fbpx

Cursus UML Overview

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus UML Overview : Inhoud

  De cursus UML Overview geeft een overzicht van de UML taal voor het modelleren van systemen. De UML syntax, symbolen, diagrammen en views worden besproken.

  UML Intro

  Na een inleiding over de UML specificatie en de betekenis van UML als meta taal, wordt in de cursus ingegaan op Structural Modeling en de diagrammen die daarbij worden gebruikt zoals zoals class en object diagrammen en component en deployment diagrammen.

  Class Diagrams

  Ook domain modellering en het modelleren van de mogelijke relaties tussen de classes zoals inheritance, associaties, aggregaties, composities en dependencies worden besproken.

  Use Case Diagrams

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan Use Case Modeling, het Use Case Diagram, de rol van de actors en de precieze beschrijving van de stappen in de interactie.

  Sequence Diagrams

  Ook het modelleren van het dynamische gedrag van systemen, Dynamic Behavior Modeling, met de bijbehorende interactie diagrammen zoals sequence diagrammen en collaboratie diagrammen komt aan de orde.

  State Diagrams

  De modellering van system states middels state charts, het verschil tussen passieve en actieve objecten en de rol van threads zijn eveneens onderdeel van de cursus. En er is aandacht voor de rol van activity diagrammen waarin begrippen als control en data flow en swim lanes worden besproken.

  Subsystems en Stereotypes

  Ook staan een aantal geavanceerde UML concepten zoals packages en subsystems, het gebruik van stereotypes, constraints en tagged values op het programma.

 • Cursus UML Overview : Training

  Doelgroep Cursus UML Overview

  De cursus UML Overview is bestemd voor developers, designers, architecten, managers en andere geïnteresseerden die een overzicht willen krijgen van de Unified Modeling Language (UML) standaard voor het modelleren van systemen.

  Voorkennis Cursus UML Overview

  Kennis van en ervaring met systeemontwikkeling en object oriëntatie is gunstig voor een goede begripsvorming, maar is niet strikt noodzakelijk.

  Uitvoering Training UML Overview

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met oefeningen. Illustratieve UML modellen worden gebruikt als demonstratie van de concepten. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Cursus UML

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat UML Overview.

  Cursus UML
 • Cursus UML Overview : Modules

  Module 1 : UML Introduction

  Module 2 : Use Case Modeling

  Module 3 : Structural Modeling

  What is UML?
  Modeling Reasons
  UML History
  UML Design Goal
  UML Diagrams
  UML Views
  Use Case View
  Logical View
  Component View
  Deployment View
  Notes and Adornments
  Stereotypes
  Tagged Values
  Constraints
  System Sequence Diagrams
  Use Cases
  Actors
  System Context Diagram
  Identifying Use Cases
  Use Case Diagram
  Use Case Modeling Steps
  High Level Use Case
  Expanded Use Case
  Structuring Use Case Model
  Include Relationship
  Include Use Case
  Extends Relationship
  Extends Use Case
  Use Case Generalization
  Actor Generalization
  Structural Modeling
  Identification of Classes
  Structural Diagrams Elements
  Structural Relationships
  Association Modeling
  Domain Class Model
  Interfaces
  Composition
  Generalization
  Dependencies
  Packages
  Objects and Links
  Component Diagrams
  Deployment Diagrams
  Design Class Diagrams

  Module 4 : Interactions

  Module 5 : State Machines

  Module 6 : Activity Graphs

  Interaction Diagrams
  System Sequence Diagrams
  Object Sequence Diagrams
  UML Messages
  Sequence Diagrams Elements
  Recursion and Conditions
  Sequence Diagram Syntax
  Communication Diagrams
  Communication Diagram Elements
  Communication Diagram Syntax
  Interaction Diagrams are Valuable
  State Machines
  State Diagram Elements
  State Machine Usage
  State Entry and Exit Actions
  Pseudo States
  Order of Actions
  Internal Transitions
  State Do Activities
  Guards
  History States
  State Diagram Syntax
  Activity Diagram
  Steps in Activity Diagrams
  Actions and Subactivities
  Activity Diagram Elements
  Decisions
  Sync State
  Fork Transitions
  Join Transitions
  Swim Lanes
  Activity Diagram Syntax
  Using Activity Diagrams
 • Cursus UML Overview : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus UML Overview : Reviews

  Sebastiaan : Solcion Consultancy
  Prima cursus. Goed inzicht gekregen in de diagrammen van UML. Goed bereikbare locatie en een verzorgde lunch.
  Robert : ABN-AMRO
  Eerste kennismaking met SpiralTrain.
  Is goed bevallen.
 • Cursus UML Overview : Certificaat