fbpx

Cursus Scrum Master

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Scrum Master : Inhoud

  In de cursus Scrum Master doen de deelnemers in twee dagen de kennis op die nodig is op Scrum trajecten in goede banen te leiden.

  De implementatie van een Scrum software process kan verregaande gevolgen hebben voor organisaties en u kunt tegen moeilijkheden oplopen waardoor niet alle voordelen van Scrum tot hun recht komen. De rol van de Scrum Master is hierbij van groot belang voor het succes van Scrum en in deze cursus wordt u daartoe opgeleid.

  De cursus behandelt alle zaken die nodig zijn om zich als Scrum Master te certificeren. Ook deelnemers die al actief zijn als Scrum Master en die hun kennis willen verdiepen en zich willen certificeren, hebben baat bij deze training.

  In de cursus wordt ingegaan op de principes van Scrum en gaat met name in op de rol van de Scrum Master in relatie tot het team. Ook wordt uitgebreid stil gestaan bij de rollen, tools en meetings van het Scrum proces.

  Na afloop van de training kunt u online een examen van Scrum.org afleggen. Hiermee kunt u zich certificeren tot Professional Scrum Master. Het examen is niet bij de training inbegrepen en is facultatief.

 • Cursus Scrum Master : Training

  Doelgroep Scrum Master Cursus

  De cursus Scrum Master is bedoeld voor developers, testers, software architecten, project managers, team leiders en anderen die een grondige kennis willen op doen van het Scrum software process en die de verantwoordelijkheden en rol van de Scrum Master willen leren.

  Voorkennis Cursus Scrum Master

  Voor deelname aan de cursus Scrum Master zijn geen specifieke vaardigheden nodig. Het verdient aanbeveling vooraf alvast kennis over Scrum op te doen door het lezen van artikelen.

  Uitvoering Training Scrum Master

  De theorie wordt behandeld op basis van presentatie slides. Aan de hand voorbeeld projecten uit de praktijk wordt de theorie nader verhelderd. Aan de hand van korte agile praktijk voorbeelden worden oefeningen uitgevoerd. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Cursus Scrum Master

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Scrum Master.

  Cursus Scrum Master
 • Cursus Scrum Master : Modules

  Module 1 : Scrum Intro

  Module 2 : Scrum Process

  Module 3 : Scrum Teams

  What is Scrum?
  Scrum Origin
  Scrum Principles
  Other Software Processes
  Scrum versus Agile
  Scrum Software Process
  Infrastructure Practices
  Scrum Framework
  Scrum meetings
  Changes with Scrum
  Scrum and Development
  Scrum and Management
  Product Owners
  Total Cost of Ownership
  Scrum teams
  Team cooperation
  Team communication
  Self organization
  Multidisciplinary Teams
  Scaling Teams
  Distributed Scrum Teams

  Module 4 : Scrum Terminology

  Module 5 : Scrum Planning

  Module 6 : Scrum and Changes

  Product Backlog
  Management and Refinement
  Item Readiness
  Item Estimation
  Product Increment
  Definition of Done
  Sprint Backlog
  Update Scope
  Burndown Charts
  Scrum planning
  Informing customers
  Scaling Scrum to large projects
  Project estimations
  Time boxes
  Risk Management
  Risk Reporting
  Determine Progress
  Scaling Sprint Meetings
  Increments in Scrum
  Iterations in Scrum
  Roles
  Rules
  Artifacts
  Organization effects
  Maintenance
  TCO Optimalization
  Scaling Product Backlog
 • Cursus Scrum Master : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Scrum Master : Reviews

 • Cursus Scrum Master : Certificaat