fbpx

Cursus SOAP UI API Testing

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus SOAP UI API Testing : Inhoud

  De cursus SOAP UI API Testing gaat in op het gebruik van de SOAP UI toolkit voor het testen van Application Program Interfaces (API's) met REST, SOAP, GraphQL, microservices en andere API protocollen.

  SOAP UI Spectrum

  Door het gebruik van de open source SOAP UI toolkit kunnen testers en developers een eenvoudig grafisch interface gebruiken voor het opzetten van API testing. SOAP UI dekt daarbij het gehele test spectrum van functionele tests tot security test, load testing en mocking.

  SOAP UI Protocols

  In de cursus SOAP UI API Testing wordt in detail ingegaan op het testen van REST services met het HTTP Protocol, JSON data, URL patterns en content negotiation. Ook wordt aandacht besteed aan het testen van SOAP Services, het SOAP Protocol, XML data en XML Schema data validatie. Eveneens komt API exploratie aan bod met gebruik making van REST clients als Postman en de command line tool curl.

  SOAP UI Integration

  SOAP UI is goed te integreren in een Continuous Delivery pipeline en het automatiseren van tests en het genereren van test data komt dan ook aan de orde. Tenslotte wordt in de cursus API Testing met SOAP UI ingegaan op hoe Mocking van Services kan worden opgezet.

  Maatwerk Inhoud

  De cursus SOAP UI API Testing kan op verzoek en in overleg aangepast worden en kan dan op meer specifieke vormen van API testen ingaan.

 • Cursus SOAP UI API Testing : Training

  Doelgroep Cursus SOAP UI API Testing

  De cursus SOAP UI API Testing is bestemd voor testers en developers die SOAP UI willen gebruiken voor het testen van API's en REST en SOAP Web Services.

  Voorkennis Cursus SOAP UI API Testing

  Ervaring met testen is vereist. Ervaring met basisprincipes van programmeren wordt aanbevolen, maar is niet strikt noodzakelijk om aan de cursus SOAP UI API Testing te kunnen deelnemen.

  Uitvoering Training SOAP UI API Testing

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties. De concepten worden toegelicht met demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering SOAP UI API Testing

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat SOAP UI API Testing.

  Cursus SOAP UI API Testing
 • Cursus SOAP UI API Testing : Modules

  Module 1 : Intro API Testing

  Module 2 : REST Services

  Module 3 : SOAP Services

  What is API Testing?
  REST versus SOAP
  XML and JSON
  Environment Setup
  Available Tools
  SOAP UI Interface
  Postman in Depth
  REST Assured API
  cURL
  Using Swagger
  What is REST?
  HTTP Requests
  GET and DELETE
  POST and PUT
  HTTP Headers
  Payloads
  HTTP Response
  Status Codes
  Content Negotiation
  JSON Validation
  What is SOAP?
  SOAP Envelope
  SOAP Headers
  SOAP Body
  Attachments
  Exceptions
  SOAP Faults
  XML Schema
  Schema Data Types
  SOAP Validation

  Module 4 : API Exploration

  Module 5 : Test Automation

  Module 6 : Mocking Services

  Issue Requests
  Postman Collections
  Environment Variables
  Authentication
  Postman Through Proxy
  Viewing Traffic
  Health Checks
  Using Fuzzing
  cURL Requests in Postman
  Adhoc Automating
  Automatic with BASH
  Automating with CMD
  Using REST Assured API
  Code Coverage
  JsonPath
  XmlPath
  Creating Abstraction Layers
  Generating Random Data
  RestFull Mocking
  Prototyping Services
  Recording HTTP Traffic
  Mock Service Creation
  Mock From Scatch
  Mock Service Scripting
  Mock Handler Objects
  Using Files in Response
  Mock From Discovery
 • Cursus SOAP UI API Testing : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus SOAP UI API Testing : Reviews

 • Cursus SOAP UI API Testing : Certificaat