fbpx

Cursus Lisp Programmeren

In de cursus Lisp Programmeren leren de deelnemers applicaties te ontwikkelen in de functionele programmeer taal Lisp. Lisp is één van de oudste programmeer talen, maar is in de loop van zijn bestaan in belangrijke mate gemoderniseerd. Lisp is een machine onafhankelijke taal en is bij uitstek beschikt van Artificial Intelligence software, omdat Lisp symbolische informatie effectief kan verwerken. De meest gebruikte Lisp dialecten zijn heden ten dage Common Lisp en Scheme.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Lisp Programmeren : Inhoud

  Lisp Intro

  De cursus gaat van start met een bespreking van de fundamentals van functioneel programmeren en expressie evaluatie. Vervolgens wordt ingegaan de programma structuur van Lisp applicaties, symbolische expressies en het macro systeem. Ook is er aandacht atoms, list en strings.

  Lisp Syntax

  Lisp kent zoals iedere programmeer taal variabelen, types en diverse control flow constructies. Deze worden besproken in de module language syntax.

  Functions

  En ook functies in Lisp komen aan de orde met het defun macro, met optionele, rest en keyword parameters en met return values. Hierbij is er tevens aandacht voor typische functionele functies zoals lambda's en mapping functies.

  Data Structures

  Vervolgens wordt ingegaan op de diverse data structures die Lisp te bieden heeft zoals sequences, list en arrays, record structures, property lists, trees, hashtables en sets. De operaties op deze data structures zoals unions en intersections tussen sets komen daarbij ook aan bod.

  Lisp I/O

  En eveneens wordt input en output in Lisp applicaties besproken. Hierbij wordt ingegaan op Stream I/O, input en output functions en het lezen en schrijven van en naar files.

  Classes and Structures

  De cursus wordt tenslotte afgesloten met een bespreking van classes en structures in Lisp. Ook de bundeling van code in packages en het hergebruik van code door middel van inheritance passeren daarbij de revue.

 • Cursus Lisp Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus Lisp Programmeren

  De cursus Lisp Programmeren is bedoeld voor een ieder die wil leren programmeren in de functionele programmeer taal Lisp.

  Voorkennis Cursus Lisp Programmeren

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is basiskennis van programmeren in een andere programmeertaal bevorderlijk voor de begripsvorming maar niet vereist.

  Uitvoering Training Lisp Programmeren

  De theorie wordt behandeld op basis van presentatie slides. De theorie wordt verduidelijkt door middel van demo's. Na bespreking van een module, is er de mogelijkheid te oefenen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Cursus Lisp Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Lisp Programmeren.

  Cursus Lisp Programmeren
 • Cursus Lisp Programmeren : Modules

  Module 1 : Lisp Intro

  Module 2 : Language Syntax

  Module 3 : Functions

  Functional Programming
  Lisp Roots
  Lisp Dialects
  Common Lisp and Scheme
  Machine Independence
  Expression Evaluation
  Macro System
  Lisp Executer
  CLISP Compiler
  Program Structure
  Symbolic Expressions
  Atoms, lists and strings
  List Forms
  Naming Conventions
  Scalar types
  Numbers and Characters
  Symbols
  typep Predicate
  type-of Function
  Variables
  setq and defvar
  Operators and Control Flow
  cond, case, when
  loop for, dotimes, dolist
  Defining Functions
  defun Macro
  Parameter Passing
  Optional Parameters
  Rest Parameters
  &rest Symbol
  Keyword Parameters
  Return Values
  return-from Operator
  Lambda Functions
  lambda Expression
  Mapping Functions

  Module 4 : Data Structures

  Module 5 : Lisp I/O

  Module 6 : Structures and Classes

  Arrays and Indexing
  Strings
  Sequences
  Sequence Functions
  Lists
  cons Record Structure
  Symbols
  Property Lists
  Vectors
  Fill Pointer
  Sets
  Unions and Intersections
  Trees and Hashtables
  I/O Streams
  Reading Input
  Input Functions
  Output Functions
  Formatted Output
  File I/O
  Opening Files
  :element-type Keyword
  :external-format Argument
  with-open-file
  :direction Keyword
  :output Keyword
  Reading and Writing
  Defining Structures
  defstruct Macro
  Access Functions
  Constructors
  Predicates
  Copier Function
  Package as Namespace
  Creating Packages
  Using Packages
  *package* Variable
  Creating Classes
  defmethod Macro
  Inheritance
 • Cursus Lisp Programmeren : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Lisp Programmeren : Reviews

 • Cursus Lisp Programmeren : Certificaat