fbpx

Cursus MySQL Administration

In de cursus MySQL Administration leren de deelnemers een MySQL database te configureren en beheren. MySQL is een open source relationeel database management system (RDBMS) van Oracle. Oorspronkelijk werd MySQL vooral gebruikt voor web applicaties met PHP, maar ook andere programmeertalen zoals Java zijn mogelijk. In de cursus wordt gebruik gemaakt van de nieuwste versie van de MySQL database en van de MySQL Workbench.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus MySQL Administration : Inhoud

  MySQL Intro

  De cursus MySQL Administration gaat van start met een bespreking van de mysqld daemon die op de server draait en een reeks client programma's zoals mysql en mysqldump waarmee interactief met de server gecommuniceerd kan worden. Ook worden de commando's SHOW en DESCRIBE en MySQL server variabelen behandeld.

  Configuring MySQL

  Vervolgens wordt ingegaan het installeren, opstarten en afsluiten van een MySQL server. Ook het configureren van MySQL componenten en van de verschillende storage engines komt aan de orde.

  MySQL Architecture

  Tevens wordt aandacht besteed aan de interne Architectuur van de MySQL server waarbij Communication Protocols en Storage Engine Tiers de revue passeren. En worden de data types in MySQL besproken.

  Storage en Locking

  In de cursus MySQL Administration wordt ook ingegaan storage en locking. Daarbij wordt het verschil tussen table-level locking en row-level locking besproken. InnoDB is de enige storage engine die row-level locking ondersteunt en daarmee ACID transactions.

  Backup and Recovery

  Eveneens wordt aandacht besteed het onderhoud van MySQL server inclusief back-up, recovery en optimalisatie. Export van data met mysqldump en import met mysqlimport staat wordt daarbij besproken.

  Security

  Dan is het tijd voor de beveiliging van een MySQL installatie. Aan de orde komt het toekennen en onderhouden van GRANTS en PRIVILEGES evenals het beheer van gebruikers en toegangsrechten. Ook wordt aandacht besteed aan operating, file system en network security.

  Optimization and Scaling

  Tenslotte staat optimalisatie van een MySQL database op het programma. Hierbij wordt ingegaan op explain to analyze Queries, het gebruik van indexes, de Query Cache evenals op het gebruik van meerdere servers en replicatie.

 • Cursus MySQL Administration : Training

  Doelgroep Cursus MySQL Administration

  De cursus MySQL Administration is bedoeld voor database beheerders die willen leren MySQL databases en MySQL servers te beheren, te monitoren en te ondersteunen.

  Voorkennis MySQL Administration

  Voor deelname aan de cursus MySQL Administration is kennis van de SQL query taal en databases een vereiste.

  Uitvoering Training MySQL Administration

  De stof wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. Demo's verduidelijken de theorie en praktische oefeningen zorgen voor een verwerking van de stof. Deze cursus behandelt de stof die nodig is voor de Oracle MySQL Database Administrator certificering. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering MySQL Administration

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat MySQL Administration.

  Cursus MySQL Administration
 • Cursus MySQL Administration : Modules

  Module 1 : Intro MySQL

  Module 2 : Configuring MySQL

  Module 3 : MySQL Architecture

  Client Program Limitations
  mysql en mysqld
  MySQL Admin
  What is Metadata?
  mysqlshow Utility
  SHOW Command
  DESCRIBE Command
  Information_Schema Database
  MySQL Server Options
  MySQL Server Variables
  MySQL Status Variables
  MySQL Distributions
  SQL Parser
  Client/Server Overview
  Installing on Windows
  Installing on Linux
  Starting and Stopping
  Log and Status Files
  The Default SQL Mode
  Time Zone Tables
  Some Security Issues
  MySQL Error Messages
  The SHOW Statement
  SQL Modes
  The PERROR Utility
  The Log
  The Error Log
  The Slow Query Log
  Communication Protocols
  Storage Engine Tiers
  Disk Space and Memory Usage
  Table Properties
  Obtaining Table Metadata
  Column Attributes
  Bit and Numeric Data Types
  Character String Data Types
  Binary String Data Types
  Enum and Set Data Types
  Temporal Data Types
  Auto_Increment
  Missing or Invalid Data Values
  Performance Issues Character sets

  Module 4 : Storage and Locking

  Module 5 : Table Maintenance

  Module 6 : Backup and Recovery

  Locking Concepts
  Explicit Table Locking
  Advisory Locking
  Preventing Locking Problems
  Innodb Status
  The MYISAM Engine
  Locking with MYISAM Tables
  The Merge Engine
  Other Engines: Archive,
  Memory, Federated
  Blackhole, NDBCluster
  Transactions
  Referential Integrity
  Physical Characteristics of Innodb Tables
  Tablespace Configuration
  Log File and Buffer Configuration
  Table Maintenance Operations
  Check, Repair, Analyze, Optimize
  MySQL Check
  MYISAMCHK
  Repairing Innodb Tables
  Enabling MYISAM AutoRepair
  Backup and Recovery Strategy
  Disaster Recovery Plan
  Backup and Recovery Plan
  Binary Backups of MYISAM Tables
  Binary Backups of Innodb Tables
  Recovery
  Import and Export Operations
  Exporting Using SQL
  Importing Using SQL
  Exporting using mysqldump
  Importing using mysqlimport

  Module 7 : Security

  Module 8 : Stored Procedures

  Module 9 : Optimization

  User Accounts
  Creating Users
  Changing Passwords
  Dropping Users
  Granting Privileges
  Revoking Privileges
  Resource Limits
  Show Grants Command
  Operating System Security
  File System Security
  Network Security
  User Variables
  Prepared Statements
  Types of Stored Routines
  Benefits of Stored Routines
  Stored Routines Features
  Stored Routine Maintenance
  Stored Routine Privileges
  Stored Routine Execution Security
  DML Triggers
  The Create Trigger Statement
  Managing Triggers
  Optimization Process
  Using Explain to Analyze Queries
  Indexes for Performance
  Creating and Dropping Indexes
  Indexing and Joins
  Normalisation
  General Table Optimizations
  Measuring Server Load
  Server Parameters
  Query Optimizer Performance
  The Query Cache

  Module 10 : Environment Optimization

  Module 11 : Scaling MYSQL

  Module 12 : MySQL Workbench

  Choosing the Platform
  Hardware Configurations
  Disk Issues on Linux
  Symbolic Links
  Optimizing the Operating System
  Event Scheduler Configuration
  Creating and Altering Events
  Event scheduler monitoring
  Events and privileges
  Partitioned tables Concepts
  Range partitioning
  Hash partitioning
  Key partitioning
  List partitioning
  Composite Partitioning
  Maintenance of partitioned tables
  Using Multiple Servers
  Replication
  Installation
  Connecting
  Server Information
  Service Control
  User Administration
  Privileges
  Health
  Backup and Restore
  Catalogs
 • Cursus MySQL Administration : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus MySQL Administration : Reviews

  Rene : ZZP
  Veel geleerd in deze degelijke training. Ik kan nu overweg met vele taken in MySQL en MariaDB. Nu verder in praktijk brengen.
  Johan : UMC
  Eerst SQL fundamentals gedaan, dit is een goed vervolg daarop. De docent is zeer ervaren, en kan de stof helder overbrengen. Knap dat hij op welke vraag dan ook betreffende de stof het antwoord weet te geven.
 • Cursus MySQL Administration : Certificaat