fbpx

Cursus HTML5 en CSS3

In de cursus HTML5 en CSS3 leren de deelnemers web pagina's in de nieuwste versie van HTML en CSS te schrijven. HTML bepaalt nog steeds de inhoud van een website met tekst, afbeeldingen en media plugins, terwijl CSS de stijl bepaalt met kleuren, lettertypen en lay-outs. HTML5 en CSS3 zijn de nieuwe dominante technologieën bij het ontwikkelen van interactieve en esthetisch aantrekkelijke websites.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus HTML5 en CSS3 : Inhoud

  HTML5 Intro

  De cursus HTML5 en CSS3 gaat van start met een bespreking van de nieuwe HTML5 structuur tags en nieuwe attributen. Ook wordt ingegaan op de visie achter HTML5 in vergelijking met XHTML en de betekenis van feature detection en graceful degradation.

  HTML5 Forms

  Vervolgens komen HTML5 Forms met de nieuwe input tags voor form validatie aan de orde. In HTML5 kunnen bijvoorbeeld nummer, datum en email velden al in browser worden gevalideerd. Hoe gebruik te maken van audio en video op Web pagina's staat eveneens op het programma.

  Styling with CSS3

  In CSS3 zijn er veel meer mogelijkheden qua styling bij gekomen zoals ronde hoeken en gradiënten in het kleurverloop. Ook worden de geavanceerde styling mogelijkheden van CSS3 waaronder transities en animaties besproken.

  HTML5 Canvas

  Verder wordt ingegaan op het HTML5 Canvas en de bijbehorende API waarmee figuren op de pagina kunnen worden aangebracht. Paths, stokes paths en het tekenen van text en images komen daarbij aan bod.

  Local Storage

  Verder worden de mogelijkheden van local storage besproken en de verschillen tussen session storage, local storage en Web SQL Storage. En ook offline applicaties en geolocation services passeren de revu.

  WebWorkers en WebSockets

  Tenslotte is het tijd voor web workers, messaging en web sockets. Hierbij komt aan de orde wat push technologie is en hoe je daar gebruik van kunt maken.

 • Cursus HTML5 en CSS3 : Training

  Doelgroep Cursus HTML5 en CSS3

  De cursus HTML5 en CSS3 is bedoeld voor ervaren HTML ontwerpers die willen leren hoe je HTML5 en CSS3 kunt gebruiken om moderne state of the art web sites te maken.

  Voorkennis HTML5 en CSS3

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met HTML en CSS nodig.

  Uitvoering Training HTML5 en CSS3

  De onderwerpen worden besproken aan de hand van presentatie slides. Demos verhelderen de behandelde stof. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De code wordt getest in verschillende browsers. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering HTML5 en CSS3

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat HTML5 en CSS3.

  Cursus HTML5 en CSS3
 • Cursus HTML5 en CSS3 : Modules

  Module 1 : HTML5 Intro

  Module 2 : Page Structure

  Module 3 : HTML Forms

  HTML5 Evolution
  W3C and WHATWG
  HTML5 Vision
  Compatibility
  Interoperability
  Universal Access
  Future of HTML5
  Browser Support
  Browsers In Mobile Devices
  Feature Detection
  Graceful Degradation
  HTML5 Page Structure
  HTML5 DocType
  Page Encoding
  Pseudo Semantics
  HTML5 Markup
  New Page Elements
  Updated Page Elements
  Deprecated Elements
  Structure Elements
  New Attributes
  Deprecated Attributes
  HTML5 Forms
  Gathering Input
  New Input Types
  Color Input Type
  Date Input Type
  Email Input Type
  New Attributes
  Form Validation
  Complex Validation
  Using Regular Expressions
  Browser Support

  Module 4 : Audio and Video

  Module 5 : Styling with CSS3

  Module 6 : Canvas

  Audio and Video
  Using Plugins
  Using Codecs
  Container Formats
  Multiple Sources
  Common Attributes
  New Audio Markup
  New Video Markup
  Attributes and Methods
  Audio and Video Events
  Customizing Controls
  Rounded corners
  Drop shadows
  Color effects
  Transparency using RGBA
  Gradients and Rotation
  Scale to page elements
  Transitions
  Advanced selectors like nth-child
  Embed using @font-face!
  Using custom fonts
  Using text instead of images
  HTML5 Canvas
  Using a Canvas
  Context and Coordinates
  Drawing Shapes
  Working with Paths
  Stroked Path
  Drawing Circles or Arcs
  Drawing Text and Images
  Working with Pixels
  Understanding Transforms
  Translation and Rotation

  Module 7 : Data Storage

  Module 8 : Offline Applications

  Module 9 : Geolocation

  Data Storage
  Cookies Model
  Pre HTML5 Solutions
  New Storage Options
  Web Storage
  Storage Interface
  Session Storage
  Local Storage
  Web SQL Storage
  Offline Applications
  Manifest File
  Cache Section
  Network Section
  Fallback Section
  applicationCache Events
  Deployments And Updates
  error Event
  updateReady Event
  HTML5 Geolocation
  Privacy Considerations
  Get User Location
  Geolocation Object
  getCurrentPosition
  watchPosition
  Position Object
  Latitude and Longitude
  Handling Errors

  Module 10 : WebWorkers

  Module 11 : Messaging

  Module 12 : WebSockets

  HTML5 WebWorkers
  JavaScript Execution Model
  Background Tasks
  WebWorker Usage
  Communication API
  Handling Errors
  Event Data
  ErrorEvent Interface
  HTML5 Messaging API's
  Same Origin Policy and Workarounds
  JSON with Padding
  Using a Proxy
  Cross Document Messaging
  Sending and Receiving Messages
  XMLHttpRequest Level 2
  Cross Origin Resource Sharing
  Web Sockets
  Real Time Solutions
  Polling Architecture
  Long Polling Architecture
  Web Sockets API
  Web Sockets Protocol
  Web Sockets Handshake
  Advantages Web Sockets
 • Cursus HTML5 en CSS3 : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus HTML5 en CSS3 : Reviews

 • Cursus HTML5 en CSS3 : Certificaat