fbpx

Cursus Spring Boot Development

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Spring Boot Development : Inhoud

  In de cursus Spring Boot Development leer je op een snelle en efficiënte manier applicaties en microservices te ontwikkelen met Spring Boot. In de training worden essentiële kenmerken van Spring Boot behandeld zoals opiniated Spring Boot Starters, embedded servers, automatische configuratie, metrics en externalized configuratie.

  Spring Intro

  De cursus gaat van start met een overzicht de belangrijkste Spring principes zoals het laden van beans in de bean container en dependency injection.

  Spring Boot

  Vervolgens wordt behandeld hoe in Spring Boot voorgedefinieerde configuraties fungeren als startpunt voor een Spring Boot applicatie. Ook wordt ingegaan op andere hoofdcomponenten van Spring Boot zoals de Autoconfigurator, de Actuator en het Command Line Interface (CLI).

  Dependency Injection

  Uitgebreid wordt ingegaan op dependency injection met de bijbehorende annotaties zoals @Component, @Qualifier, @Repository and @Service. De interne werking van dependency injection met Java Reflection wordt toegelicht.

  Application Configuration

  Onderdeel van het cursus programma zijn ook de auto configuratie mogelijkheden in Spring Boot. Componenten kunnen met annotaties als @EnableAutoConfiguration mits geregistreerd in met @Configuration geannoteerde classes aan elkaar worden gelinkt.

  Aspect Orientation

  En ook wordt Aspect Orientation in Spring Boot aan de orde gesteld. Crosscutting concerns in een applicatie zoals security of profiling kunnen in zogeheten aspects worden opgenomen zonder de main program flow te verstoren.

  Spring JDBC en Spring Data

  Database benadering vanuit Spring Boot applicaties komt aan bod bij de behandeling van Spring JDBC en Spring Data. Diverse Spring templates die boilerplate code helpen voorkomen zoals jdbcTemplate en MongoTemplate evenals JPA repositories worden besproken.

  Spring REST

  Spring Boot is bij uitstek geschikt om met compacte code REST API's te benaderen. Ingegaan wordt op de verschillende annotaties die hierbij van belang zijn zoals @RestController, @ResponseStatus en @JsonView.

  Spring Extensions

  Tenslotte komen diverse Spring extensie projecten aan de orde zoals Spring Security en Spring Cloud.

 • Cursus Spring Boot Development : Training

  Doelgroep Cursus Spring Boot Development

  De cursus Spring Boot Development is bestemd voor ervaren Java Developers die Spring Boot willen gebruiken voor applicatie ontwikkeling.

  Voorkennis Cursus Spring Boot Development

  Ervaring met programmeren in Java en object oriëntatie is vereist om deel te kunnen nemen aan deze cursus. Voorkennis van het Spring Framework is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

  Uitvoering Training Spring Boot Development

  De concepten worden behandeld aan de hand van presentaties en demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Spring Boot Development

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Spring Boot Development.

  Cursus Spring Boot Development
 • Cursus Spring Boot Development : Modules

  Module 1 : Spring Core

  Module 2 : Spring Boot

  Module 3 : Dependency Injection

  Spring Framework Overview
  Spring Configuration
  Spring Dependency Injection
  Non IoC versus IoC
  Application Context
  Beans Life Cycle
  XML Configuration
  Configuration with Annotations
  Component Scanning
  Spring Java Configuration
  Aware Interfaces
  What is Spring Boot?
  Advantages Spring Boot
  Spring Boot Flavors
  Key Spring Boot Components
  Spring Boot Starter
  Starter Dependencies
  Spring Boot Autoconfigurator
  @SpringBootApplication
  Spring Boot CLI
  Spring Boot Internals
  Spring Boot Actuator
  Non-IoC or Dependency Injection
  Benefits of Dependency Injection
  Constructor Dependency Injection
  Setter Dependency Injection
  Autowiring with @Autowired
  @Qualifier Annotation
  @Component Annotation
  @Repository and @Service
  Bean scopes
  Event Handling
  Internationalization

  Module 4 : Application Configuration

  Module 5 : Aspect Orientation

  Module 6 : Spring JDBC

  Configuration Classes
  @Configuration Annotation
  @Bean Annotation
  @Enable Annotations
  @EnableAutoConfiguration
  Autowiring and Component Scanning
  @EnableScheduling
  Wire External Values
  Spring Expression Language
  @Value Annotation
  @PropertySource Annotation
  What is AOP?
  The need for AOP
  Crosscutting Concerns
  Traditional Approach
  Spring AOP
  AOP Concepts
  AOP Key Terms
  Aspects and Weaving
  Pointcuts and Joinpoints
  ProxyFactoryBean
  Spring AOP Configuration
  Spring and JDBC
  JDBC Architecture
  JDBC Drivers and URL’s
  Spring JDBC Data Access
  Spring DAO with JdbcTemplate
  Data Source Injection
  Querying using JdbcTemplate
  RowMapper
  Querying and Populating Objects
  Updating with JdbcTemplate
  ResultsetExtractor

  Module 7 : Spring Data

  Module 8 : Spring REST

  Module 9 : Spring Security

  What is Spring Data?
  Spring Data Configuration
  CRUD Out of the Box
  JPA Repositories
  Persisting and Modifying Entities
  Spring Data Queries
  @Query Annotation
  Named and Async Queries
  Paging Results
  Transaction Handling
  @Transactional Annotation
  MongoDB Template
  Mapping and Inserting Documents
  REST Web Services
  @RestController
  HttpEntity and ResponseEntity
  Default Content Types
  Default Status Codes
  @ResponseStatus and HttpStatus
  Working with XML and JSON
  Multiple Representations
  Filtering with @JsonView
  REST Clients
  RestTemplate
  Sending HTTP Requests
  Reading Responses
  Spring Security Model
  Process Behind Security Interceptors
  Authentication Manager
  Configuring authentication
  Intercepting URLs
  Security at the method level
  Access Decision Manager
  Security Based on Roles
  Security Based on Identity
  Access Denied Handling
  Securing REST Services
  JSON Web Tokens
  OAuth2 Authentication

  Module 10 : Spring Cloud

  What is Spring Cloud?
  Spring Cloud Config
  Eureka Service
  Spring Cloud Bus
  Spring Cloud Cluster
  Spring Cloud Security
  Spring Cloud Data Flow
  Spring Cloud Connectors
  Spring Cloud Task App Starters
  Spring Cloud Zookeeper
  Spring Cloud CLI
  Spring Cloud Gateway
  Spring Cloud Pipelines
 • Cursus Spring Boot Development : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Spring Boot Development : Reviews

 • Cursus Spring Boot Development : Certificaat