fbpx

Cursus Continuous Integration met Jenkins

In de cursus Continuous Integration met Jenkins leren de deelnemers hoe de nieuwste versie van Jenkins kan worden gebruikt voor het het opzetten van een continuous integration en continuous delivery (CI/CD) pipeline. CI/CD is een best practice in agile development waarbij verandering in de code van een software project automatisch worden getest en geïntegreerd.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Continuous Integration met Jenkins : Inhoud

  DevOps Process

  CI/CD is een onderdeel van het DevOps process waarbij developers code veranderingen met regelmaat inchecken in een centrale repository, waarna tests en builds automatisch worden uitgevoerd. De tools verzekeren dat de nieuwe code correct is alvorens deze wordt geïntegreerd in het software project.

  Jenkins Configuratie

  De cursus gaat van start de behandeling van de versie control systemen en build tools die door Jenkins worden ondersteund. Ook wordt ingegaan op Jenkins plugins, de Jenkins DSL en het Jenkins file.

  Dashboards

  Vervolgens komt aan de hand van de Jenkins GUI en het Jenkins Dashboard aan de orde hoe je in Jenkins declarative en scripted pipelines kunt opzetten. De rol van Masters en Nodes, Agents en Executors worden daarbij besproken en hun samenhang uitgelegd.

  Job Activering

  Aandacht wordt ook besteed aan de activering van jobs. Jobs kunnen periodiek of met input van de user aan de hand van parameters worden geactiveerd. Hierbij worden ook retries, timeouts, conditional en parallel execution besproken.

  Project Types

  Jenkins ondersteunt diverse project types zoals Maven of Gradle projects, Freestyle projects, Pipeline en GitHub projects. De opzet van dergelijke project wordt uitgelegd evenals multibranch en external projects.

  Rapportages

  Tenslotte komen diverse rapportage mogelijkheden vanuit Jenkins projecten aan de orde en wordt besproken hoe Jenkins en container technology zoals Docker kunnen samenwerken.

 • Cursus Continuous Integration met Jenkins : Training

  Doelgroep Cursus Continuous Integration met Jenkins

  De cursus Continuous Integration met Jenkins is bedoeld voor developers, testers en beheerders die de nieuwste versie van Jenkins willen gebruiken voor het opzetten van een continuous integration pipeline.

  Voorkennis Cursus Continuous Integration met Jenkins

  Ervaring met IT projecten in een DevOps omgeving met de Agile Development methodology en Scrum is bevorderlijk voor de begripsvorming maar niet strict noodzakelijk.

  Uitvoering Training Continuous Integration met Jenkins

  De theorie wordt besproken aan de hand van presentaties en demos en wordt afgewisseld met oefeningen. Demo projecten dienen te verheldering van de behandelde concepten. De cursus gaat in laatste versie van Jenkins versie 2. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Continuous Integration met Jenkins

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Continuous Integration met Jenkins.

  Cursus Continuous Integration met Jenkins
 • Cursus Continuous Integration met Jenkins : Modules

  Module 1 : Jenkins Intro

  Module 2 : Creating Pipelines

  Module 3 : Pipeline Execution

  What is Jenkins?
  Continuous Integration
  Hudson Predecessor
  Version Control
  Git, CVS and BitBucket
  Build Tool Support
  Distributed Builds
  Jenkins Plugins
  Installing Jenkins
  The Jenkinsfile
  Jenkins DSL
  Groovy Scripts
  Declarative Pipelines
  Jenkins GUI
  Jenkins Dashboard
  Blue Ocean
  Pipeline Structure
  Pipeline Development
  Scripted Pipelines
  Declarative Pipelines
  Masters and Nodes,
  Agents and Executors
  Snippet Generator
  Running Pipelines
  Triggering Jobs
  Build After
  Build Periodically
  Cron Syntax
  Poll SCM
  User Input
  Parameters
  Flow Control Options
  timeout and retry
  Conditional Execution
  Parallel Execution
  Handling Concurrency

  Module 4 : Project Types

  Module 5 : Reports

  Module 6 : Integrating Containers

  Freestyle Projects
  Maven Projects
  Discard Old Builds
  GitHub Projects
  Throttle Builds
  Build Environment
  Post-Build Actions
  Pipeline Projects
  External Project Types
  Multiconfigurations
  Multibranch Projects
  Branch Indexing
  Notifications
  Jenkins URL
  Email Notifications
  Build Results
  Collaboration Services
  Webhooks in Slack
  Default Notifications
  HipChat Plugin
  HTML Reports
  Publishing Reports
  Integrating Artifacts
  Conversions
  Docker in Pipeline
  Configured as a Cloud
  Docker Images as Agents
  SSH Credentials
  Container Settings
  Launching Options
  Persistent Docker Nodes
  Global Variables
  withDockerRegistry Pipeline
  inside Method
  Docker via Shell
  Other Interfaces
 • Cursus Continuous Integration met Jenkins : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Continuous Integration met Jenkins : Reviews

 • Cursus Continuous Integration met Jenkins : Certificaat