fbpx
 • nl
 • en

Cursus Java voor Managers

Cursus Java voor Managers
Regio:
 • Modules
 • Cursus
 • Inhoud
 • Algemene informatie
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Module 1 : Java Platform

  Module 2 : Java Language

  Module 3 : Object Orientation and UML

  History of Java
  Java Overview
  Java Editions
  Java Platform
  Java Community Process
  Java Libraries
  Java Language
  Compiling Java Programs
  Running Java Programs
  Compiler and Interpreter
  Application structure
  Garbage Collection
  Packages
  Import statement
  Variables
  Types of Variables
  Primitive Data Types
  Block Statements
  Operator Precedence
  if else Statements
  switch Statement
  for and while Loop
  do while Loop
  break and continue
  Arrays
  Enhanced For Loop
  Strings
  Formatted Output
  Programming Paradigms
  Procedural Programming
  Object Oriented Programming
  Classes and Objects
  Abstraction and Modularity
  Encapsulation and Data Hiding
  Inheritance and Polymorphism
  UML Diagrams
  Use Cases
  Sequence Diagrams
  Class Relationships
  Generalizations
  Associations and Aggregations
  Class Diagrams

  Module 4 : Classes and Interfaces

  Module 5 : Rich Clients

  Module 6 : Java EE Applications

  Java Class Definition
  Access Modifiers
  Constructors
  Creating Objects
  Fields and Methods
  Overloading and Overriding
  this keyword
  extends keyword
  Abstract Classes
  Interfaces
  Exceptions
  Packaging in JAR
  Threads
  Java Beans
  Java GUI's
  Abstract Window Toolkit
  GUI Design with AWT
  AWT Containers
  Window Containers
  AWT Controls
  Swing
  AWT versus Swing
  Swing Component Hierarchy
  Layout Managers
  Event Delegation Model
  Java Applets
  Java Plug-In
  Java Web Start
  Java EE
  Enterprise Challenges
  Java EE Standard
  Java EE Servers
  Web Components
  EJB Components
  Persistent Entities
  Java EE and Web Services
  Container Services
  Java EE Deployment
  Annotations
  Packaging in EAR Files
  Development Roles
  Java EE API's

  Module 7 : Servlets and JSP’s

  Module 8 : Java Persistence

  Module 9 : Integration Technologies

  What is a Servlet?
  Possible Servlet Tasks
  HTTP Protocol
  Form Submissions
  Concurrent Access
  What is a JSP?
  JSP Translation Time
  JSP Request Time
  Scopes in Web Applications
  ServletContext Scope
  Session Scope
  Classic MVC Pattern
  Model 2 Architecture
  Web Application Structure
  Java Persistence
  Traditional Persistence
  Transparent Persistence
  Direct File I/O
  Serialization
  Java Database Connectivity
  JDBC Architecture
  Problems with JDBC
  Hibernate
  Persistent Classes
  Mapping Files
  Persistence API
  Entities
  Entity Lifecycle
  Remote Method Invocation
  RMI Architecture
  Remote Interface and Object
  Stubs and Skeletons
  Remote Object Use
  Java Message Service
  Messaging Models
  Point to Point
  Publish and Subscribe
  JMS Programming Model
  Web Services
  SOAP and WSDL
  WSDL and Code Generation
  JAX-WS and SAAJ

  Module 10 : Java Mobile Applications

  Java ME Back to the Roots
  Organization of Java ME
  Configurations and Profiles
  CLDC Configuration
  CDC Configuration
  Profiles
  Java ME Optional Packages
  MIDP Profile
  JWTI Specification
  Mobile Information Device Profile
  MIDlets
  MIDlet Life Cycle States
  MIDlet Life Cycle Methods
  MIDlet Build Cycle
 • Doelgroep Cursus Java voor Managers

  Cursus Java for Managers Managers van Java software teams, projectleiders van Java software projecten, junior Java developers en andere geïnteresseerden die inzicht willen krijgen in Java software.

  Voorkennis Cursus Java Managers

  Algemene basiskennis van computer systemen en software ontwikkeling is vereist. Ervaring met programmeren is een voordeel bij het volgen van deze cursus.

  Uitvoering Training Java voor Managers

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met oefeningen. De theorie wordt verduidelijkt met demos. De cursus heeft een hands-on karakter. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Java voor Managers

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Java voor Managers.

 • In de cursus Java voor Managers leren managers de basis principes van object georiënteerd programmeren in Java en de werking en mogelijkheden van Java technologie. Aandacht wordt besteed aan zowel client als server technologie.

  De cursus is er steeds op gericht de principes duidelijk te krijgen, zonder in details te treden. Zowel de syntax en control flow constructies van de Java taal worden besproken als object georiënteerde zaken, zoals classes, inheritance, interfaces en exceptions. Ook een bespreking van UML als modelleer taal voor software systemen staat op de agenda van de cursus.

  Wat betreft client technologie komen zowel Rich Client Applications met GUI's als applets en Java Web Start applicaties aan bod. Ten aanzien van de server technologie wordt de focus gelegd op Java Enterprise applicaties die draaien op applicatie servers en Java EE technologieën zoals Servlets, JSP en EJB's krijgen de aandacht.

  Ook staan de verschillende manieren waarop Java applicaties gegevens kunnen opslaan op het programma. Zo wordt er aandacht besteed aan Direct File I/O, serialization, JDBC, Hibernate en de Persistence API. Tot slot komen diverse Java technologieën voor integratie met andere systemen aan de orde zoals RMI, JMS en Web Services. En ook aan de Java Micro Edition (Java ME) voor mobiele telefoons wordt aandacht besteed. De cursus behandelt de onderwerpen die gevraagd worden op het Java Associate examen 1Z0-850.

 • Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Olivier : Nationale Nederlanden
  Voor mij zijn alle onderdelen voldoende belicht. Er is niet iets wat teveel aandacht heeft gekregen. Flexibiliteit van de organisatie is enorm. Heel fijn.