
  Interface Builder
  Basic Interaction
  Buttons and Text Fields
  Action sheets and Alerts
  The View Hierarchy
  View Behavior
  Containers and Controls
  Collection Views
  Navigation View
  Tab Bars
  Alert Views and Action Sheets
 • Cursus Swift Programmeren : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Swift Programmeren : Reviews

  Li : Gemeente Rotterdam
  Prima cursus waarin ik heb geleerd een kleine app te maken met de programmeer taal Swift. Ik had weinig voorkennis en heb er veel van geleerd.
  Ricardo : KLM
  De basiscursus Swift was prima te volgen. Zelfs zonder voorkennis.
  De instructeur wist alles goed uit te leggen in begrijpelijke taal.
  Uiteindelijk zelfs een App kunnen maken voor de iphone/ipad na drie dagen.
 • Cursus Swift Programmeren : Certificaat