fbpx

Cursus HTML5 en CSS3

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus HTML5 en CSS3 : Inhoud

  In de cursus HTML5 en CSS3 leer je web pagina's in de nieuwste versie van HTML en CSS te schrijven. HTML5 en CSS3 zijn de dominante technologieën bij het ontwikkelen van interactieve en esthetisch aantrekkelijke websites. HTML bepaalt nog steeds de inhoud van een website (tekst, afbeeldingen en media plugins) en CSS bepaalt de stijl (kleuren, lettertypen en lay-outs), maar HTML5 en CSS3 zijn de volgende stap in web technologieën en bieden veel meer mogelijkheden.

  De deelnemers worden vertrouwd gemaakt met de nieuwe HTML5 structuur tags en met de nieuwe input tags bij form validatie. Ook leert men gebruik te maken van audio en video op Web pagina's en komen de geavanceerde styling mogelijkheden van CSS3 met transities en animaties aan bod.

  Verder worden de mogelijkheden van local storage, offline applicaties en geolocation services besproken.

  Tenslotte staan web workers, messaging en web sockets op het programma. De deelnemers leren hierbij gebruik te maken van push technologie.

 • Cursus HTML5 en CSS3 : Training

  Doelgroep Cursus HTML5 en CSS3

  De cursus HTML5 en CSS3 is bedoeld voor ervaren HTML ontwerpers die willen leren hoe je HTML5 en CSS3 kunt gebruiken om moderne state of the art web sites te maken.

  Voorkennis HTML5 en CSS3

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met HTML en CSS nodig.

  Uitvoering Training HTML5 en CSS3

  De onderwerpen worden besproken aan de hand van presentatie slides. Demos verhelderen de behandelde stof. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De code wordt getest in verschillende browsers. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering HTML5 en CSS3

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat HTML5 en CSS3.

  Cursus HTML5 en CSS3
 • Cursus HTML5 en CSS3 : Modules

  Module 1 : HTML5 Intro

  Module 2 : Page Structure

  Module 3 : HTML Forms

  HTML5 Evolution
  W3C and WHATWG
  HTML5 Vision
  Compatibility
  Interoperability
  Universal Access
  Future of HTML5
  Browser Support
  Browsers In Mobile Devices
  Feature Detection
  Graceful Degradation
  HTML5 Page Structure
  HTML5 DocType
  Page Encoding
  Pseudo Semantics
  HTML5 Markup
  New Page Elements
  Updated Page Elements
  Deprecated Elements
  Structure Elements
  New Attributes
  Deprecated Attributes
  HTML5 Forms
  Gathering Input
  New Input Types
  Color Input Type
  Date Input Type
  Email Input Type
  New Attributes
  Form Validation
  Complex Validation
  Using Regular Expressions
  Browser Support

  Module 4 : Audio and Video

  Module 5 : Styling with CSS3

  Module 6 : Canvas

  Audio and Video
  Using Plugins
  Using Codecs
  Container Formats
  Multiple Sources
  Common Attributes
  New Audio Markup
  New Video Markup
  Attributes and Methods
  Audio and Video Events
  Customizing Controls
  Rounded corners
  Drop shadows
  Color effects
  Transparency using RGBA
  Gradients and Rotation
  Scale to page elements
  Transitions
  Advanced selectors like nth-child
  Embed using @font-face!
  Using custom fonts
  Using text instead of images
  HTML5 Canvas
  Using a Canvas
  Context and Coordinates
  Drawing Shapes
  Working with Paths
  Stroked Path
  Drawing Circles or Arcs
  Drawing Text and Images
  Working with Pixels
  Understanding Transforms
  Translation and Rotation

  Module 7 : Data Storage

  Module 8 : Offline Applications

  Module 9 : Geolocation

  Data Storage
  Cookies Model
  Pre HTML5 Solutions
  New Storage Options
  Web Storage
  Storage Interface
  Session Storage
  Local Storage
  Web SQL Storage
  Offline Applications
  Manifest File
  Cache Section
  Network Section
  Fallback Section
  applicationCache Events
  Deployments And Updates
  error Event
  updateReady Event
  HTML5 Geolocation
  Privacy Considerations
  Get User Location
  Geolocation Object
  getCurrentPosition
  watchPosition
  Position Object
  Latitude and Longitude
  Handling Errors

  Module 10 : WebWorkers

  Module 11 : Messaging

  Module 12 : WebSockets

  HTML5 WebWorkers
  JavaScript Execution Model
  Background Tasks
  WebWorker Usage
  Communication API
  Handling Errors
  Event Data
  ErrorEvent Interface
  HTML5 Messaging API's
  Same Origin Policy and Workarounds
  JSON with Padding
  Using a Proxy
  Cross Document Messaging
  Sending and Receiving Messages
  XMLHttpRequest Level 2
  Cross Origin Resource Sharing
  Web Sockets
  Real Time Solutions
  Polling Architecture
  Long Polling Architecture
  Web Sockets API
  Web Sockets Protocol
  Web Sockets Handshake
  Advantages Web Sockets
 • Cursus HTML5 en CSS3 : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus HTML5 en CSS3 : Reviews

 • Cursus HTML5 en CSS3 : Certificaat