fbpx

Cursus DevOps Fundamentals

In de cursus DevOps Fundamentals leren de deelnemers de voordelen van een nauwe samenwerking tussen Development en Operations. Door de inzet van DevOps kunnen organisaties de productie en deployment van software applicaties en services beter en sneller laten verlopen. DevOps omvat ook de automatisering van code deployment waardoor menselijke fouten worden vermeden en het proces reproduceerbaar is.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus DevOps Fundamentals : Inhoud

  DevOps Achtergrond

  De cursus gaat van start met een overzicht van de omstandigheden die tot de introductie van DevOps hebben geleid. Aan de orde komt hoe in de tijd voor DevOps development, testing en deployment geïsoleerde activiteiten waren met hun eigen planning en hoe daardoor veel tijd verloren ging. Ook de relatie tussen DevOps en de Agile Development methodology wordt behandeld.

  Ownership en Accountability

  Vervolgens wordt ingegaan hoe in DevOps deze activiteiten op elkaar worden afgestemd met een snellere doorlooptijd tot gevolg. Ook het belang van ownership en accountability voor het vergroten van de kwaliteit in DevOps wordt benadrukt. Eveneens wordt de rol van het automatiseren van tests en deployment behandeld.

  Development Phases

  De verschillende fasen van het development en deployment process en hoe deze in DevOps op elkaar worden afgestemd worden besproken. Hierbij is er aandacht voor de management van planning, development, testing, release en deployment.

  DevOps Culture

  En niet alleen de techniek komt in de cursus aan de orde. Ook de DevOps culture, het belang van hard en soft skills, de verschillende rollen en responsibilities, troubleshooting en problem solving zijn onderdeel van het programma van de cursus.

  Tooling

  Tenslotte wordt aandacht besteed aan de tooling die in DevOps processen kan worden ingezet zoals Chef, Puppet of Ansible voor configuration management, Nagios voor monitoring en Jenkins, Bamboo of TeamCity voor continuous integration.

 • Cursus DevOps Fundamentals : Training

  Doelgroep Cursus DevOps Fundamentals

  De cursus DevOps Fundamentals is bedoeld voor een ieder die betrokken is bij IT development, IT operations of services en die wil leren wat bedoeld wordt met een DevOps manier van werken.

  Voorkennis Cursus DevOps Fundamentals

  Bekendheid met de Agile Development methodology en Scrum is bevorderlijk voor de begripsvorming maar is niet strict noodzakelijk.

  Uitvoering Cursus DevOps Fundamentals

  De concepten worden besproken aan de hand van interactieve sessies, oefeningen en korte workshops. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering DevOps Fundamentals

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat DevOps Fundamentals.

  Cursus DevOps Fundamentals
 • Cursus DevOps Fundamentals : Modules

  Module 1 : DevOps Intro

  Module 2 : Architecture Features

  Module 3 : DevOps Lifecycle

  What is DevOps?
  Development and Operations
  Faster Deployment
  Automated Deployment
  DevOps Roots
  Agile Methodology
  Versioning
  Time to Market
  Reproducibility
  Quality Assurance
  Manageable Chunks
  Collaboration
  Work as One Team
  Strengthening Accountability
  Strengthening Ownership
  End-To-End Responsibility
  Automation
  Automated Tests
  Automated Deployment
  Continuous Improvement
  Integration
  Configuration Management
  Continuous DevOps
  Planning
  Get Teams in Sync
  Development Stage
  Testing by QA team
  Continuous Integration
  Release New Version
  Release Management
  Deployment Process
  System Monitoring
  Team Collaboration

  Module 4 : DevOps Engineers

  Module 5 : DevOps Automation Tools

  DevOps Culture
  System Operators
  Software Developers
  Production IT Staff
  Hard and Soft Skills
  Understanding Lifecycle
  Engineer Roles
  Engineer Responsibilities
  System Troubleshooting
  Problem Solving
  Infrastructure Automation
  AWS and Azure
  Configuration Management
  Chef, Puppet or Ansible
  Monitoring with Nagios
  Deployment Automation
  Jenkins, Bamboo, Team City
  Log Management with Splunk
  Performance Management
  App Dynamic
 • Cursus DevOps Fundamentals : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus DevOps Fundamentals : Reviews

 • Cursus DevOps Fundamentals : Certificaat