fbpx

Cursus C++ 11-14-17-20

In de cursus C++11-14-17-20 leren de deelnemers de nieuwe features die aan de C++ standaard zijn toegevoegd sinds C++11. De taal C++ is niet weg te denken uit de wereld van high performance en embedded software.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus C++ 11-14-17-20 : Inhoud

  C++ Standaard

  Sinds de C++ 98 standaard bleef het lange tijd stil, maar sinds C++11 maakt C++ de laatste jaren een gestage ontwikkeling door met de releases van C++14, C++17 en C++20.

  C++11 Features

  De cursus gaat van start met een overzicht van een aantal nieuwe features in C++11 zoals type inference, uniform initialization, lambda functions en strongly typed enums.

  Rvalue Reference

  Vervolgens wordt ingegaan op de nieuwe Rvalue reference types in C++11 waardoor move constructors in plaats van copy constructors mogelijk worden. Ook wordt daarbij de Golden Rule of 5 voor classes met pointer members besproken.

  Smart Pointers

  Een belangrijke toevoeging aan de C++ standaard die met C++11 is geïntroduceerd zijn de smart pointers. Deze zijn van belang bij het voorkomen van memory leaks en zowel unique, shared en weak smart pointers komen aan de orde.

  Multiple Threads

  Verder is er aandacht voor multiple threads die sinds C++11 onderdeel zijn van de C++ standaard. Met threads kunnen C++ applicaties geparallelliseerd worden en optimaal gebruik maken van multiple cores. Ook de synchronisatie van threads door locking mechanismen als mutexes en condition variables zijn onderdeel van het cursus programma.

  C++14 Features

  De nieuwe features van C++14 waaronder generalized lambda captures, return type deduction, shared mutexes en shared locking komen vervolgens aan bod.

  C++17 en C++20 Features

  Tenslotte is er aandacht voor wijzigingen en toevoegingen aan de standaard die gekomen zijn met de release van C++17 en C++20 zoals folding expressions, optional types en immediate functions.

 • Cursus C++ 11-14-17-20 : Training

  Doelgroep Cursus C++ 11-14-17-20

  De cursus C++ 11-14-17-20 is bedoeld voor C++ developers die de nieuwe features van de C++ 11, 14, 17 en 20 standaarden willen leren kennen.

  Voorkennis Cursus C++ 11-14-17-20

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met programmeren in C++ vereist.

  Uitvoering Training C++ 11-14-17-20

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met oefeningen. Illustratieve demo's worden gebruikt om de behandelde begrippen te verduidelijken. De cursus tijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering cursus C++ 11-14-17-20

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de training een officieel certificaat C++ 11-14-17-20.

  Cursus C++ 11-14-17-20
 • Cursus C++ 11-14-17-20 : Modules

  Module 1 : C++ 11 Intro

  Module 2 : Move Semantics

  Module 3 : Smart Pointers

  C++11 Features
  Type Inference
  Auto and decltype
  Uniform Initialization
  Initializer Lists
  Range Based for Loop
  Null Pointer Constant
  Standard Types
  constexpr Keyword
  Static Asserts
  Lambda Functions
  Strongly Types Enums
  User Defined Literals
  Raw String Literals
  Lvalues and Rvalues in C++
  Reference to Constant
  Passing References
  References as Return Values
  Rvalue References
  Rvalue Reference Usage
  Assignment Operator
  Copy Constructor
  Passing and Returning Objects
  Passing References to Objects
  Move Constructor
  Move Semantics
  Move Assignment Operator
  Golden Rule of 5
  unique_ptr
  Using unique_ptr
  Specialization for Arrays
  Replacement for std::auto_ptr
  std::make_unique
  shared _ptr Pointer
  Control Block
  shared_ptr Destruction Policy
  shared_ptr Interface
  Cyclic References
  std::enable_shared_from_this
  weak_ptr
  default Keyword
  delete Keyword

  Module 4 : Multiple Threads

  Module 5 : Synchronization

  Module 6 : C++ 14

  Multiple Threads
  Benefits and Drawbacks
  Thread Characteristics
  Thread Class
  Simple Threads
  Joining Threads
  Detaching Threads
  Thread ID
  Callables
  Passing Parameters
  Pass by Reference
  Pass by std::ref and std::move
  Member Function as Thread
  Thread Local Storage
  Data Corruption
  Lock Guard
  Automatic Lock Management
  Mutex and RAII
  Recursive Locking
  Timed Locking
  Atomic Types
  Call Once
  Event Handling
  Condition Variables
  Wait and Notify
  Promises and Futures
  Asynchronous Tasks
  Working with async
  Binary Literals
  Generic Lambda Expressions
  Generalized Lambda Captures
  Lambda Capture Initializers
  Return type Deduction
  decltype(auto)
  Constraints constexpr Functions
  Variable Templates
  [[deprecated]] Attribute
  Digit Separators
  Shared Mutexes
  Shared Locking
  Tuple Addressing via Type
  std::is_final

  Module 7 : C++ 17

  Module 8 : C++ 20

  Folding Expressions
  constexpr Lambda
  const if Expressions
  Init-statement for if
  Inline Variables
  Nested Namespaces
  Structured Bindings
  Selection Initialization
  UTF-8 Character Literals
  Initialization of Enums
  fallthrough and nodiscard
  Guaranteed Copy Elision
  Optional Types
  Concepts Library
  Designated Initializers
  likely and unlikely Attributes
  Immediate Functions
  constexpr Virtual Functions
  Explicit Bool
  Template Syntax Lambdas
  Math Constants
  Synchronized Outputstreams
  std::is_constant_evaluated
  std::span
  std::bit_cast
  std::midpoint
 • Cursus C++ 11-14-17-20 : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus C++ 11-14-17-20 : Reviews

 • Cursus C++ 11-14-17-20 : Certificaat