fbpx
 • Nederlands
 • Engels

Cursus Spring Boot Development

Regio:
 • Training
 • Inhoud
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Spring Boot Development : Training

  Doelgroep Cursus Spring Boot Development

  De cursus Spring Boot Development is bestemd voor ervaren Java Developers die Spring Boot willen gebruiken voor applicatie ontwikkeling.

  Voorkennis Cursus Spring Boot Development

  Ervaring met programmeren in Java en object oriëntatie is vereist om deel te kunnen nemen aan deze cursus. Voorkennis van het Spring Framework is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

  Uitvoering Training Spring Boot Development

  De concepten worden behandeld aan de hand van presentaties en demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Spring Boot Development

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Spring Boot Development.

  Cursus Spring Boot Development
 • Cursus Spring Boot Development : Inhoud

  In de cursus Spring Boot Development leer je op een snelle en efficiente manier applicaties en microservices te ontwikkelen met Spring Boot. In de training worden essentiele kenmerken van Spring Boot behandeld zoals opiniated Spring Boot Starters, embedded servers, automatische configuratie, metrics en externalized configuratie. Ook komen diverse Spring extensie projecten aan de orde.

 • Cursus Spring Boot Development : Modules

  Module 1 : Spring Core

  Module 2 : Groovy

  Module 3 : Spring Boot

  Spring Framework Overview
  Spring Configuration
  Spring Dependency Injection
  Non IoC versus IoC
  BeanFactory
  Application Context
  Beans Life Cycle
  XML Configuration
  Configuration with Annotations
  Component Scanning
  Spring Java Configuration
  Aware Interfaces
  What is Groovy?
  Groovy Features
  HelloWorld in Groovy
  Removing Noise
  Removing Boilerplate
  Dynamic Types
  Variable Interpolation
  POJOs on Steroids
  Script Support
  Differences with Java
  Running Groovy Scripts
  Groovy Development Kit
  What is Spring Boot?
  Advantages Spring Boot
  Goal of Spring Boot
  Spring Boot Flavors
  Key Spring Boot Components
  Spring Boot Starter
  Starter Dependencies
  Spring Boot Autoconfigurator
  @SpringBootApplication
  Spring Boot CLI
  Spring Boot Internals
  Spring Boot Actuator

  Module 4 : Dependency Injection

  Module 5 : Application Configuration

  Module 6 : Aspect Orientation

  Non-IoC or Dependency Injection
  Benefits of Dependency Injection
  Constructor Dependency Injection
  Setter Dependency Injection
  Autowiring with @Autowired
  @Qualifier Annotation
  @Component Annotation
  @Repository and @Service
  Bean scopes
  Event Handling
  Internationalization
  Configuration Classes
  @Configuration Annotation
  @Bean Annotation
  @Enable Annotations
  @EnableAutoConfiguration
  Autowiring and Component Scanning
  @EnableScheduling
  Wire External Values
  Spring Expression Language
  @Value Annotation
  @PropertySource Annotation
  What is AOP?
  The need for AOP
  Crosscutting Concerns
  Traditional Approach
  Spring AOP
  AOP Concepts
  AOP Key Terms
  Aspects and Weaving
  Pointcuts and Joinpoints
  ProxyFactoryBean
  Spring AOP Configuration

  Module 7 : Spring JDBC

  Module 8 : Spring Data

  Module 9 : Spring REST

  Spring and JDBC
  JDBC Architecture
  Executing Statements
  JDBC Drivers and URL’s
  Spring JDBC Data Access
  Spring DAO with JdbcTemplate
  Data Source Injection
  Querying using JdbcTemplate
  RowMapper
  Querying and Populating Objects
  Updating with JdbcTemplate
  ResultsetExtractor
  Callbacks
  NamedParameterJdbcTemplate
  What is Spring Data?
  Spring Data Configuration
  CRUD Out of the Box
  JPA Repositories
  Persisting and Modifying Entities
  Spring Data Queries
  @Query Annotation
  Named and Async Queries
  Paging Results
  Spring Data MVC Integration
  Transaction Handling
  @Transactional Annotation
  MongoDB Template
  Mapping and Inserting Documents
  REST Web Services
  @RestController
  HttpEntity and ResponseEntity
  Default Content Types
  Default Status Codes
  @ResponseStatus and HttpStatus
  Working with XML and JSON
  Multiple Representations
  Filtering with @JsonView
  REST Clients
  RestTemplate
  Sending HTTP Requests
  Reading Responses
  Error Handlers

  Module 10 : Spring Security

  Module 11 : Spring Cloud

  Spring Security Model
  Process Behind Security Interceptors
  Authentication Manager
  Configuring authentication
  Intercepting URLs
  Security at the method level
  Access Decision Manager
  Security Based on Roles
  Security Based on Identity
  Access Denied Handling
  Securing REST Services
  JSON Web Tokens
  OAuth2 Authentication
  What is Spring Cloud?
  Spring Cloud Config
  Eureka Service
  Spring Cloud Bus
  Spring Cloud Cluster
  Spring Cloud Security
  Spring Cloud Data Flow
  Spring Cloud Connectors
  Spring Cloud Task App Starters
  Spring Cloud Zookeeper
  Spring Cloud CLI
  Spring Cloud Gateway
  Spring Cloud Pipelines
 • Cursus Spring Boot Development : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Spring Boot Development : Reviews

 • Cursus Spring Boot Development : Certificaat