fbpx

Cursus Cypress Test Automatisering

De cursus Cypress Test Automation leert deelnemers de essentiƫle vaardigheden en kennis die nodig zijn om het krachtige, op JavaScript gebaseerde test framework Cypress te gebruiken voor effectieve testautomatisering. Cypress is uitgegroeid tot een toonaangevend test automatiserings framework waarmee unit tests, component tests en end-to-end tests kunnen worden uitgevoerd.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Cypress Test Automatisering : Inhoud

  Intro Cypress

  De cursus Cypress Test Automatisering gaat van start met een bespreking van de unieke architectuur van Cypress. Tests in automatiseringstools zoals Selenium werken buiten de browser om en sturen externe commands uit via het netwerk. Cypress daarentegen draait achter een NodeJS server process en voort test uit in de browser zelf.

  Web Application Testing

  Vervolgens wordt ingegaan op Web GUI testing waarbij eerst de DOM van een pagina wordt benaderd via Element en CSS Selectors waarna Cypress commands de applicatie aansturen. Dan komt ook test validatie door middel van assertions aan bod.

  REST API Testing

  Aandacht wordt besteed aan REST API testing waarbij HTTP Requests worden afgevuurd door middel van Cypress commands en HTTP Responses worden gevalideerd met assertions. Ook de creatie van custom Cypress commands komt aan de orde.

  Mocks en Stubs

  Eveneens wordt ingegaan op het gebruik van mocks met cy.intercept waarmee de applicatie wordt geisoleerd van externe afhankelijkheden. Tests gaan dan uitsluitend over het gedrag van de applicatie. En ook het gebruik van stubs in Cypress met cy.stub wordt besproken.

  Test Automation

  Onderdeel van het programma van de cursus Cypress Test Automatisering is ook hoe in Cypress het automatiseren van tests en de integratie met CI/CD tools zoals GitLab kan worden opgezet. Aandacht is er dan ook voor cross browser testing en parallelliseren van tests.

  Reporting in Cypress

  Tenslotte komen de rapportage mogelijkheden in Cypress aan de orde. De diverse rapportage tools zoals de Mocha en Spec reporter worden besproken en er wordt aandacht besteed aan JUnit reports en Cypress Dashboards.

 • Cursus Cypress Test Automatisering : Training

  Doelgroep Cursus Cypress Test Automatisering

  De cursus Cypress Test Automatisering is bestemd voor testers en developers die Cypress willen gebruiken voor het testen en de testautomatisering van Web Applicaties en REST API's.

  Voorkennis Cursus Cypress Test Automatisering

  Ervaring met testen is vereist. Ervaring met basisprincipes van programmeren wordt aanbevolen, maar is niet strikt noodzakelijk om aan de cursus Cypress Test Automatisering te kunnen deelnemen.

  Uitvoering Training Cypress Test Automatisering

  Theorie en concepten van Cypress worden behandeld aan de hand van demos en presentaties. Oefeningen en theorie wisselen elkaar af.

  Certificaat Cypress Test Automatisering

  Na het goed doorlopen van de cursus Cypress Test Automatisering wordt een certificaat van deelname verstrekt.

  Cursus Cypress Test Automatisering
 • Cursus Cypress Test Automatisering : Modules

  Module 1 : Cypress Intro

  Module 2 : Web GUI Testing

  Module 3 : API Testing

  What is Cypress?
  Cypress Architecture
  Installing Cypress
  Configure the IDE
  Creating Projects
  Cypress Configuration
  CLI Runner
  Writing Basic Tests
  Types of Test
  Component Tests
  End tot End Tests
  Document Object Model
  DOM Structure
  Element Selection
  CSS Selectors
  Cypress Commands
  Handling HTTP Requests
  Handling Browser Events
  Interacting with Forms
  Navigating Between Pages
  Using Assertions
  Test Validations
  Cypress for API Testing
  Writing API Tests
  cy.request Command
  GET and POST Requests
  Request Options
  Handling Response Objects
  Assertions API Testing
  Cypress.env Command
  Authentication and Authorization
  Building Custom Commands
  Documenting API Tests

  Module 4 : Mocks and Stubs

  Module 5 : Test Automation

  Module 6 : Cypress Reporting

  What are Mocks?
  Mocking in Unit Tests
  Intercepting Methods
  cy.intercept Method
  Using Fixtures
  Mocking API Responses
  What are Stub?
  Stubbing in Unit Tests
  cy.stub Method
  Replace Method with Function
  Automating Cypress Tests
  Integration with CI
  Create Independent Tests
  Favore Data Attributes
  Cross Browser Test
  Avoid cy.wait
  Avoid after Hooks
  API Tests in CI/CD
  Parallel Testing
  Programmatic Authentication
  Reporting in Cypress
  Mocha Reporter
  Spec Reporter
  Configuration in cypress.json
  JUnit Reports
  Cypress Dashboards
  Sharing Dashboards
  Smart Orchestration
  Faster CI Builds
  Cypress Cloud
 • Cursus Cypress Test Automatisering : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Cypress Test Automatisering : Reviews

 • Cursus Cypress Test Automatisering : Certificaat