fbpx

Cursus C++ Programmeren

In de cursus C++ Programmeren leren de deelnemers programmeren in de C++ programmeertaal. In de cursus wordt de nieuwste C++ standaard gebruikt.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus C++ Programmeren : Inhoud

  Verschillen tussen C en C++

  Eerst worden de verschillen tussen C en C++ besproken voor wat betreft declaraties van variabelen, formatted output met de stream IO library, namespaces, function overloading en default function parameters.

  References

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan de nieuwe C++ reference variabelen. Zowel Lvalue als Rvalue references worden besproken.

  C++ Classes

  Een belangrijk onderdeel van de cursus is het C++ class concept en de C++ implementatie van object georiënteerde principes als abstraction en encapsulation. Ook wordt aandacht besteed aan dynamische geheugen allocatie met new en delete en de rol van assignment operators en copy en move constructors.
  Speciale kenmerken van classes, zoals statics, friends en iterators worden eveneens besproken.

  Inheritance en Polymorfisme

  Vervolgens staan ook de object georiënteerde principes van inheritance en polymorfisme op het programma. Daarbij komen de concepten van virtual functions, v-tables, dynamic binding en abstract classes ter sprake.

  Operator Overloading

  In C++ is het mogelijk om standaard operatoren een andere betekenis te geven en dit fenomeen wordt besproken in de module operator overloading.

  Templates en Standard Template Library

  Vervolgens komen belangrijke kenmerken van de C++ standard library aan bod zoals de String class en de principes van C++ templates en de Standard Template Library (STL).

  Exception Handling

  Tot slot wordt aandacht besteed aan exception handling en hoe dit is geïmplementeerd in C++. Een vervolg op deze cursus is de cursus Advanced C++ Programmeren.

 • Cursus C++ Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus C++ Programmeren

  De cursus C++ Programmeren is bedoeld voor developers die in C++ willen leren programmeren en anderen die C++ code willen begrijpen.

  Voorkennis Cursus C++ Programmeren

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met programmeren in C vereist.

  Uitvoering Training C++ Programmeren

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met oefeningen. Illustratieve demo's worden gebruikt om de behandelde begrippen te verduidelijken. De tijden van de cursus zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering cursus C++ Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de training een officieel certificaat C++ Programmeren.

  Cursus C++ Programmeren
 • Cursus C++ Programmeren : Modules

  Module 1 : Intro C++

  Module 2 : Variables and Types

  Module 3 : References

  Intro C++
  C++ TimeLine
  Comments in C++
  Namespace std
  Output and Error Stream
  Standard Input Stream
  cin and Strings
  Formatted Output
  Variable Declaration
  Scope Resolution Operator
  Inline Functions
  Default Function Arguments
  Overloading Functions
  Range based for loop
  Standard Types
  Type Inference
  Auto Keyword
  Deduction with decltype
  Initialization
  Null Pointer Constant
  Strongly Types Enums
  Variable Scope
  Namespaces
  Using keyword and Directive
  Block Usage
  User Defined Literals
  Storage Classes
  const Qualifier
  References
  Reference Initialization
  References and Pointers
  Rvalues and Rvalues in C
  Rvalues and Rvalues in C++
  Reference to Constant
  Passing References
  Comparison Parameter Passing
  References as Return Values
  Returning lvalue
  Returning Reference to Global
  Rvalue References
  Comparing Reference Types
  Rvalue Reference Usage

  Module 4 : Classes

  Module 5 : Dynamic Memory Allocation

  Module 6 : Inheritance

  Classes and Objects
  Classes in C++
  Class Declaration
  Class Sections
  Constructor and Destructor
  Uniform Initialization
  Header and Sources Files
  Class Implementation
  Advantages Access Functions
  References to private Data
  this Pointer
  static Members
  Constant Objects
  Member Objects
  Friends
  new and delete Operators
  Dynamic Arrays
  Classes with Pointer Data
  Assignment Operator
  Self-Assignment Problem
  Chained Assignments
  Assignment and Initialization
  Copy Constructors
  Passing Objects
  Returning Objects
  Passing References to Objects
  Move Constructor
  Move Assignment Operator
  Perfect Forwarding
  Delegating Constructors
  Inheritance
  Derived Classes in C++
  Class Hierarchy
  Redefining Member Functions
  Derived Class Constructors
  Base - Derived Class Conversion
  Pointer Conversions
  Virtual Functions
  Polymorphism
  Dynamic Binding
  Virtual Function Table
  Pure Virtual Functions
  Abstract Classes
  Multiple Inheritance
  Virtual Derivation

  Module 7 : Operator Overloading

  Module 8 : Exception Handling

  Module 9 : Templates

  Operator Overloading
  Overloading for Numeric Types
  Complex Type Example
  Overloading Rules
  Overloading Restrictions
  Not Overloadable Operators
  When not to Overload
  Numeric Class Overloading
  Operators as Friend
  Unary Overloading Operator
  Exception Handling in C++
  Memory Exhaustion Handling
  Throwing Exceptions
  try Block
  catch Handlers
  Multiple catch Handlers
  Template Array Class
  Exceptions Array Class
  catch Order
  throw List
  What are Templates?
  Template Functions
  Template Specialization
  Template Parameter List
  Class Templates
  Template Parameter Scope
  Template Function Statics
  Template Class Statics
  Inclusion Compilation Model
  Templates and Friends

  Module 10 : STL

  Standard Template Library
  STL Core Components
  STL Library Components
  STL Containers
  Vector Container
  Deque Container
  List Container
  STL Iterators
  STL Algorithms
  STL Allocators
 • Cursus C++ Programmeren : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus C++ Programmeren : Reviews

  Stan : PIE Medical Imaging
  Een goede C++-cursus om alle basisprincipes te leren. De cursus heeft een goede opbouw en alles wordt duidelijke uitgelegd met veel demos en voorbeelden. Goede balans tussen theorie en praktijk.
  Xinran : Delta Loyd
  Very good. I liked everything.
  Henriette : DSW
  Dank voor de goede cursus. Een verbetering zou nog zijn een inhoudsopgave met pagina nummers zodat je later makkelijker iets terug kan zoeken.
  Yanming : Dimenco
  Trainer is very patient and helpful. Overall very satisfied.
  Albert : ICT Automatisering
  De persoonlijke aandacht was erg goed. Kon niet beter.
  Dirk : NLR
  Prima cursus met veel leerzame informatie over C++.
  Ervaren docent met diepgaande kennis
  Ruime gelegenheid voor oefening en het stellen van vragen.
  Evert : Eplotech
  Over het algemeen heel tevreden.
  Er was veel ruimte voor persoonlijke aandacht.
  De leerstof was interessant.
 • Cursus C++ Programmeren : Certificaat