fbpx

Cursus DevOps Fundamentals

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus DevOps Fundamentals : Inhoud

  In de cursus DevOps Fundamentals leren de deelnemers de voordelen van een nauwe samenwerking tussen Development en Operations. Door de inzet van DevOps kunnen organisaties de productie en deployment van software applicaties en services beter en sneller laten verlopen. DevOps omvat ook de automatisering van code deployment waardoor menselijke fouten worden vermeden en het proces reproduceerbaar is.

  DevOps Achtergrond

  De cursus gaat van start met een overzicht van de omstandigheden die tot de introductie van DevOps hebben geleid. Aan de orde komt hoe in de tijd voor DevOps development, testing en deployment geïsoleerde activiteiten waren met hun eigen planning en hoe daardoor veel tijd verloren ging. Ook de relatie tussen DevOps en de Agile Development methodology wordt behandeld.

  Ownership en Accountability

  Vervolgens wordt ingegaan hoe in DevOps deze activiteiten op elkaar worden afgestemd met een snellere doorlooptijd tot gevolg. Ook het belang van ownership en accountability voor het vergroten van de kwaliteit in DevOps wordt benadrukt. Eveneens wordt de rol van het automatiseren van tests en deployment behandeld.

  Development Phases

  De verschillende fasen van het development en deployment process en hoe deze in DevOps op elkaar worden afgestemd worden besproken. Hierbij is er aandacht voor de management van planning, development, testing, release en deployment.

  DevOps Culture

  En niet alleen de techniek komt in de cursus aan de orde. Ook de DevOps culture, het belang van hard en soft skills, de verschillende rollen en responsibilities, troubleshooting en problem solving zijn onderdeel van het programma van de cursus.

  Tooling

  Tenslotte wordt aandacht besteed aan de tooling die in DevOps processen kan worden ingezet zoals Chef, Puppet of Ansible voor configuration management, Nagios voor monitoring en Jenkins, Bamboo of TeamCity voor continuous integration.

 • Cursus DevOps Fundamentals : Training

  Doelgroep Cursus DevOps Fundamentals

  De cursus DevOps Fundamentals is bedoeld voor een ieder die betrokken is bij IT development, IT operations of services en die wil leren wat bedoeld wordt met een DevOps manier van werken.

  Voorkennis Cursus DevOps Fundamentals

  Bekendheid met de Agile Development methodology en Scrum is bevorderlijk voor de begripsvorming maar is niet strict noodzakelijk.

  Uitvoering Cursus DevOps Fundamentals

  De concepten worden besproken aan de hand van interactieve sessies, oefeningen en korte workshops. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering DevOps Fundamentals

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat DevOps Fundamentals.

  Cursus DevOps Fundamentals
 • Cursus DevOps Fundamentals : Modules

  Module 1 : DevOps Intro

  Module 2 : Architecture Features

  Module 3 : DevOps Lifecycle

  What is DevOps?
  Development and Operations
  Faster Deployment
  Automated Deployment
  DevOps Roots
  Agile Methodology
  Versioning
  Time to Market
  Reproducibility
  Quality Assurance
  Manageable Chunks
  Collaboration
  Work as One Team
  Strengthening Accountability
  Strengthening Ownership
  End-To-End Responsibility
  Automation
  Automated Tests
  Automated Deployment
  Continuous Improvement
  Integration
  Configuration Management
  Continuous DevOps
  Planning
  Get Teams in Sync
  Development Stage
  Testing by QA team
  Continuous Integration
  Release New Version
  Release Management
  Deployment Process
  System Monitoring
  Team Collaboration

  Module 4 : DevOps Engineers

  Module 5 : DevOps Automation Tools

  DevOps Culture
  System Operators
  Software Developers
  Production IT Staff
  Hard and Soft Skills
  Understanding Lifecycle
  Engineer Roles
  Engineer Responsibilities
  System Troubleshooting
  Problem Solving
  Infrastructure Automation
  AWS and Azure
  Configuration Management
  Chef, Puppet or Ansible
  Monitoring with Nagios
  Deployment Automation
  Jenkins, Bamboo, Team City
  Log Management with Splunk
  Performance Management
  App Dynamic
 • Cursus DevOps Fundamentals : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus DevOps Fundamentals : Reviews

 • Cursus DevOps Fundamentals : Certificaat