fbpx

Cursus SOAP UI API Testing

De cursus SOAP UI API Testing gaat in op het gebruik van de SOAP UI toolkit voor het testen van Application Program Interfaces (API's) met REST, SOAP, GraphQL, microservices en andere API protocollen.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus SOAP UI API Testing : Inhoud

  SOAP UI Spectrum

  Door het gebruik van de open source SOAP UI toolkit kunnen testers en developers een eenvoudig grafisch interface gebruiken voor het opzetten van API testing. SOAP UI dekt daarbij het gehele test spectrum van functionele tests tot security test, load testing en mocking.

  SOAP UI Protocols

  In de cursus SOAP UI API Testing wordt in detail ingegaan op het testen van REST services met het HTTP Protocol, JSON data, URL patterns en content negotiation. Ook wordt aandacht besteed aan het testen van SOAP Services, het SOAP Protocol, XML data en XML Schema data validatie. Eveneens komt API exploratie aan bod met gebruik making van REST clients als Postman en de command line tool curl.

  SOAP UI Integration

  SOAP UI is goed te integreren in een Continuous Delivery pipeline en het automatiseren van tests en het genereren van test data komt dan ook aan de orde. Tenslotte wordt in de cursus API Testing met SOAP UI ingegaan op hoe Mocking van Services kan worden opgezet.

  Maatwerk Inhoud

  De cursus SOAP UI API Testing kan op verzoek en in overleg aangepast worden en kan dan op meer specifieke vormen van API testen ingaan.

 • Cursus SOAP UI API Testing : Training

  Doelgroep Cursus SOAP UI API Testing

  De cursus SOAP UI API Testing is bestemd voor testers en developers die SOAP UI willen gebruiken voor het testen van API's en REST en SOAP Web Services.

  Voorkennis Cursus SOAP UI API Testing

  Ervaring met testen is vereist. Ervaring met basisprincipes van programmeren wordt aanbevolen, maar is niet strikt noodzakelijk om aan de cursus SOAP UI API Testing te kunnen deelnemen.

  Uitvoering Training SOAP UI API Testing

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties. De concepten worden toegelicht met demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering SOAP UI API Testing

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat SOAP UI API Testing.

  Cursus SOAP UI API Testing
 • Cursus SOAP UI API Testing : Modules

  Module 1 : Intro API Testing

  Module 2 : REST Services

  Module 3 : SOAP Services

  What is API Testing?
  REST versus SOAP
  XML and JSON
  Environment Setup
  Available Tools
  SOAP UI Interface
  Postman in Depth
  REST Assured API
  cURL
  Using Swagger
  What is REST?
  HTTP Requests
  GET and DELETE
  POST and PUT
  HTTP Headers
  Payloads
  HTTP Response
  Status Codes
  Content Negotiation
  JSON Validation
  What is SOAP?
  SOAP Envelope
  SOAP Headers
  SOAP Body
  Attachments
  Exceptions
  SOAP Faults
  XML Schema
  Schema Data Types
  SOAP Validation

  Module 4 : API Exploration

  Module 5 : Test Automation

  Module 6 : Mocking Services

  Issue Requests
  Postman Collections
  Environment Variables
  Authentication
  Postman Through Proxy
  Viewing Traffic
  Health Checks
  Using Fuzzing
  cURL Requests in Postman
  Adhoc Automating
  Automatic with BASH
  Automating with CMD
  Using REST Assured API
  Code Coverage
  JsonPath
  XmlPath
  Creating Abstraction Layers
  Generating Random Data
  RestFull Mocking
  Prototyping Services
  Recording HTTP Traffic
  Mock Service Creation
  Mock From Scatch
  Mock Service Scripting
  Mock Handler Objects
  Using Files in Response
  Mock From Discovery
 • Cursus SOAP UI API Testing : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus SOAP UI API Testing : Reviews

 • Cursus SOAP UI API Testing : Certificaat