fbpx

Cursus Pascal Programmeren

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Pascal Programmeren : Inhoud

  In de cursus Pascal Programmeren leren de deelnemers de algemeen toepasbare en oorspronkelijk procedurele taal Pascal voor het ontwikkelen van betrouwbare en efficiënte applicaties. Pascal ontstond begin 70-er jaren met als doel programmeren te onderwijzen als een systematische discipline. Pascal is gebaseerd op de Algol-taal en heeft veel aanhang verworven in academische milieu's. Pascal ondersteunt ook object georiënteerd programmeren en het GUI Framework Delphi is gebaseerd op Pascal.

  Pascal Intro

  De cursus gaat van start met een overzicht van de programma structuur van Pascal, de coding style, de indeling in Units en de Scope rules in Pascal. Ook wordt aandacht besteed aan compiler directives, conditional defines en include files.

  Pascal Syntax

  Vervolgens wordt ingegaan op de taal syntax van Pascal met variabelen, standaard data types en control flow constructies zoals if clausules en for loops. Hierbij komen ook User Defined Types, Enumerated Types en Exception Handling aan de orde.

  Procedures en Functies

  Speciale aandacht is er voor procedures en functies in Pascal. De definitie en aanroep van procedures wordt besproken evenals de doorgifte van verschillende typen parameters zoals reference, default en constant parameters. En ook recursieve functies en function overloading komen aan bod.

  Arrays en Records

  Dan is het tijd voor de behandeling van arrays en records in Pascal. Voor wat betreft arrays worden array indexing, array boundaries en static en dynamic arrays behandeld en ten aanzien van records wordt ingegaan op Record Data Types, Variant Records en Records met Methods en Constructors.

  Classes en Objects

  Classes en Objects in Pascal zijn ook onderdeel van het programma van de cursus. Hierbij wordt de Pascal implementatie van object georiënteerde concepten als encapsulation, inheritance, polymorphism en abstract classes besproken.

  Generics

  Tenslotte wordt de cursus afgesloten met de behandeling geparametriseerde types die ook bekend staan onder de naam generics. Generic constraints, generic results en ook smart pointers komen dan aan de orde.

 • Cursus Pascal Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus Pascal Programmeren

  De cursus Pascal Programmeren is bedoeld voor een ieder die wil leren programmeren in de programmeer taal Pascal.

  Voorkennis Cursus Pascal Programmeren

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is basiskennis van programmeren in een andere programmeertaal bevorderlijk voor de begripsvorming maar niet vereist.

  Uitvoering Training Pascal Programmeren

  De theorie wordt behandeld op basis van presentatie slides. De theorie wordt verduidelijkt door middel van demo's. Na bespreking van een module is er de mogelijkheid te oefenen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Cursus Pascal Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Pascal Programmeren.

  Cursus Pascal Programmeren
 • Cursus Pascal Programmeren : Modules

  Module 1 : Pascal Intro

  Module 2 : Language Syntax

  Module 3 : Procedures and Functions

  Pascal Origins
  Program Structure
  Unit Names
  Program Names
  Units and Scope
  Installing Pascal
  Compiler Directives
  Conditional Defines
  Include Files
  Coding Style
  Indentation
  White Space
  Symbolic Identifiers
  Variable Assignments
  Lifetime and Visibility
  Global Variables
  Numeric Types
  Strings and Characters
  Floating Points
  User Defined Types
  Enumerated Types
  Expressions and Operators
  Type Conversions
  If and Case
  For and While
  Exception Handling
  Forward Declarations
  Methods
  Parameter Passing
  Reference Parameters
  Constant Parameters
  Function Overloading
  Default Parameters
  Recursive Functions
  Inlining
  Procedural Types
  Return Values
  External Declarations
  Ambiguous Calls

  Module 4 : Arrays and Records

  Module 5 : Classes and Objects

  Module 6 : Generics

  Array Data Types
  Static Arrays
  Array Size
  Array Boundaries
  Dynamic Arrays
  Array Indexing
  Record Data Types
  Variant Records
  Fields Alignment
  Records with Methods
  Records and Constructors
  Class Definition
  Creating Objects
  Private, Protected, Public
  Class Methods
  Encapsulation
  Self Keyword
  Constructors
  Inheritance
  Polymorphism
  Abstract Classes
  Interfaces
  Parameterized Types
  Generic Type Rules
  Generic Constraints
  Class Constraints
  Interface Constraints
  Generic Containers
  Object Containers
  Anonymous Methods
  Generic Dictionaries
  Smart Pointers
  Generic Results
 • Cursus Pascal Programmeren : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Pascal Programmeren : Reviews

 • Cursus Pascal Programmeren : Certificaat