fbpx
Code: ADE200
Duur in dagen: 1
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 499

Cursus UML Overview

19-07 t/m 19-07-2019
20-09 t/m 20-09-2019
22-11 t/m 22-11-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep UML Cursus

Cursus UMLDe cursus UML Overview is bestemd voor developers, designers, architecten, managers en andere geïnteresseerden die een overzicht willen krijgen van de Unified Modeling Language (UML) standaard voor het modelleren van systemen.

Voorkennis Cursus UML

Kennis van en ervaring met systeemontwikkeling en object oriëntatie is gunstig voor een goede begripsvorming, maar is niet strikt noodzakelijk.

Uitvoering Training UML Overview

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met oefeningen. Illustratieve UML modellen worden gebruikt als demonstratie van de concepten. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering Cursus UML Overview

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat UML Overview.

Inhoud UML Cursus

De cursus UML Overview geeft een overzicht van de UML taal voor het modelleren van systemen. De UML syntax, symbolen, diagrammen en views worden besproken. Na een inleiding over de UML specificatie en de betekenis van UML als meta taal, wordt in de cursus ingegaan op Structural Modeling en de diagrammen die daarbij worden gebruikt zoals zoals class en object diagrammen en component en deployment diagrammen. Ook domain modellering en het modelleren van de mogelijke relaties tussen de classes zoals inheritance, associaties, aggregaties, composities en dependencies worden besproken. Vervolgens wordt aandacht besteed aan Use Case Modeling, het Use Case Diagram, de rol van de actors en de precieze beschrijving van de stappen in de interactie. Ook het modelleren van het dynamische gedrag van systemen, Dynamic Behavior Modeling, met de bijbehorende interactie diagrammen zoals sequence diagrammen en collaboratie diagrammen komt aan de orde. De modellering van system states middels state charts, het verschil tussen passieve en actieve objecten en de rol van threads zijn eveneens onderdeel van de cursus. En er is aandacht voor de rol van activity diagrammen waarin begrippen als control en data flow en swim lanes worden besproken. Ook staan een aantal geavanceerde UML concepten zoals packages en subsystems, het gebruik van stereotypes, constraints en tagged values op het programma.

Module 1 : UML Introduction

Module 2 : Use Case Modeling

Module 3 : Structural Modeling

What is UML?
Modeling Reasons
UML History
UML Design Goal
UML Diagrams
UML Views
Use Case View
Logical View
Component View
Deployment View
Notes and Adornments
Stereotypes
Tagged Values
Contraints
System Sequence Diagrams
Use Cases
Actors
System Context Diagram
Identifying Use Cases
Use Case Diagram
Use Case Modeling Steps
High Level Use Case
Expanded Use Case
Structuring Use Case Model
Include Relationship
Include Use Case
Extends Relationship
Extends Use Case
Use Case Generalization
Actor Generalization
Structural Modeling
Identification of Classes
Structural Diagrams Elements
Structural Relationships
Association Modeling
Domain Class Model
Interfaces
Composition
Generalization
Dependencies
Packages
Objects and Links
Component Diagrams
Deployment Diagrams
Design Class Diagrams

Module 4 : Interactions

Module 5 : State Machines

Module 6 : Activity Graphs

Interaction Diagrams
System Sequence Diagrams
Object Sequence Diagrams
UML Messages
Sequence Diagrams Elements
Recursion and Conditions
Sequence Diagram Syntax
Communication Diagrams
Communication Diagram Elements
Communication Diagram Syntax
Interaction Diagrams are Valuable
State Machines
State Diagram Elements
State Machine Usage
State Entry and Exit Actions
Pseudo States
Order of Actions
Internal Transitions
State Do Activities
Guards
History States
State Diagram Syntax
Activity Diagram
Steps in Activity Diagrams
Actions and Subactivities
Activity Diagram Elements
Decisions
Sync State
Fork Transitions
Join Transitions
Swim Lanes
Activity Diagram Syntax
Using Activity Diagrams

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl