fbpx

Cursus Continuous Delivery

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Continuous Delivery : Inhoud

  In de cursus Continuous Delivery leren de deelnemers hoe een continuous delivery proces voor het automatisch testen en deployen van software applicaties kan worden ingericht met Docker en Jenkins. Door middel van Continuous Delivery kan de kwaliteit van software worden verbeterd en de doorlooptijd worden verkort.

  Intro Continuous Delivery

  In de cursus Continuous Delivery worden in de eerste plaats de principes van Continuous Delivery uitgelegd. In een Continuous Delivery proces wordt software frequent in korte cycles gereleased, getest en via een geautomatiseerde deployment pipeline in gebruik gesteld.

  Docker Containers

  Vervolgens wordt ingegaan op het gebruik van Docker Containers voor het snel in de lucht brengen van een ingerichte omgeving. De werking, architectuur en configuratie van Docker Containers komt uitgebreid aan de orde.

  Jenkins Essentials

  Ook is er aandacht voor de tool Jenkins voor het automatiseren van het bouwen van software. Hierbij komt het opzetten van een Jenkins Continuous Integration Pipeline aan de orde en wordt ingegaan op de inhoud en structuur van het Jenkinsfile.

  Acceptance Testing

  Ook het automatiseren van Acceptance Tests met Docker en Cucumber is onderdeel van het cursus programma. En is er aandacht voor de verschillende omgevingen in een Continuous Delivery proces en de tests die daarin worden gedaan.

  Configuration Management

  Vervolgens komen Applicatie en Infrastructuur Configuratie en het gebruik van de configuratie taal Ansible met Playbooks, Handlers en Variables aan bod.

  Advanced Topics

  Tenslotte wordt nog ingegaan op een aantal geavanceerde Continuous Delivery aspecten zoals het omgaan met veranderingen in de Database, het parallelliseren van pipelines en het gebruik van shared libraries.

 • Cursus Continuous Delivery : Training

  Doelgroep Cursus Continuous Delivery

  De cursus Continuous Delivery is bestemd voor developers, testers en administrators die betrokken zijn bij software ontwikkeling en die continuous delivery willen implementeren.

  Voorkennis Cursus Continuous Delivery

  Algemene kennis en vertrouwdheid met software ontwikkeling, programmeren, testen en installeren is vereist om aan de cursus Continuous Delivery te kunnen deelnemen.

  Uitvoering Cursus Continuous Delivery

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties. De concepten worden toegelicht met demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificaat Cursus Continuous Delivery

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Continuous Delivery.

  Cursus Continuous Delivery
 • Cursus Continuous Delivery : Modules

  Module 1 : Intro Continuous Delivery

  Module 2 : Docker Essentials

  Module 3 : Docker Applications

  What is Continuous Delivery?
  Traditional Delivery Process
  Shortcomings Traditional Delivery
  Benefits of Continuous Delivery
  Fast Delivery and Feedback Cycle
  Low Risk Releases
  Automated Deployment Pipeline
  Continuous Integration
  Automated Acceptance Testing
  Configuration Management
  DevOps Culture
  Virtualization and Containerization
  Disadvantages of Virtualization
  Benefits of Containers
  Isolation and Portability
  Installing Docker
  Docker Architecture
  Docker Components
  Docker Client
  Docker Server
  Docker Daemon
  Docker REST API
  Building Docker Images
  Docker Commit
  Dockerfile
  Environment Variables
  Running Docker Containers
  Docker Container States
  Docker Networking
  Container Networks
  Exposing Container Ports
  Automatic Port Assignment
  Using Docker Volumes

  Module 4 : Jenkins Essentials

  Module 5 : CI Pipeline

  Module 6 : Acceptance Testing

  What is Jenkins?
  Extensibility by Plugins
  Jenkins Installation
  Installing on Docker
  Jenkins Pipeline
  Master and Slaves
  Vertical and Horizontal Scaling
  Test and Production Instances
  Configuring Agents
  Jenkins Swarm Agents
  Custom Jenkins Images
  What is a Pipeline?
  Multi Stage Application
  Sections, Directives and Steps
  Commit Pipeline
  Pushing to GitHub
  Compile Stage
  Unit Test Stage
  Jenkinsfile
  Code Coverage and CheckStyle
  Scheduled Builds
  Development Workflows
  Acceptance Testing Intro?
  Docker Registry
  Artifact Repository
  Docker Hub
  Private Docker Registry
  Domain Certificates
  Building Images
  Pushing and Pulling Images
  Acceptance Test in Pipeline
  Acceptance Testing Stage
  Running Acceptance Tests

  Module 7 : Configuration Management

  Module 8 : CI Pipeline

  Module 9 : Docker Swarm

  Application Configuration
  Infrastructure Configuration
  Automation and Version Control
  Configuration Languages
  Chef, Puppet and Ansible
  Agent Based
  Using Ansible
  Creating Inventory
  Playbooks
  Handlers and Variables
  Deployment with Ansible
  Working with Redis
  Ansible and Docker
  Types of Environment
  Production Environment
  Staging Environment
  Test Environment
  Development Environment
  Non Functional Testing
  Performance Testing
  Load and Stress Testing
  Scalability Testing
  Security Testing
  Non Functional Challenges
  Application Versioning
  Complete Jenkins File
  Server Clustering
  Docker Swarm Intro
  Setting up a Swarm
  Adding Worker Nodes
  Deploying a Service
  Publishing Ports
  Rolling Updates
  Draining Nodes
  Multiple Manager Nodes
  Scheduling Strategy
  Docker Stack
  Specifying docker-compose.yml
  Kubernetes

  Module 10 : Advanced Continuous Delivery

  Managing Database Changes
  Understanding Schema Updates
  Database Migrations
  Using Flyway
  Configuring Flyway
  SQL Migration Script
  Backwards Compatibility Changes
  Non-Backwards Compatibility Changes
  Adding and Dropping Columns
  Changing Code
  Merging Data
  Avoiding Shared Database
  Parallelizing Pipelines
  Shared Libraries
 • Cursus Continuous Delivery : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Continuous Delivery : Reviews

 • Cursus Continuous Delivery : Certificaat