fbpx

Cursus GIT voor Developers

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus GIT voor Developers : Inhoud

  In de cursus Git voor developers leren de deelnemers de concepten van gedistribueerde versie controle te begrijpen en effectief te beginnen met het gebruik van de GitHub suite van tools.

  Aandacht wordt besteed aan Git repositories die zich zowel locaal als remote kunnen bevinden, hoe versies kunnen worden gecommit en mogelijk ook weer teruggedraaid.

  Verder wordt behandeld wat Git branching is en welke branching en merge strategieen je kunt gebruiken. Ook de aansturing via de command line komt aan de orde.

  Verder wordt aandacht besteed aan typische GitHub workflows, het ongedaan maken van fouten, history manipulatie in een gedistribueerde werkomgeving.

  Tenslotte worden een aantal van de beschikbare tools behandeld zoals Revision Selection, Interactive Staging, Rewriting History en Debugging with Git (bisect).

 • Cursus GIT voor Developers : Training

  Doelgroep Cursus GIT voor Developers

  De cursus GIT voor Developers is bestemd voor developers die Git en GitHub willen gebruiken voor gedistribueerde versie controle.

  Voorkennis GIT

  Om aan de cursus GIT voor Developers te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met software development in een moderne taal zoals Java, C++, C# of PHP vereist.

  Uitvoering Training GIT voor Developers

  De theorie wordt besproken aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met oefeningen. Demo projecten in dienen te verheldering van de behandelde concepten. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering GIT voor Developers

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat GIT voor Developers.

  Cursus GIT
 • Cursus GIT voor Developers : Modules

  Module 1 : Git Intro

  Module 2 : Git Branching

  Module 3 : Git on the Server

  What is Git?
  Git and DVCS concepts
  GitHub platform
  Repositories
  Desktop repositories
  Recording Changes to the Repository
  Viewing the Commit History
  Undoing Things
  Tagging
  Document versioning
  Configuration and customization
  Branching and Merging
  Branche Management
  Branching Workflows
  Remote Branches
  Rebasing
  Branching strategies
  Merge strategies
  Conflict resolution
  Multiple remotes
  Fork maintenance
  Temporary branching solutions
  The Protocols
  Getting Git on a Server
  Generating SSH Public Key
  Setting up the Server
  Public Access
  Hosted Git (GitHub)
  Local and remote repositories
  Distributed version control
  Working with Remotes
  Remote repository interaction
  Repository integration

  Module 4 : Distributed Git

  Module 5 : Git Tools

  Distributed Workflows
  Contributing to a Project
  Maintaining a Project
  Synchronization
  Collaboration patterns
  Collaboration workflows
  Project management
  Git Configuration
  Attributes and Hooks
  Local and remote synchronization
  Shortcuts and efficiencies
  Revision Selection
  Interactive Staging
  History reordering
  History editing
  Rewriting History
  Debugging with bisect
  Submodules
  Subtree Merging
  Accidental commits
  Ignore patterns uses
  Aliases beyond-the-basics
 • Cursus GIT voor Developers : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus GIT voor Developers : Reviews

 • Cursus GIT voor Developers : Certificaat