fbpx

Cursus MySQL Administration

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus MySQL Administration : Inhoud

  De cursus MySQL Administration is bedoeld voor MySQL database beheerders die basis kennis hebben van een MySQL database en SQL commando's. In de cursus wordt gebruik gemaakt van de nieuwste versie van de MySQL database.

  De cursus biedt praktische ervaring in het opzetten en onderhouden van een MySQL server, inclusief back-up, recovery, configuratie en optimalisatie.

  In deze cursus zullen de deelnemers leren om een MySQL server te installeren, op te starten en af te sluiten, MySQL componenten te configureren en de verschillende storage engines die MySQL ondersteunt te gebruiken.

  Ze zullen ook leren om de beveiliging van een MySQL installatie te onderhouden door het beheer van gebruikers en toegangsrechten.

  Tenslotte zullen ze leren om met de MySQL Administrator Graphical User Interface te werken voor het maken back-ups en het uitvoeren van restore activiteiten en zullen ze met behulp van diverse MySQL tools leren database replicatie uit te voeren in MySQL.

 • Cursus MySQL Administration : Training

  Doelgroep Cursus MySQL Administration

  De cursus MySQL Administration is bedoeld voor database beheerders die willen leren MySQL databases en MySQL servers te beheren, te monitoren en te ondersteunen.

  Voorkennis MySQL Administration

  Voor deelname aan de cursus MySQL Administration is kennis van de SQL query taal en databases een vereiste.

  Uitvoering Training MySQL Administration

  De stof wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. Demo's verduidelijken de theorie en praktische oefeningen zorgen voor een verwerking van de stof. Deze cursus behandelt de stof die nodig is voor de Oracle MySQL Database Administrator certificering. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering MySQL Administration

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat MySQL Administration.

  Cursus MySQL Administration
 • Cursus MySQL Administration : Modules

  Module 1 : Intro MySQL

  Module 2 : Configuring MySQL

  Module 3 : MySQL Architecture

  Client Program Limitations
  mysql
  MySQL Admin
  What is Metadata?
  mysqlshow Utility
  SHOW Command
  DESCRIBE Command
  Information_Schema Database
  MySQL Server Options
  MySQL Server Variables
  MySQL Status Variables
  MySQL Distributions
  SQL Parser
  Client/Server Overview
  Installing on Windows
  Installing on Linux
  Starting and Stopping
  Log and Status Files
  The Default SQL Mode
  Time Zone Tables
  Some Security Issues
  MySQL Error Messages
  The SHOW Statement
  SQL Modes
  The PERROR Utility
  The Log
  The Error Log
  The Slow Query Log
  Communication Protocols
  Storage Engine Tiers
  Disk Space and Memory Usage
  Table Properties
  Obtaining Table Metadata
  Column Attributes
  Bit and Numeric Data Types
  Character String Data Types
  Binary String Data Types
  Enum and Set Data Types
  Temporal Data Types
  Auto_Increment
  Missing or Invalid Data Values
  Performance Issues Character sets

  Module 4 : Storage and Locking

  Module 5 : Table Maintenance

  Module 6 : Backup and Recovery

  Locking Concepts
  Explicit Table Locking
  Advisory Locking
  Preventing Locking Problems
  Innodb Status
  The MYISAM Engine
  Locking with MYISAM Tables
  The Merge Engine
  Other Engines: Archive,
  Memory, Federated
  Blackhole, NDBCluster
  Transactions
  Referential Integrity
  Physical Characteristics of Innodb Tables
  Tablespace Configuration
  Log File and Buffer Configuration
  Table Maintenance Operations
  Check, Repair, Analyze, Optimize
  MySQL Check
  MYISAMCHK
  Repairing Innodb Tables
  Enabling MYISAM AutoRepair
  Backup and Recovery Strategy
  Disaster Recovery Plan
  Backup and Recovery Plan
  Binary Backups of MYISAM Tables
  Binary Backups of Innodb Tables
  Recovery
  Import and Export Operations
  Exporting Using SQL
  Importing Using SQL
  Exporting using mysqldump
  Importing using mysqlimport

  Module 7 : Security

  Module 8 : Stored Procedures

  Module 9 : Optimization

  User Accounts
  Creating Users
  Changing Passwords
  Dropping Users
  Granting Privileges
  Revoking Privileges
  Resource Limits
  Show Grants Command
  Operating System Security
  File System Security
  Network Security
  User Variables
  Prepared Statements
  Types of Stored Routines
  Benefits of Stored Routines
  Stored Routines Features
  Stored Routine Maintenance
  Stored Routine Privileges
  Stored Routine Execution Security
  DML Triggers
  The Create Trigger Statement
  Managing Triggers
  Optimization Process
  Using Explain to Analyze Queries
  Indexes for Performance
  Creating and Dropping Indexes
  Indexing and Joins
  Normalisation
  General Table Optimizations
  Measuring Server Load
  Server Parameters
  Query Optimizer Performance
  The Query Cache

  Module 10 : Environment Optimization

  Module 11 : Scaling MYSQL

  Module 12 : MySQL Workbench

  Choosing the Platform
  Hardware Configurations
  Disk Issues on Linux
  Symbolic Links
  Optimizing the Operating System
  Event Scheduler Configuration
  Creating and Altering Events
  Event scheduler monitoring
  Events and privileges
  Partitioned tables Concepts
  Range partitioning
  Hash partitioning
  Key partitioning
  List partitioning
  Composite Partitioning
  Maintenance of partitioned tables
  Using Multiple Servers
  Replication
  Installation
  Connecting
  Server Information
  Service Control
  User Administration
  Privileges
  Health
  Backup and Restore
  Catalogs
 • Cursus MySQL Administration : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus MySQL Administration : Reviews

  Rene : ZZP
  Veel geleerd in deze degelijke training. Ik kan nu overweg met vele taken in MySQL en MariaDB. Nu verder in praktijk brengen.
  Johan : UMC
  Eerst SQL fundamentals gedaan, dit is een goed vervolg daarop. De docent is zeer ervaren, en kan de stof helder overbrengen. Knap dat hij op welke vraag dan ook betreffende de stof het antwoord weet te geven.
 • Cursus MySQL Administration : Certificaat