fbpx

Cursus Clojure Programmeren

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Clojure Programmeren : Inhoud

  In de cursus Clojure Programmeren leren de deelnemers programmeren in de dynamische en functionele programmeer taal Clojure. Clojure heeft zijn roots in de Lisp programmeertaal en er bestaan compilers voor zowel Java als .NET zodat Clojure applicaties in beide run time omgevingen kunnen draaien.

  Clojure Intro

  De cursus gaat van start met een overzicht van de kenmerken van functioneel programmeren en hoe deze door Clojure worden ondersteund. Aandacht is er voor expression evaluation, immutability en concurrency support. Ook wordt gedemonstreerd hoe de REPL loop in Clojure kan worden gebruikt om code te runnen.

  Clojure Syntax

  Vervolgens wordt ingegaan op de variabelen en data types van de Clojure taal en komen de control flow constructies in Clojure aan de orde. Ook exception handling wordt dan behandeld.

  Functies

  Functies zijn vanzelfsprekend een centraal element in de functionele taal Clojure en er wordt ingegaan op hoe in Clojure met functies wordt gewerkt. Naast standaard functies worden ook anonymous functies, variadic functies en higher order functies zoals map and reduce behandeld. En ook het doorgeven van functies als parameters en teruggeven van functies als return value komt aan de orde.

  Data Structures

  Data Structures in Clojure worden eveneens behandeld waaronder sequences, lists, sets, vectors, maps en hashmaps. Hierbij wordt ook ingegaan op de operaties op data structures zoals set unions en intersections en het sorteren van maps.

  Advanced Types

  En ook advanced types zoals predicates, atoms, agents en watchers komen aan bod.

  Multiple Threads

  Tenslotte is het tijd voor concurrency met multiple threads in Clojure. Dan passeren ook object locking, transactions, agents en asynchronous calls de revue.

 • Cursus Clojure Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus Clojure Programmeren

  De cursus Clojure Programmeren is bedoeld voor een ieder die wil leren programmeren in de functionele programmeer taal Clojure.

  Voorkennis Cursus Clojure Programmeren

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is basiskennis van programmeren in een andere programmeertaal bevorderlijk voor de begripsvorming maar niet vereist.

  Uitvoering Training Clojure Programmeren

  De theorie wordt behandeld op basis van presentatie slides. De theorie wordt verduidelijkt door middel van demo's. Na bespreking van een module is er de mogelijkheid te oefenen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Cursus Clojure Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Clojure Programmeren.

  Cursus Clojure Programmeren
 • Cursus Clojure Programmeren : Modules

  Module 1 : Clojure Intro

  Module 2 : Language Syntax

  Module 3 : Functions

  Functional Programming
  Clojure Roots in Lisp
  Expression Evaluation
  Clojure Compilers
  Running in JVM
  Running in .NET
  Immutability
  State Management
  Concurrency Support
  Installing Clojure
  Leiningen Tool
  CounterClockwise Plugin
  REPL Loop
  Data Types
  Numbers and Strings
  char and Boolean
  nil and Atom
  Symbols
  Variables
  Require Statement
  Operators
  for and while
  doseq and dotimes
  if and if-do
  case and cond
  Exception Handling
  Function Definition
  defn Macro
  Anonymous Functions
  Functions with Parameters
  Passing Arguments
  Variadic Functions
  Ampersand Symbol
  Higher Order Functions
  Passing Functions
  Returning Functions
  filter Function
  map and reduce
  iterate and remove

  Module 4 : Data Structures

  Module 5 : Advanced Types

  Module 6 : Clojure Concurrency

  Sequences
  seq Keyword
  Creating Lists
  ISeq Interface
  List Access
  Sets
  Set Intersection
  Set Union
  Vectors
  Maps
  Key Value Pairs
  HashMaps
  SortedMaps
  Predicates
  Metadata
  vary-meta
  Atoms
  swap! Method
  compare-and-set!
  StructMaps
  Agents
  Watchers
  add-watch
  Macros
  macro-expand
  Date Class
  Threads in Clojure
  Sharing Data
  References in Clojure
  Isolation in Vars
  Mutable State
  Object Locking
  Synchronization with Refs
  Transactions
  dosync Blocks
  Asynchronous Changes
  Agent State
  send and send-off
  await and await-for
 • Cursus Clojure Programmeren : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Clojure Programmeren : Reviews

 • Cursus Clojure Programmeren : Certificaat