Code: ADE200
Duur in dagen: 1
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 499

Cursus UML Overview

07-12 t/m 07-12-2017
09-02 t/m 09-02-2018
13-04 t/m 13-04-2018
15-06 t/m 15-06-2018
10-08 t/m 10-08-2018
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep UML Cursus

Cursus UML Developers, designers, architecten, managers en andere geïnteresseerden die een overzicht willen krijgen van de Unified Modeling Language (UML) standaard voor het modelleren van systemen.

Voorkennis Cursus UML

Kennis van en ervaring met systeemontwikkeling en object oriëntatie is gunstig voor een goede begripsvorming, maar is niet strikt noodzakelijk.

Uitvoering Training UML Overview

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met oefeningen. Illustratieve UML modellen worden gebruikt als demonstratie van de concepten. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering Cursus UML Overview

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat UML Overview.

Inhoud UML Cursus

Deze cursus geeft een overzicht van de UML taal voor het modelleren van systemen. De UML syntax, symbolen, diagrammen en views worden besproken. Na een inleiding over de UML specificatie en de betekenis van UML als meta taal, wordt in de cursus ingegaan op Structural Modeling en de diagrammen die daarbij worden gebruikt zoals zoals class en object diagrammen en component en deployment diagrammen. Ook domain modellering en het modelleren van de mogelijke relaties tussen de classes zoals inheritance, associaties, aggregaties, composities en dependencies worden besproken. Vervolgens wordt aandacht besteed aan Use Case Modeling, het Use Case Diagram, de rol van de actors en de precieze beschrijving van de stappen in de interactie. Ook het modelleren van het dynamische gedrag van systemen, Dynamic Behavior Modeling, met de bijbehorende interactie diagrammen zoals sequence diagrammen en collaboratie diagrammen komt aan de orde. De modellering van system states middels state charts, het verschil tussen passieve en actieve objecten en de rol van threads zijn eveneens onderdeel van de cursus. En er is aandacht voor de rol van activity diagrammen waarin begrippen als control en data flow en swim lanes worden besproken. Tenslotte staan een aantal geavanceerde UML concepten zoals packages en subsystems, het gebruik van stereotypes, constraints, tagged values en de Object Constraint Language (OCL) op het programma.

Module 1 : UML Introduction

Module 2 : Structural Modeling

Module 3 : Use Case Modeling

UML language
Modeling reasons
UML Goals
UML Specification
UML Building Blocks
Well Formedness Rules
Semantic Rules
Syntactic Rules
Metamodel Architecture
UML Metamodel Layer
Structural Modeling?
Core elements
Core Relationships
Structural Diagrams
Classes and Objects
Types
Interfaces
Associations
Composition
Generalization
Dependencies
Packages
Links
Component Diagrams
Deployment Diagrams
When to model Structure
Structural Modeling Tips
Use Case Modeling?
Core Elements
Core Relationships
Use Case Diagram
Use Case Relationships
Actor Relationships
Use Case Description
When to model Use Cases
Use Case Modeling Tips

Module 4 : Interactions

Module 5 : State Machines

Module 6 : Activity Graphs

Interactions
Core Elements
Core Relationships
Instances and Links
Sequence Diagrams
Collaboration Diagrams
Arrow Label
Kinds of Arrows
Recursions
Conditions
When to model Interactions
Modeling Tips
State Machine Concepts
State Machine Diagram
Diagram Elements
State Machine Usage
Event Driven Behavior
State Machines and Objects
Object Behavior
Objects and Threads
Passive Objects
Active Objects
Entry and Exit Actions
Order of Actions
Internal Transitions
State Activities
Guards
History States
Activity Diagram Applications
Control Flow
Object and Data Flow
State Machine
Basis in State Machines
Steps in Activity Diagrams
Actions and Sub Activities
Coordinating Steps
Decisions
Sync State
Convenience Features
Swimlanes
When to use Activity Diagrams
Modeling Tips Activity Diagrams

Module 7 : Advanced Concepts

Model Management
Packages
Core Concepts
Visibility
Import and Access
Package Inheritance
Subsystems
Specification and Realization
Extension Mechanisms
Semantic Variations in UML
Stereotypes
Constraints
Tagged Values
Profiles
Object Constraint Language (OCL)

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl