fbpx

Cursus GraphQL Queries

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus GraphQL Queries : Inhoud

  GraphQL is een door Facebook ontwikkelde query taal waarmee verschillende Application Program Interfaces (API's) snel kunnen worden doorzocht. GraphQL is erop gericht clients precies die data terug te geven waarom wordt gevraagd en niets meer. Bovendien geeft GraphQL degenen die API's onderhouden de flexibiliteit om velden toe te voegen of deprecated te verklaren zonder dat bestaande queries daar wat van merken.

  GraphQL Intro

  In de cursus GraphQL Queries leren de deelnemers de concepten van de query taal GraphQL. Aandacht wordt besteed aan hoe GraphQL queries worden beantwoord door een GraphQL Server. Hierbij komt de transport neutraliteit van GraphQL aan de orde en hoe GraphQL werkt met zowel SQL en als NoSQL databases.

  GraphQL Schema

  Vervolgens wordt ingegaan op GraphQL schema's die de kern vormen van een GraphQL server implementatie en die de functionaliteit beschrijven die beschikbaar is voor clients. De verschillende schema types en data types voor de definitie van een GraphQL schema worden behandeld.

  GraphQL Queries

  Dan wordt aandacht besteed aan GraphQL queries die zowel voor lees als schrijf operaties kunnen worden gebruikt. De velden, variabelen, parameters en directives in GraphQL queries worden dan besproken evenals de payload van queries.

  GraphQL API

  Ook de bespreking van de GraphQL API is onderdeel van de cursus. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van tooling zoals de GraphiQL Client en een GraphQL Server. De GraphQL Playground is beschikbaar om met de GraphQL API te experimenteren.

  Integratie van GraphQL

  Tenslotte wordt ingegaan op hoe GrapQL kan worden geïntegreerd in diverse omgevingen. Zo wordt de integratie met jQuery, NodeJS en ReactJS behandeld. Ook komt aan de orde hoe Express GraphQL kan worden ingezet en hoe de GraphQL API kan worden geïmplementeerd met een Apollo server.

 • Cursus GraphQL Queries : Training

  Doelgroep Cursus GraphQL Queries

  De cursus GraphQL Queries is bedoeld voor web en mobile developers die GraphQL willen gebruiken om server data op te halen of te bewerken.

  Voorkennis Cursus GraphQL Queries

  Kennis van en ervaring met programmeren en in het bijzonder het werken met REST API's is bevorderlijk voor de begripsvorming.

  Uitvoering Training GraphQL Queries

  De concepten worden behandeld aan de hand van presentatie slides en demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering GraphQL Queries

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat GraphQL Queries.

  Cursus GraphQL Queries
 • Cursus GraphQL Queries : Modules

  Module 1 : GraphQL Intro

  Module 2 : GraphQL Schema

  Module 3 : GraphQL Queries

  What is GraphQL?
  Query Language
  Execution Engine
  Single Endpoint
  REST Alternative
  Over Fetching
  Under Fetching
  API Standard
  Declarative Fetching
  Mobile Apps
  Improved Performance
  Strong Typing
  GraphQL Tooling
  Schema Definition Language
  Schema Types
  Scalar Types
  Int and Float
  String and Boolean
  ID Types
  Object Types
  Query Type
  Mutation Type
  Enums
  List Type
  Required Types
  Relations
  Query Language
  Documents and Operations
  Root Field
  Query Payload
  Specifying Fields
  Field Parameters
  Variables
  Directives
  Aliases
  Fragments
  Mutations
  Create, Update, Delete
  Subscriptions

  Module 4 : GraphQL API

  Module 5 : Validation

  Module 6 : Integrating GraphQL

  GraphiQL Client
  GraphQL Server
  GraphQL Playground
  GitHub's GraphQL API
  GraphQL Explorer
  Basic Queries
  Queries with Arguments
  mutation Keyword
  Pagination
  Default Variables
  Nullable Variables
  Meta Fields
  Input Types
  Type Markers
  Non-nullable Marker
  Runtime Checks
  Introspection
  Validation Rules
  Resolvers
  Context Attribute
  Resolver Result Format
  Asynchronous Resolvers
  Trivial Resolvers
  List Resolvers
  jQuery Integration
  Server Setup
  info Argument
  Scalar Coercion
  NodeJS Integration
  Express GraphQL
  Apollo Server
  Caching
  Globally Unique IDs
  ReactJS Integration
  Create React App
  React Server App
 • Cursus GraphQL Queries : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus GraphQL Queries : Reviews

 • Cursus GraphQL Queries : Certificaat