fbpx
Code: JAV600
Duur in dagen: 3
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1499

Cursus Java voor Managers

12-08 t/m 14-08-2019
14-10 t/m 16-10-2019
16-12 t/m 18-12-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Java voor Managers

Cursus Java for Managers Managers van Java software teams, projectleiders van Java software projecten, junior Java developers en andere geïnteresseerden die inzicht willen krijgen in Java software.

Voorkennis Cursus Java Managers

Algemene basiskennis van computer systemen en software ontwikkeling is vereist. Ervaring met programmeren is een voordeel bij het volgen van deze cursus.

Uitvoering Training Java voor Managers

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met oefeningen. De theorie wordt verduidelijkt met demos. De cursus heeft een hands-on karakter. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering Java voor Managers

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Java voor Managers.

Inhoud Cursus Java

In de cursus Java voor Managers leren managers de basis principes van object georiënteerd programmeren in Java en de werking en mogelijkheden van Java technologie. Aandacht wordt besteed aan zowel client als server technologie. De cursus is er steeds op gericht de principes duidelijk te krijgen, zonder in details te treden. Zowel de syntax en control flow constructies van de Java taal worden besproken als object georiënteerde zaken, zoals classes, inheritance, interfaces en exceptions. Ook een bespreking van UML als modelleer taal voor software systemen staat op de agenda van de cursus. Wat betreft client technologie komen zowel Rich Client Applications met GUI’s als applets en Java Web Start applicaties aan bod. Ten aanzien van de server technologie wordt de focus gelegd op Java Enterprise applicaties die draaien op applicatie servers en Java EE technologieën zoals Servlets, JSP en EJB’s krijgen de aandacht. Ook staan de verschillende manieren waarop Java applicaties gegevens kunnen opslaan op het programma. Zo wordt er aandacht besteed aan Direct File I/O, serialization, JDBC, Hibernate en de Persistence API. Tot slot komen diverse Java technologieën voor integratie met andere systemen aan de orde zoals RMI, JMS en Web Services. En ook aan de Java Micro Edition (Java ME) voor mobiele telefoons wordt aandacht besteed. De cursus behandelt de onderwerpen die gevraagd worden op het Java Associate examen 1Z0-850.

Module 1 : Java Platform

Module 2 : Java Language

Module 3 : Object Orientation and UML

History of Java
Java Overview
Java Editions
Java Platform
Java Community Process
Java Libraries
Java Language
Compiling Java Programs
Running Java Programs
Compiler and Interpreter
Application structure
Garbage Collection
Packages
Import statement
Java Comments
Variables
Types of Variables
Primitive Data Types
Block Statements
Operator Precedence
Flow Control
if else Statements
switch Statement
for and while Loop
do while Loop
break and continue
Arrays
Enhanced For Loop
Strings
Formatted Output
Programming Paradigms
Procedural Programming
Object Oriented Programming
Object Oriented Paradigm
Classes and Objects
Example Class and Objects
Abstraction and Modularity
Encapsulation and Data Hiding
Inheritance and Polymorphism
What is UML?
UML Diagrams
Use Cases
Sequence Diagrams
Class Relationships
Generalizations
Associations
Aggregations
Class Diagrams

Module 4 : Java Classes and Interfaces

Module 5 : Rich Client Applications

Module 6 : Java Enterprise Applications

Java Class Definition
Access Modifiers
Constructors
Creating Objects
Fields and Methods
Overloading and Overriding
Using Objects
this keyword
extends keyword
Abstract Classes
Interfaces
Exceptions
Packaging in JAR
Threads
Java Beans
Java GUI’s
Abstract Window Toolkit
AWT Structure
GUI Design with AWT
AWT Containers
Window Containers
AWT Controls
Swing
AWT versus Swing
Swing Component Hierarchy
Layout Managers
Event Delegation Model
Java Applets
Applet Parameters
Java Plug-In
Java Web Start
Network Launching Protocol
Java EE
Enterprise Challenges
Java EE Standard
Java EE Servers
Web Components
EJB Components
Persistent Entities
Java EE and Web Services
Container Services
Java EE Deployment
Annotations
Packaging in EAR Files
Development Roles
Java EE API’s

Module 7 : Servlets and JSP’s

Module 8 : Java Persistence

Module 9 : Integration Technologies

What is a Servlet?
Possible Servlet Tasks
HTTP Protocol
Form Submissions
Concurrent Access
What is a JSP?
JSP Translation Time
JSP Request Time
Scopes in Web Applications
ServletContext Scope
Session Scope
Classic MVC Pattern
Model 2 Architecture
Web Application Structure
Java Persistence
Traditional Persistence
Transparent Persistence
Direct File I/O
Serialization
Java Database Connectivity
JDBC Architecture
Problems with JDBC
Hibernate
Persistent Classes
Mapping Files
Persistence API
Entities
Entity Lifecycle
Remote Method Invocation
RMI Architecture
Remote Interface and Object
Stubs and Skeletons
Remote Object Use
Java Message Service
Messaging Models
Point to Point
Publish and Subscribe
JMS Programming Model
Web Services
SOAP and WSDL
WSDL and Code Generation
JAX-WS
SAAJ

Module 10 : Java Mobile Applications

Java ME Back to the Roots
Organization of Java ME
Configurations and Profiles
CLDC Configuration
CDC Configuration
Profiles
Java ME Optional Packages
MIDP Profile
JWTI Specification
Mobile Information Device Profile
MIDlets
MIDlet Life Cycle States
MIDlet Life Cycle Methods
MIDlet Build Cycle

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl