fbpx

Cursus Java voor Managers

In de cursus Java voor Managers leren managers de basis principes van object georiënteerd programmeren in Java en de werking en mogelijkheden van Java technologie. Aandacht wordt besteed aan zowel client als server technologie.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Java voor Managers : Inhoud

  Java Language Fundamentals

  De cursus is er steeds op gericht de principes duidelijk te krijgen, zonder in details te treden. Zowel de syntax en control flow constructies van de Java taal worden besproken als object georiënteerde zaken, zoals classes, inheritance, interfaces en exceptions. Ook een bespreking van UML als modelleer taal voor software systemen staat op de agenda van de cursus.

  Java GUI Clients

  Wat betreft client technologie komen zowel Rich Client Applications met GUI's als applets en Java Web Start applicaties aan bod.

  Java Enterprise Edition

  Ten aanzien van de server technologie wordt de focus gelegd op Java Enterprise applicaties die draaien op applicatie servers en Java EE technologieën zoals Servlets, JSP en EJB's krijgen de aandacht.

  Java Data Access

  Ook staan de verschillende manieren waarop Java applicaties gegevens kunnen opslaan op het programma. Zo wordt er aandacht besteed aan Direct File I/O, serialization, JDBC, Hibernate en de Persistence API.

  Messaging en Web Services

  Tot slot komen diverse Java technologieën voor integratie met andere systemen aan de orde zoals RMI, JMS en Web Services. De cursus behandelt de onderwerpen die gevraagd worden op het Java Associate examen 1Z0-850.

 • Cursus Java voor Managers : Training

  Doelgroep Cursus Java voor Managers

  Managers van Java software teams, projectleiders van Java software projecten, junior Java developers en andere geïnteresseerden die inzicht willen krijgen in Java software.

  Voorkennis Cursus Java Managers

  Algemene basiskennis van computer systemen en software ontwikkeling is vereist. Ervaring met programmeren is een voordeel bij het volgen van deze cursus.

  Uitvoering Training Java voor Managers

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met oefeningen. De theorie wordt verduidelijkt met demos. De cursus heeft een hands-on karakter. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Java voor Managers

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Java voor Managers.

  Cursus Java for Managers
 • Cursus Java voor Managers : Modules

  Module 1 : Java Platform

  Module 2 : Java Language

  Module 3 : Object Orientation and UML

  History of Java
  Java Overview
  Java Editions
  Java Platform
  Java Community Process
  Java Libraries
  Java Language
  Compiling Java Programs
  Running Java Programs
  Compiler and Interpreter
  Application structure
  Garbage Collection
  Packages
  Import statement
  Variables
  Types of Variables
  Primitive Data Types
  Block Statements
  Operator Precedence
  if else Statements
  switch Statement
  for and while Loop
  do while Loop
  break and continue
  Arrays
  Enhanced For Loop
  Strings
  Formatted Output
  Programming Paradigms
  Procedural Programming
  Object Oriented Programming
  Classes and Objects
  Abstraction and Modularity
  Encapsulation and Data Hiding
  Inheritance and Polymorphism
  UML Diagrams
  Use Cases
  Sequence Diagrams
  Class Relationships
  Generalizations
  Associations and Aggregations
  Class Diagrams

  Module 4 : Classes and Interfaces

  Module 5 : Rich Clients

  Module 6 : Java EE Applications

  Java Class Definition
  Access Modifiers
  Constructors
  Creating Objects
  Fields and Methods
  Overloading and Overriding
  this keyword
  extends keyword
  Abstract Classes
  Interfaces
  Exceptions
  Packaging in JAR
  Threads
  Java Beans
  Java GUI's
  Abstract Window Toolkit
  GUI Design with AWT
  AWT Containers
  Window Containers
  AWT Controls
  Swing
  AWT versus Swing
  Swing Component Hierarchy
  Layout Managers
  Event Delegation Model
  Java Applets
  Java Plug-In
  Java Web Start
  Java EE
  Enterprise Challenges
  Java EE Standard
  Java EE Servers
  Web Components
  EJB Components
  Persistent Entities
  Java EE and Web Services
  Container Services
  Java EE Deployment
  Annotations
  Packaging in EAR Files
  Development Roles
  Java EE API's

  Module 7 : Servlets and JSP’s

  Module 8 : Java Persistence

  Module 9 : Integration Technologies

  What is a Servlet?
  Possible Servlet Tasks
  HTTP Protocol
  Form Submissions
  Concurrent Access
  What is a JSP?
  JSP Translation Time
  JSP Request Time
  Scopes in Web Applications
  ServletContext Scope
  Session Scope
  Classic MVC Pattern
  Model 2 Architecture
  Web Application Structure
  Java Persistence
  Traditional Persistence
  Transparent Persistence
  Direct File I/O
  Serialization
  Java Database Connectivity
  JDBC Architecture
  Problems with JDBC
  Hibernate
  Persistent Classes
  Mapping Files
  Persistence API
  Entities
  Entity Lifecycle
  Remote Method Invocation
  RMI Architecture
  Remote Interface and Object
  Stubs and Skeletons
  Remote Object Use
  Java Message Service
  Messaging Models
  Point to Point
  Publish and Subscribe
  JMS Programming Model
  Web Services
  SOAP and WSDL
  WSDL and Code Generation
  JAX-WS and SAAJ
 • Cursus Java voor Managers : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Java voor Managers : Reviews

  Olivier : Nationale Nederlanden
  Voor mij zijn alle onderdelen voldoende belicht. Er is niet iets wat teveel aandacht heeft gekregen. Flexibiliteit van de organisatie is enorm. Heel fijn.
 • Cursus Java voor Managers : Certificaat