fbpx
Code: INT250
Duur in dagen: 2
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 950

Cursus HTML5 en CSS3

16-07 t/m 17-07-2019
20-08 t/m 21-08-2019
17-09 t/m 18-09-2019
15-10 t/m 16-10-2019
19-11 t/m 20-11-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus HTML5 en CSS3

Cursus HTML5 en CSS3De cursus HTML5 en CSS3 is bedoeld voor ervaren HTML ontwerpers die willen leren hoe je HTML5 en CSS3 kunt gebruiken om moderne state of the art web sites te maken.

Voorkennis HTML5 en CSS3

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met HTML en CSS nodig.

Uitvoering Training HTML5 en CSS3

De onderwerpen worden besproken aan de hand van presentatie slides. Demos verhelderen de behandelde stof. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De code wordt getest in verschillende browsers. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering HTML5 en CSS3

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat HTML5 en CSS3.

Inhoud Cursus HTML5 en CSS3

In de cursus HTML5 en CSS3 leer je web pagina’s in de nieuwste versie van HTML en CSS te schrijven. HTML5 en CSS3 zijn de dominante technologieën bij het ontwikkelen van interactieve en esthetisch aantrekkelijke websites. HTML bepaalt nog steeds de inhoud van een website (tekst, afbeeldingen en media plugins) en CSS bepaalt de stijl (kleuren, lettertypen en lay-outs), maar HTML5 en CSS3 zijn de volgende stap in web technologieën en bieden veel meer mogelijkheden. De deelnemers worden vertrouwd gemaakt met de nieuwe HTML5 structuur tags en met de nieuwe input tags bij form validatie. Ook leert men gebruik te maken van audio en video op Web pagina’s en komen de geavanceerde styling mogelijkheden van CSS3 met transities en animaties aan bod. Verder worden de mogelijkheden van local storage, offline applicaties en geolocation services besproken. Tenslotte staan web workers, messaging en web sockets op het programma. De deelnemers leren hierbij gebruik te maken van push technologie.

Module 1 : HTML5 Intro

Module 2 : Page Structure

Module 3 : HTML Forms

HTML5 Evolution
W3C and WHATWG
HTML5 Vision
Compatibility
Interoperabilty
Universal Access
Future of HTML5
Browser Support
Browsers In Mobile Devices
Feature Detection
Gracefull Degradation
HTML5 Page Structure
HTML5 DocType
Page Encoding
Pseudo Semantics
HTML5 Markup
New Page Elements
Updated Page Elements
Deprecated Elements
Structure Elements
New Attributes
Deprecated Attributes
HTML5 Forms
Gathering Input
New Input Types
Color Input Type
Date Input Type
Email Input Type
New Attributes
Form Validation
Complex Validation
Using Regular Expressions
Browser Support

Module 4 : Audio and Video

Module 5 : Styling with CSS3

Module 6 : Canvas

Audio and Video
Using Plugins
Using Codecs
Container Formats
Multiple Sources
Common Attributes
New Audio Markup
New Video Markup
Attributes and Methods
Audio and Video Events
Customizing Controls
Rounded corners
Drop shadows
Color effects
Transparency using RGBA
Gradients and Rotation
Scale to page elements
Transitions
Advanced selectors like nth-child
Embed using @font-face!
Using custom fonts
Using text instead of images
HTML5 Canvas
Using a Canvas
Context and Coordinates
Drawing Shapes
Working with Paths
Stroked Path
Drawing Circles or Arcs
Drawing Text and Images
Working with Pixels
Understanding Transforms
Translation and Rotation

Module 7 : Data Storage

Module 8 : Offline Applications

Module 9 : Geolocation

Data Storage
Cookies Model
Pre HTML5 Solutions
New Storage Options
Web Storage
Storage Interface
Session Storage
Local Storage
Web SQL Storage
Offline Applications
Manifest File
Cache Section
Network Section
Fallback Section
applicationCache Events
Deployments And Updates
error Event
updateReady Event
HTML5 Geolocation
Privacy Considerations
Get User Location
Geolocation Object
getCurrentPosition
watchPosition
Position Object
Latitude and Longitude
Handling Errors

Module 10 : WebWorkers

Module 11 : Messaging

Module 12 : WebSockets

HTML5 WebWorkers
JavaScript Execution Model
Background Tasks
WebWorker Usage
Communication API
Handling Errors
Event Data
ErrorEvent Interface
HTML5 Messaging API’s
Same Origin Policy and Workarounds
JSON with Padding
Using a Proxy
Cross Document Messaging
Sending and Receiving Messages
XMLHttpRequest Level 2
Cross Origin Resource Sharing
Web Sockets
Real Time Solutions
Polling Architecture
Long Polling Architecture
Web Sockets API
Web Sockets Protocol
Web Sockets Handshake
Advantages Web Sockets

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl