fbpx

Cursus UML Overview

De cursus UML Overview geeft een overzicht van de UML taal voor het modelleren van systemen. De UML syntax, symbolen, diagrammen en views worden besproken.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus UML Overview : Inhoud

  UML Intro

  Na een inleiding over de UML specificatie en de betekenis van UML als meta taal, wordt in de cursus ingegaan op Structural Modeling en de diagrammen die daarbij worden gebruikt zoals zoals class en object diagrammen en component en deployment diagrammen.

  Class Diagrams

  Ook domain modellering en het modelleren van de mogelijke relaties tussen de classes zoals inheritance, associaties, aggregaties, composities en dependencies worden besproken.

  Use Case Diagrams

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan Use Case Modeling, het Use Case Diagram, de rol van de actors en de precieze beschrijving van de stappen in de interactie.

  Sequence Diagrams

  Ook het modelleren van het dynamische gedrag van systemen, Dynamic Behavior Modeling, met de bijbehorende interactie diagrammen zoals sequence diagrammen en collaboratie diagrammen komt aan de orde.

  State Diagrams

  De modellering van system states middels state charts, het verschil tussen passieve en actieve objecten en de rol van threads zijn eveneens onderdeel van de cursus. En er is aandacht voor de rol van activity diagrammen waarin begrippen als control en data flow en swim lanes worden besproken.

  Subsystems en Stereotypes

  Ook staan een aantal geavanceerde UML concepten zoals packages en subsystems, het gebruik van stereotypes, constraints en tagged values op het programma.

 • Cursus UML Overview : Training

  Doelgroep Cursus UML Overview

  De cursus UML Overview is bestemd voor developers, designers, architecten, managers en andere geïnteresseerden die een overzicht willen krijgen van de Unified Modeling Language (UML) standaard voor het modelleren van systemen.

  Voorkennis Cursus UML Overview

  Kennis van en ervaring met systeemontwikkeling en object ori├źntatie is gunstig voor een goede begripsvorming, maar is niet strikt noodzakelijk.

  Uitvoering Training UML Overview

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met oefeningen. Illustratieve UML modellen worden gebruikt als demonstratie van de concepten. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Cursus UML

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat UML Overview.

  Cursus UML
 • Cursus UML Overview : Modules

  Module 1 : UML Introduction

  Module 2 : Use Case Modeling

  Module 3 : Structural Modeling

  What is UML?
  Modeling Reasons
  UML History
  UML Design Goal
  UML Diagrams
  UML Views
  Use Case View
  Logical View
  Component View
  Deployment View
  Notes and Adornments
  Stereotypes
  Tagged Values
  Constraints
  System Sequence Diagrams
  Use Cases
  Actors
  System Context Diagram
  Identifying Use Cases
  Use Case Diagram
  Use Case Modeling Steps
  High Level Use Case
  Expanded Use Case
  Structuring Use Case Model
  Include Relationship
  Include Use Case
  Extends Relationship
  Extends Use Case
  Use Case Generalization
  Actor Generalization
  Structural Modeling
  Identification of Classes
  Structural Diagrams Elements
  Structural Relationships
  Association Modeling
  Domain Class Model
  Interfaces
  Composition
  Generalization
  Dependencies
  Packages
  Objects and Links
  Component Diagrams
  Deployment Diagrams
  Design Class Diagrams

  Module 4 : Interactions

  Module 5 : State Machines

  Module 6 : Activity Graphs

  Interaction Diagrams
  System Sequence Diagrams
  Object Sequence Diagrams
  UML Messages
  Sequence Diagrams Elements
  Recursion and Conditions
  Sequence Diagram Syntax
  Communication Diagrams
  Communication Diagram Elements
  Communication Diagram Syntax
  Interaction Diagrams are Valuable
  State Machines
  State Diagram Elements
  State Machine Usage
  State Entry and Exit Actions
  Pseudo States
  Order of Actions
  Internal Transitions
  State Do Activities
  Guards
  History States
  State Diagram Syntax
  Activity Diagram
  Steps in Activity Diagrams
  Actions and Subactivities
  Activity Diagram Elements
  Decisions
  Sync State
  Fork Transitions
  Join Transitions
  Swim Lanes
  Activity Diagram Syntax
  Using Activity Diagrams
 • Cursus UML Overview : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus UML Overview : Reviews

  Sebastiaan : Solcion Consultancy
  Prima cursus. Goed inzicht gekregen in de diagrammen van UML. Goed bereikbare locatie en een verzorgde lunch.
  Robert : ABN-AMRO
  Eerste kennismaking met SpiralTrain.
  Is goed bevallen.
 • Cursus UML Overview : Certificaat