fbpx
 • nl
 • en
In verband met Corona gaan alle trainingen tot 1 juni door als 'Virtual Classroom'.

Cursus C# Programmeren

Cursus C# Programmeren
Regio:
 • Modules
 • Cursus
 • Inhoud
 • Algemene informatie
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Module 1 : C# Intro

  Module 2 : Language Syntax

  Module 3 : Classes and Objects

  What is C#?
  C# Versions
  .NET Versions
  .NET Architecture
  Common Language Runtime
  Managed Code
  C# Compilation
  Compilation and Execution
  Managed Execution
  Assemblies
  MSIL and Metadata
  Application Types
  Garbage Collection
  .NET Framework Class Library
  C# Resources
  C# Data Types
  Console IO
  Variables
  Variable Scope
  Case Sensitivity
  Operators
  Flow Control
  if Statement
  switch Statement
  for Loops
  foreach Statement
  while Statement
  do Statements
  break and continue
  Strings
  Arrays
  Methods
  Parameter Passing
  Classes and Objects
  Example Class and Objects
  Class Definition
  Encapsulation
  Access Modifiers
  Constructors
  Creating Objects
  Fields
  Properties
  Special Properties
  static Modifier
  Overloading
  Constants
  Common Type System
  Value Types
  Reference Types
  Object References

  Module 4 : Inheritance

  Module 5 : Exception Handling

  Module 6 : Namespaces

  Inheritance
  Derived Classes
  Overriding Methods
  Hiding Methods
  Polymorphism
  Abstract Classes
  Interfaces
  Implementing Interfaces
  Type Casting
  Implicit Casting
  Explicit Casting
  Error Conditions
  Exceptions in C#
  Exception Handling Syntax
  Exception Flow
  Exceptions Template
  Exceptions Object
  finally Clause
  Throwing Exceptions
  User Defined Exceptions
  Catching User Exceptions
  What are Namespaces?
  .NET Namespaces
  Defining Namespaces
  Using Namespaces
  Nested Namespaces
  Namespace Aliases
  Namespace Directory
  Assemblies
  Modules
  MathLibrary Module
  Assembly Manifest
  AssemblyInfo
  Using MathLibrary
  Types of Assemblies
  Global Assembly Cache
  Strong Names

  Module 7 : Threads

  Module 8 : Synchronization

  Module 9 : Special Classes

  Multiple Threads
  Benefits and Drawbacks
  Thread Characteristics
  C# Thread Model
  Thread Class
  Thread Stack
  Thread Delegate
  Multiple Threads
  Autonomous Classes
  Passing Parameters
  Thread Naming
  Background Threads
  Thread Exceptions
  Thread Methods
  Concurrent Method Invocation
  Synchronization
  Blocking on Monitor
  Lock Statement
  Mutual Exclusion in C#
  Joining Threads
  Interrupting Threads
  DeadLock
  Wait Handles
  Interthread Communication
  Condition Synchronization
  Monitor Wait and Pulse
  What is a Delegate?
  Benefits of Delegates
  Multicasting
  Delegates and Events
  Simple Event Handling
  Enumerations
  Enumeration Base Types
  Extension Methods
  Partial Classes
  Attributes
  Attribute Parameters
  Custom Attributes
  Nullable Types
  Static Classes

  Module 10 : Utility Classes

  Module 11 : Generics

  Module 12 : Collections

  Object Class
  Boxing and Unboxing
  Overriding Equals
  Math Class
  DateTime Structure
  Regex Class
  Input Conversion
  Convert Class
  Process Class
  Environment Class
  Globalization
  Localizing Dates
  Localizing Numbers
  XML Documentation
  What are Generics?
  Need for Generics
  Generic Class Syntax
  Benefits of Generics
  Multiple Generic Parameters
  Runtime Type
  Parameter Constraints
  Generic Methods
  What are Collections?
  Framework Classes
  Properties of Collections
  Predefined Collections
  Array Class
  List Class
  Queue Class
  Queue Methods
  Stack Class
  Stack Methods
  Linked List
  Sorted List
  Dictionary
  Hashtable
  BitArray

  Module 13 : File I/O

  Stream I/O
  I/O Classes
  File Types
  Writing Text File
  Reading Text File
  Using Directive
  Accessing Binary Files
  Buffered Streams
  Serialization
  Implementing Serialization
  Accessing File System
  Directory Classes
 • Doelgroep Cursus C# / C Sharp Programmeren

  Cursus C# Deze cursus is bedoeld voor ervaren developers met een achtergrond in Java, C++, Delphi of Visual Basic.

  Voorkennis C Sharp

  Deelnemers aan deze cursus moeten ervaring in Java, C++, Delphi of Visual Basic hebben. Ook worden zij geacht bekend te zijn met de basisprincipes van het .NET Framework.

  Uitvoering Training C# Programmeren

  De theorie wordt gepresenteert aan de hand presentatie slides. Demo's dienen ter verheldering van de behandelde concepten. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering C#

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat C# Programmeren.

 • Cursus C#

  In deze cursus leren de deelnemers programmeren in het .NET platform met de C# taal. De nadruk van de cursus ligt op de C# syntax, programma structuur en implementatie details. Na het volgen van de cursus zullen de deelnemers in staat zijn de rol die C# speelt in het .NET Framework en het .NET Platform te beschrijven. Ze zijn in staat om een eenvoudige applicatie te programmeren, die te documenteren, te debuggen en te compileren. De deelnemers leren gebruik te maken van variabelen, data types, operatoren, loops en exception handling. Ook leren zij methoden aan te roepen en te schrijven, om te gaan met arrays en object georienteerd programmeren met classes en objects. Bovendien leren de deelnemers werken met delegates, events, properties, indexers and attributes. The meest recente versie van C# wordt in de cursus gebruikt.

 • Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

 • Wales : ROC Den Haag
  Door developers voor developers!
  Er wordt goed naar je geluisterd en de use cases die je aanbrengt tijdens de lessen of naderhand via email etc.
  Goede locatie, zowel qua bereikbaarheid als overige faciliteiten (lunch).