fbpx

Cursus C# Programmeren

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus C# Programmeren : Inhoud

  In de cursus C# Programmeren leren de deelnemers programmeren in het .NET platform met de C# taal. De nadruk van de cursus ligt op de C# syntax, programma structuur en implementatie details.

  Na het volgen van de cursus zullen de deelnemers in staat zijn de rol die C# speelt in het .NET Framework en het .NET Platform te beschrijven. Ze zijn in staat om een eenvoudige applicatie te programmeren, die te documenteren, te debuggen en te compileren.

  De deelnemers leren gebruik te maken van variabelen, data types, operatoren, loops en exception handling. Ook leren zij methoden aan te roepen en te schrijven, om te gaan met arrays en object georienteerd programmeren met classes en objects.

  Bovendien leren de deelnemers werken met multiple threads, delegates, events, properties, indexers and attributes. The meest recente versie van C# wordt in de cursus gebruikt.

 • Cursus C# Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus C# / C Sharp Programmeren

  Deze cursus is bedoeld voor ervaren developers met een achtergrond in Java, C++, Delphi of Visual Basic.

  Voorkennis C Sharp

  Deelnemers aan deze cursus hebben liefst al ervaring in andere programmeer taal zoals JavaScript, Java of C++.

  Uitvoering Training C# Programmeren

  De theorie wordt gepresenteerd aan de hand presentatie slides. Demo's dienen ter verheldering van de behandelde concepten. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering C#

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat C# Programmeren.

  Cursus C#
 • Cursus C# Programmeren : Modules

  Module 1 : C# Intro

  Module 2 : Language Syntax

  Module 3 : Classes and Objects

  C# Versions
  .NET Architecture
  .NET Core
  Common Language Runtime
  Managed Code
  C# Compilation
  Compilation and Execution
  Managed Execution
  Assemblies
  MSIL and Metadata
  Application Types
  Garbage Collection
  .NET Framework Class Library
  C# Data Types
  Variables and Scope
  Operators
  Flow Control
  if Statement
  switch Statement
  for Loops
  foreach Statement
  while Statement
  do Statements
  break and continue
  Strings and Arrays
  Methods and Parameter Passing
  Class Definition
  Encapsulation
  Access Modifiers
  Constructors
  Creating Objects
  Fields and Properties
  Special Properties
  static Modifier
  Overloading
  Constants
  Common Type System
  Value and Reference Types
  Object References

  Module 4 : Inheritance

  Module 5 : Exception Handling

  Module 6 : Namespaces

  Derived Classes
  Overriding Methods
  Hiding Methods
  Polymorphism
  Abstract Classes
  Interfaces
  Implementing Interfaces
  Type Casting
  Implicit Casting
  Explicit Casting
  Error Conditions
  Exceptions in C#
  Exception Handling Syntax
  Exception Flow
  Exceptions Template
  Exceptions Object
  finally Clause
  Throwing Exceptions
  User Defined Exceptions
  Catching User Exceptions
  Defining Namespaces
  Using Namespaces
  Nested Namespaces
  Namespace Directory
  Assemblies and Modules
  Assembly Manifest
  AssemblyInfo
  Types of Assemblies
  Global Assembly Cache
  Strong Names

  Module 7 : Threads

  Module 8 : Synchronization

  Module 9 : Special Classes

  Thread Benefits and Drawbacks
  C# Thread Model
  Thread Class
  Thread Stack
  Thread Delegate
  Autonomous Classes
  Passing Parameters
  Thread Naming
  Background Threads
  Thread Exceptions
  Thread Methods
  Concurrent Method Invocation
  Blocking on Monitor
  Lock Statement
  Mutual Exclusion in C#
  Joining Threads
  Interrupting Threads
  DeadLock
  Wait Handles
  Interthread Communication
  Condition Synchronization
  Monitor Wait and Pulse
  What is a Delegate?
  Multicasting
  Delegates and Events
  Enumerations
  Extension Methods
  Partial Classes
  Attributes
  Attribute Parameters
  Custom Attributes
  Nullable Types
  Static Classes

  Module 10 : Utility Classes

  Module 11 : Generics

  Module 12 : Collections

  Object Class
  Boxing and Unboxing
  Overriding Equals
  Math Class
  DateTime Structure
  Regex Class
  Process and Environment Class
  Globalization
  Localizing Dates and Numbers
  What are Generics?
  Need for Generics
  Generic Class Syntax
  Benefits of Generics
  Multiple Generic Parameters
  Bounded Types
  Runtime Type
  Parameter Constraints
  Generic Methods
  Framework Classes
  Properties of Collections
  Predefined Collections
  Array and List Class
  Queue and Stack Class
  Linked List
  Sorted List
  Dictionary
  Hashtable

  Module 13 : File I/O

  I/O Classes
  Writing Text File
  Reading Text File
  Using Directive
  Accessing Binary Files
  Buffered Streams
  Serialization
  Implementing Serialization
  Accessing File System
  Directory Classes
 • Cursus C# Programmeren : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus C# Programmeren : Reviews

  Wales : ROC Den Haag
  Door developers voor developers!
  Er wordt goed naar je geluisterd en de use cases die je aanbrengt tijdens de lessen of naderhand via email etc.
  Goede locatie, zowel qua bereikbaarheid als overige faciliteiten (lunch).
 • Cursus C# Programmeren : Certificaat