fbpx

Cursus Continuous Integration met Jenkins

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Continuous Integration met Jenkins : Inhoud

  In de cursus Continuous Integration met Jenkins leren de deelnemers hoe de nieuwste versie van Jenkins kan worden gebruikt voor het het opzetten van een continuous integration en continuous delivery (CI/CD) pipeline. CI/CD is een best practice in agile development waarbij verandering in de code van een software project automatisch worden getest en geïntegreerd.

  DevOps Process

  CI/CD is een onderdeel van het DevOps process waarbij developers code veranderingen met regelmaat inchecken in een centrale repository, waarna tests en builds automatisch worden uitgevoerd. De tools verzekeren dat de nieuwe code correct is alvorens deze wordt geïntegreerd in het software project.

  Jenkins Configuratie

  De cursus gaat van start de behandeling van de versie control systemen en build tools die door Jenkins worden ondersteund. Ook wordt ingegaan op Jenkins plugins, de Jenkins DSL en het Jenkins file.

  Dashboards

  Vervolgens komt aan de hand van de Jenkins GUI en het Jenkins Dashboard aan de orde hoe je in Jenkins declarative en scripted pipelines kunt opzetten. De rol van Masters en Nodes, Agents en Executors worden daarbij besproken en hun samenhang uitgelegd.

  Job Activering

  Aandacht wordt ook besteed aan de activering van jobs. Jobs kunnen periodiek of met input van de user aan de hand van parameters worden geactiveerd. Hierbij worden ook retries, timeouts, conditional en parallel execution besproken.

  Project Types

  Jenkins ondersteunt diverse project types zoals Maven of Gradle projects, Freestyle projects, Pipeline en GitHub projects. De opzet van dergelijke project wordt uitgelegd evenals multibranch en external projects.

  Rapportages

  Tenslotte komen diverse rapportage mogelijkheden vanuit Jenkins projecten aan de orde en wordt besproken hoe Jenkins en container technology zoals Docker kunnen samenwerken.

 • Cursus Continuous Integration met Jenkins : Training

  Doelgroep Cursus Continuous Integration met Jenkins

  De cursus Continuous Integration met Jenkins is bedoeld voor developers, testers en beheerders die de nieuwste versie van Jenkins willen gebruiken voor het opzetten van een continuous integration pipeline.

  Voorkennis Cursus Continuous Integration met Jenkins

  Ervaring met IT projecten in een DevOps omgeving met de Agile Development methodology en Scrum is bevorderlijk voor de begripsvorming maar niet strict noodzakelijk.

  Uitvoering Training Continuous Integration met Jenkins

  De theorie wordt besproken aan de hand van presentaties en demos en wordt afgewisseld met oefeningen. Demo projecten dienen te verheldering van de behandelde concepten. De cursus gaat in laatste versie van Jenkins versie 2. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Continuous Integration met Jenkins

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Continuous Integration met Jenkins.

  Cursus Continuous Integration met Jenkins
 • Cursus Continuous Integration met Jenkins : Modules

  Module 1 : Jenkins Intro

  Module 2 : Creating Pipelines

  Module 3 : Pipeline Execution

  What is Jenkins?
  Continuous Integration
  Hudson Predecessor
  Version Control
  Git, CVS and BitBucket
  Build Tool Support
  Distributed Builds
  Jenkins Plugins
  Installing Jenkins
  The Jenkinsfile
  Jenkins DSL
  Groovy Scripts
  Declarative Pipelines
  Jenkins GUI
  Jenkins Dashboard
  Blue Ocean
  Pipeline Structure
  Pipeline Development
  Scripted Pipelines
  Declarative Pipelines
  Masters and Nodes,
  Agents and Executors
  Snippet Generator
  Running Pipelines
  Triggering Jobs
  Build After
  Build Periodically
  Cron Syntax
  Poll SCM
  User Input
  Parameters
  Flow Control Options
  timeout and retry
  Conditional Execution
  Parallel Execution
  Handling Concurrency

  Module 4 : Project Types

  Module 5 : Reports

  Module 6 : Integrating Containers

  Freestyle Projects
  Maven Projects
  Discard Old Builds
  GitHub Projects
  Throttle Builds
  Build Environment
  Post-Build Actions
  Pipeline Projects
  External Project Types
  Multiconfigurations
  Multibranch Projects
  Branch Indexing
  Notifications
  Jenkins URL
  Email Notifications
  Build Results
  Collaboration Services
  Webhooks in Slack
  Default Notifications
  HipChat Plugin
  HTML Reports
  Publishing Reports
  Integrating Artifacts
  Conversions
  Docker in Pipeline
  Configured as a Cloud
  Docker Images as Agents
  SSH Credentials
  Container Settings
  Launching Options
  Persistent Docker Nodes
  Global Variables
  withDockerRegistry Pipeline
  inside Method
  Docker via Shell
  Other Interfaces
 • Cursus Continuous Integration met Jenkins : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Continuous Integration met Jenkins : Reviews

 • Cursus Continuous Integration met Jenkins : Certificaat