fbpx
Code: DAT300
Duur in dagen: 5
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 2499

Cursus MySQL Administration

08-07 t/m 12-07-2019
09-09 t/m 13-09-2019
04-11 t/m 08-11-2019
06-01 t/m 10-01-2020
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus MySQL Administration

Cursus MySQL Administration Iedereen die wil leren MySQL databases en MySQL servers te beheren, te monitoren en te ondersteunen.

Voorkennis MySQL Administration

Voor deelname aan deze cursus is kennis van de SQL query taal en databases een vereiste.

Uitvoering Training MySQL Administration

De stof wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. Demo’s verduidelijken de theorie en praktische oefeningen zorgen voor een verwerking van de stof. Deze cursus behandelt de stof die nodig is voor de Oracle MySQL 5 Database Administrator certificering. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering MySQL Administration

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat MySQL Administration.

Inhoud Cursus MySQL Administration

De cursus MySQL Administration is bedoeld voor MySQL database beheerders die basis kennis hebben van een MySQL database en SQL commando’s. De cursus biedt praktische ervaring in het opzetten en onderhouden van een MySQL server, inclusief back-up, recovery, configuratie en optimalisatie. In deze cursus zullen de deelnemers leren om een MySQL server te installeren, op te starten en af te sluiten, MySQL componenten te configureren en de verschillende storage engines die MySQL ondersteunt te gebruiken. Ze zullen ook leren om de beveiliging van een MySQL installatie te onderhouden door het beheer van gebruikers en toegangsrechten. Tenslotte zullen ze leren om met de MySQL Administrator Graphical User Interface te werken voor het maken back-ups en het uitvoeren van restore activiteiten en zullen ze met behulp van diverse MySQL tools leren database replicatie uit te voeren in MySQL.

Module 1 : Intro MySQL

Module 2 : Configuring MySQL

Module 3 : MySQL Architecture

Introduction
Client Program Limitations
mysql
MySQL Admin
What is Metadata?
The mysqlshow Utility
The SHOW and DESCRIBE Commands
The Information_Schema Database
MySQL Server Options and Variables
MySQL Status Variables
MySQL Distributions
Installing on Windows
Installing on Linux and UNIX
Starting and Stopping on Windows
Starting and Stopping on UNIX/Linux
Log and Status Files
The Default SQL Mode
Time Zone Tables
Some Security Issues
MySQL Error Messages
The SHOW Statement
SQL Modes
The PERROR Utility
The Log
The Error Log
The Slow Query Log
Client/Server Overview
Communication Protocols
The SQL Parser and Storage Engine Tiers
How MySQL Uses Disk Space and Memory
Table Properties
Creating and altering Tables
Dropping and emptying Tables
Obtaining Table Metadata
Column Attributes
Bit and Numeric Data Types
Character String Data Types
Binary String Data Types
Enum and Set Data Types
Temporal Data Types
Auto_Increment
Handling Missing or Invalid Data Values
Performance Issues with Character sets

Module 4 : Storage and Locking

Module 5 : Table Maintenance

Module 6 : Backup and Recovery

Locking Concepts
Explicit Table Locking
Advisory Locking
Preventing Locking Problems
Introduction
The MYISAM Engine
Locking with MYISAM Tables
The Merge Engine
Other Engines: Archive, Memory, Federated, Blackhole, NDBCluster
Features of Innodb
Transactions
Referential Integrity
Physical Characteristics of Innodb Tables
Tablespace Configuration
Log File and Buffer Configuration
Innodb Status
Table Maintenance Operations
Check Table
Repair Table
Analyze Table
Optimize Table
MySQL Check
MYISAMCHK
Repairing Innodb Tables
Enabling MYISAM AutoRepair
Planning and Implementing a Backup and Recovery Strategy
Defining a Disaster Recovery Plan
Testing a Backup and Recovery Plan
The Advantages and Disadvantages of Different Methods
Binary Backups of MYISAM Tables
Binary Backups of Innodb Tables
Recovery
Import and Export Operations
Exporting Using SQL
Importing Using SQL
Exporting from the Command Line using mysqldump
Importing from the Command Line using mysqlimport

Module 7 : Security

Module 8 : Stored Procedures and Triggers

Module 9 : Optimization

User Accounts
Creating Users
Renaming Users
Changing Passwords
Dropping Users
Granting Privileges
The User Table
Connection Validation
Types of Privileges
Revoking Privileges
Resource Limits
The MySQL Database
The Show Grants Command
Privileges
Security Issues
Operating System Security
Filesystem Security
Log Files and Security
Network Security
Upgrade-related Security Issues
Upgrading the Privilege Tables
Security-Related SQL_Mode Values
User Variables
Prepared Statements
Types of Stored Routines
Benefits of Stored Routines
Stored Routines Features
Stored Routine Maintenance
Stored Routine Privileges and Execution Security
DML Triggers
The Create Trigger Statement
Managing Triggers
Optimization Overview
Optimization Process
Planning a Routine Monitoring Regime
Setting Suitable Goals
Identifying Candidates for Query Analysis
Using Explain to Analyze Queries
Meaning of Explain Output
Using Explain Extended
Indexes for Performance
Creating and Dropping Indexes
Obtaining Index Metadata
Indexing and Joins
MyIsam Index Caching
Normalisation
General Table Optimizations
Myisam Specific Optimizations
Innodb Specific Optimizations
Other Engine Specific Optimizations
Measuring Server Load
System Factors
Server Parameters
Query Optimizer Performance
The Query Cache

Module 10 : Environment Optimization

Module 11 : Scaling MYSQL

Module 12 : MySQL Workbench

Choosing the Platform
Hardware Configurations
Disk Issues on Linux
Symbolic Links
Optimizing the Operating System
Exercises: Optimizing the Environment
Event scheduler concepts
Event scheduler configuration
Creating, altering and dropping events
Event scheduler monitoring
Events and privileges
Partitioned tables concepts
Range partitioning
Hash partitioning
Key partitioning
List partitioning
Composite partitioning or subpartitioning
Maintenance of partitioned tables
Using Multiple Servers
Replication
Installation
Connecting
Server Information
Service Control
User Administration
Privileges
Health
Backup and Restore
Catalogs

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl