fbpx

Cursus Julia Computing

In de cursus Julia Computing leren de deelnemers programmeren met de dynamische programmeer taal Julia die veel gebruikt wordt bij wetenschappelijke berekeningen en een zeer goede performance levert. Net als Python en R wordt Julia gebruikt voor statistische berekeningen en data analyse, maar de executie snelheid van Julia is veel beter vergeleken met Python en R. Julia is bij uitstek geschikt voor big data analyse en ondersteunt complexe taken zoals cloud computing en parallel execution.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Julia Computing : Inhoud

  Julia Kenmerken

  De cursus Julia Computing gaat van start met een overzicht van Julia's JIT compiler en package installatie en hoe Julia ook online kan worden uitgevoerd met JuliaBox in combinatie met Jupyter notebooks. Ook worden de belangrijkste kenmerken van Julia besproken zoals Parallel Processing, Multiple Dispatch en Homoiconic Macros.

  Julia Syntax

  Vervolgens komt de Julia taal aan de orde met variabelen, data types, operators, classes en objects en control flow structures. En ook samengestelde data structuren zoals arrays, sets, dictionaries en matrices en de operaties daarop zoals generator expressions en broadcasting worden behandeld.

  Functies in Julia

  Onderdeel van het programma van de cursus Julia Computing zijn ook functies in Julia. Hierbij worden functies met multiple inputs en outputs en variable argument lists besproken en komen ook anonymous functions en higher order functies zoals map en reduce aan bod.

  Plotting met Julia

  Vanzelfsprekend wordt in de cursus Julia Computing ook aandacht besteed aan het lezen, verwerken en plotten van data in Julia. Het inlezen van CSV en DLM files in DataFrames en het maken van statistische berekeningen met de panda's library wordt behandeld. En ook data visualisatie met plot libraries als bijvoorbeeld Plotly en Bokeh passeert de revu.

  Julia en Data

  Dan is het tijd om in te gaan op hoe in Julia SQL en NoSQL databases kunnen worden benaderd en hoe gebruik gemaakt kan worden van REST Services voor het inlezen van JSON en XML data.

  Julia's Interoperabiliteit

  Tenslotte komt in de cursus Julia Computing de interoperabiliteit van Julia met andere talen zoals Fortran en C aan de orde en worden een aantal geavanceerde toepassingen van Julia zoals Cloud computing besproken.

 • Cursus Julia Computing : Training

  Doelgroep Cursus Julia Computing

  De cursus Julia Computing is bestemd voor Big Data analisten en wetenschappers die Julia willen gebruiken om hun data te analyseren en voor het maken van statische analyses.

  Voorkennis cursus Julia Computing

  Ervaring met programmeren is bevorderlijk voor een goede begripsvorming maar is niet vereist.

  Uitvoering Training Julia Computing

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties en voorbeelden. De concepten worden toegelicht met demo's. Daarna is er tijd om er zelf mee te oefenen. Juno wordt gebruikt als ontwikkelomgeving. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Cursus Julia Computing

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Julia Computing.

  Cursus Julia Computing
 • Cursus Julia Computing : Modules

  Module 1 : Julia Intro

  Module 2 : Julia Language

  Module 3 : Data Structures

  Intro Julian World
  JIT Compiler
  Installing Julia
  JuliaBox
  Package Installation
  Role in Data Science
  Julia Features
  Parallel Processing
  Multiple Dispatch
  Homoiconic Macros
  Interlanguage Cooperation
  Variables
  Data Types
  Number Systems
  Classes and Objects
  Object References
  Floating Points
  Flow Control
  Operators
  Strings
  String Interpolation
  Common String Functions
  Arrays and Indexing
  Multiple Dimensions
  Generator Expressions
  Sorting
  Ellipsis Operator
  Sets
  Dictionaries
  Keys and Values
  Matrices
  Matrix Multiplication
  Broadcasting

  Module 4 : Functions

  Module 5 : Working with Data

  Module 6 : Plotting

  Defining Functions
  Parameter Passing
  Multiple Inputs
  Variable Argument Lists
  Multiple Outputs
  Anonymous Functions
  Map and Reduce
  Multiple Dispatches
  Operators as Functions
  Returning Functions
  Stream and Text I/O
  Byte Array Streaming
  Reading Files
  Structured Data Sets
  CSV and DLM Files
  DataFrames
  RDataSets
  Statistics and Estimations
  Pandas
  Time Series
  Data Visualization
  Plot as Object
  Plots Package
  Default Plot Behavior
  Decorating Plots
  SubPlots
  Graphic Engines
  Plotly
  Bokeh
  Images

  Module 7 : Databases

  Module 8 : Interoperability

  Module 9 : Working with Julia

  Database Interface
  ODBC and JDBC
  SQLite
  NoSQL Datastores
  Key Value Systems
  Document Datastores
  RESTful interfacing
  HTTP Verbs
  JSON and XML
  Calling C and Fortran
  Julia API
  Calling API from C
  Metaprogramming
  Symbols
  Macros
  Error Handling
  Redirection and Pipes
  Parallel Operations
  Networking
  Frequency Analysis
  Stochastic Simulations
  Bayesian Methods
  Optimization Problems
  JuliaWeb Group
  Cloud Services
  AWS Cloud
  Google Cloud
 • Cursus Julia Computing : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Julia Computing : Reviews

 • Cursus Julia Computing : Certificaat