fbpx

Cursus Lisp Programmeren

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Lisp Programmeren : Inhoud

  In de cursus Lisp Programmeren leren de deelnemers applicaties te ontwikkelen in de functionele programmeer taal Lisp. Lisp is één van de oudste programmeer talen, maar is in de loop van zijn bestaan in belangrijke mate gemoderniseerd. Lisp is een machine onafhankelijke taal en is bij uitstek beschikt van Artificial Intelligence software, omdat Lisp symbolische informatie effectief kan verwerken. De meest gebruikte Lisp dialecten zijn heden ten dage Common Lisp en Scheme.

  Lisp Intro

  De cursus gaat van start met een bespreking van de fundamentals van functioneel programmeren en expressie evaluatie. Vervolgens wordt ingegaan de programma structuur van Lisp applicaties, symbolische expressies en het macro systeem. Ook is er aandacht atoms, list en strings.

  Lisp Syntax

  Lisp kent zoals iedere programmeer taal variabelen, types en diverse control flow constructies. Deze worden besproken in de module language syntax.

  Functions

  En ook functies in Lisp komen aan de orde met het defun macro, met optionele, rest en keyword parameters en met return values. Hierbij is er tevens aandacht voor typische functionele functies zoals lambda's en mapping functies.

  Data Structures

  Vervolgens wordt ingegaan op de diverse data structures die Lisp te bieden heeft zoals sequences, list en arrays, record structures, property lists, trees, hashtables en sets. De operaties op deze data structures zoals unions en intersections tussen sets komen daarbij ook aan bod.

  Lisp I/O

  En eveneens wordt input en output in Lisp applicaties besproken. Hierbij wordt ingegaan op Stream I/O, input en output functions en het lezen en schrijven van en naar files.

  Classes and Structures

  De cursus wordt tenslotte afgesloten met een bespreking van classes en structures in Lisp. Ook de bundeling van code in packages en het hergebruik van code door middel van inheritance passeren daarbij de revue.

 • Cursus Lisp Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus Lisp Programmeren

  De cursus Lisp Programmeren is bedoeld voor een ieder die wil leren programmeren in de functionele programmeer taal Lisp.

  Voorkennis Cursus Lisp Programmeren

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is basiskennis van programmeren in een andere programmeertaal bevorderlijk voor de begripsvorming maar niet vereist.

  Uitvoering Training Lisp Programmeren

  De theorie wordt behandeld op basis van presentatie slides. De theorie wordt verduidelijkt door middel van demo's. Na bespreking van een module, is er de mogelijkheid te oefenen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Cursus Lisp Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Lisp Programmeren.

  Cursus Lisp Programmeren
 • Cursus Lisp Programmeren : Modules

  Module 1 : Lisp Intro

  Module 2 : Language Syntax

  Module 3 : Functions

  Functional Programming
  Lisp Roots
  Lisp Dialects
  Common Lisp and Scheme
  Machine Independence
  Expression Evaluation
  Macro System
  Lisp Executer
  CLISP Compiler
  Program Structure
  Symbolic Expressions
  Atoms, lists and strings
  List Forms
  Naming Conventions
  Scalar types
  Numbers and Characters
  Symbols
  typep Predicate
  type-of Function
  Variables
  setq and defvar
  Operators and Control Flow
  cond, case, when
  loop for, dotimes, dolist
  Defining Functions
  defun Macro
  Parameter Passing
  Optional Parameters
  Rest Parameters
  &rest Symbol
  Keyword Parameters
  Return Values
  return-from Operator
  Lambda Functions
  lambda Expression
  Mapping Functions

  Module 4 : Data Structures

  Module 5 : Lisp I/O

  Module 6 : Structures and Classes

  Arrays and Indexing
  Strings
  Sequences
  Sequence Functions
  Lists
  cons Record Structure
  Symbols
  Property Lists
  Vectors
  Fill Pointer
  Sets
  Unions and Intersections
  Trees and Hashtables
  I/O Streams
  Reading Input
  Input Functions
  Output Functions
  Formatted Output
  File I/O
  Opening Files
  :element-type Keyword
  :external-format Argument
  with-open-file
  :direction Keyword
  :output Keyword
  Reading and Writing
  Defining Structures
  defstruct Macro
  Access Functions
  Constructors
  Predicates
  Copier Function
  Package as Namespace
  Creating Packages
  Using Packages
  *package* Variable
  Creating Classes
  defmethod Macro
  Inheritance
 • Cursus Lisp Programmeren : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Lisp Programmeren : Reviews

 • Cursus Lisp Programmeren : Certificaat